Rocket attack on Israel

Gebed voor Israël

‘Op uw muren, o Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij, die de HERE indachtig maakt, gunt u geen rust. En laat Hem geen rust, totdat hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde’ (Jesaja 62:6-7).

Laten we als wachters opstaan om 24/7 te bidden voor de situatie in Israël. De oproep in bovengenoemde tekst is om als het ware jezelf en Hem geen rust te gunnen totdat Hij Jeruzalem grondvest en stelt tot een lof op aarde. En er een einde komt aan deze gruwelijke oorlog.

 • Bid voor de gewonde slachtoffers en families van de meer dan 1.200 omgekomen Israëliërs.
 • Bid voor de bewoners in Askelon en Asdod die nog steeds de volle laag van raketten uit Gaza krijgen. (Lees in Zacharia 9:1-9 over de Godsspraak over Israëls naburen).
 • Bid dat de tussen de 100 en 150 door Hamas gegijzelde Israëliërs spoedig worden vrijgelaten en niet publiekelijk zullen worden geëxecuteerd.
 • Bid dat berichten worden bevestigd dat Hamas drie Israëlische gegijzelden heeft vrijgelaten.
 • Bid voor de inwoners aan de noordgrens nu al veelvuldig aanvallen met raketten en drones (van Russische makelij) vanuit Libanon door Hezbollah op Israël worden afgevuurd.
 • Bid ook voor de bewoners in Judea en Samaria die in spanning afwachten met wat er daar gaat gebeuren. Men vreest voor de betrokkenheid van Hezbollah.
 • Dank dat er een akkoord is gesloten over een regering van nationale eenheid.
 • Bid dat deze nationale eenheid zal blijven na maanden van verdeeldheid onder de bevolking.
 • Bid voor premier Netanyahu die een ‘oorlogskabinet’ heeft geformeerd met oppositieleider Gantz en de huidige minister van defensie Gallant.
 • Bid om wijsheid voor de regering in de besluitvorming nu ook gesproken wordt over het beginnen van een grondoffensief.
 • Bid voor de 300.000 reservisten die zijn opgeroepen. Ze worden vanuit het buitenland met vreugde welkom geheten op het vliegveld Ben Gurion.

Gebed voor de Volken

‘Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de HERE en zijn gezalfde’ (Psalm 2:1-2).

Naast deze verschrikkelijk fysieke strijd in Israël is er ook sprake van een geestelijke strijd in de hemelse gewesten tegen de God van Israël en Zijn gezalfde de Messias.

 • Bid om eenheid binnen de Europese Unie en hun leiders en dank dat ze in een gezamenlijke verklaring hun solidariteit met Israël hebben betuigd.
 • Bid dat Egypte de grens in het zuiden van de Gazastrook zal openen zodat de inwoners van Gaza weg kunnen komen na oproepen van de IDF.
 • Bid dat de macht van Hamas, Hezbollah en Iran, om Israël te vernietigen, wordt verbroken in de naam van Jeshua.
 • Bid dat dit zinloze geweld stopt en dat de vijanden van Israël gaan ontdekken en erkennen dat het de God van Israël is, die voor Zijn volk strijd.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Ik hef mijn ogen op naar de bergen; vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft’ (Psalm 121:1-2).

Wij mogen in gebed onze ogen en handen opheffen en deze Psalm als een proclamatie hardop uitbidden.

 • Bid dat de evacuatie voor de vele feestgangers die nog in Israël zijn en wachten op hun vertrek zonder problemen zal verlopen.
 • Dank dat een eerste vlucht met een toestel van defensie met bijna 200 Nederlanders veilig in Eindhoven is aangekomen.
 • Dank dat Hennie Keegstra woensdagavond veilig in Nederland is teruggekomen.
 • Dank dat zij ons vanuit Israël als een ‘gebedsreporter’ van actuele informatie heeft kunnen voorzien via een groepsapp met meer dan 1.000 deelnemers.
 • Bid voor Willem en Magdalena Altena (Bestuursleden ICEJ Nederland) die nog steeds in Israël zijn en gehoord hebben dat hun geplande vlucht van a.s. zaterdag geannuleerd is.
 • Bid ook voor de vele Nederlandse vrijwilligers die in Israël werkzaam zijn.
 • Dank voor de vele gebedsinitiatieven die in kerken en gemeentes zijn ontstaan.
 • Bid dat velen zullen blijven volharden in de voorbededienst voor Israël.
 • Bid dat de manifestatie ‘Samen voor Israël’ in Amsterdam op de Dam in de namiddag veilig zal verlopen.
 • Bid voor de Joodse gemeenschap in Nederland gelet op de antisemitische reacties zoals blijkt uit het verbranden van Joodse vlaggen op Urk.
 • Bid voor de komende spreekbeurten en bijeenkomsten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Global Prayer Gathering

Elke dag actuele informatie over en gebed voor Israël in deze  oorlog vanaf 15.00 uur via Zoom. Ga naar on.icej.org/ICEJ GlobalPrayer

Rosh Chodesh

Overweeg om ook deel te nemen aan het eerstvolgende Rosh Chodesh gebedsmoment op zondagavond 22 oktober van 20.00 – 21.00 uur (het ICEJ-team). Je kunt je aanmelden via:  https://on.icej.org/RoshChodeshPanelist.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus