In de frontlinie van Israël's oorlog

Gebed voor Israël

‘Volken zullen uw heil zien, alle koningen uw heerlijkheid en men zal u noemen met een nieuwe naam, die de mond des HEREN zal bepalen; gij zult een sierlijke kroon in de hand des HEREN zijn, een koninklijke tulband in de hand van uw God’ (Jesaja 62:2-3).

Er komt een moment dat alle volkeren Israëls heil zullen zien. Op dit moment lijkt dat met al die anti-Israël demonstraties in de wereld nog ver te zijn. Alle volkeren zullen worden uitgedaagd om een keuze te maken. Voor of tegen Israël.

 • Bid voor het volk dat al 100 dagen verwikkeld is in wat velen zien als zijn 2e onafhankelijkheidsoorlog.
 • Bid voor het volk dat in diepe rouw gedompeld is, maar ook vastbesloten is om tot het einde door te vechten.
 • Bid voor het volk waarvan in het afgelopen weekend 120.000 mensen in Tel Aviv op de been waren om te demonstreren voor de vrijlating van de gijzelaars.
 • Bid dat de gijzelaars, die nu al 100 dagen vastzitten, spoedig vrij zullen komen.
 • Bid dat de benodigde medicijnen de Israëlische gijzelaars in de Gazastrook zullen bereiken.
 • Bid voor de families van de IDF soldaten die tijdens de strijd zijn omgekomen. Dagelijks wordt de bevolking geconfronteerd met overlijdensberichten van geliefden.
 • Bid voor de meer dan 1100 gewonde Israëlische militairen, waarvan 240 ernstig gewond.
 • Bid voor het Noorden van Israël waar door antitankraketten van Hezbollah een moeder van 70 en haar zoon van 40 jaar zijn omgekomen.
 • Bid voor het Israëlische Veiligheidskabinet waar zaterdagavond ruzie ontstond tussen premier Netanyahu en minister van Defensie Galant. Er bestaat geen harmonie tussen die twee.
 • Bid voor premier Netanyahu die volgens een deel van het volk zou moeten aftreden.
 • Bid dat het overleg tussen Israël en Egypte om de controle van de Philadelphia grensweg, die Gaza van Egypte scheidt, door Israël te laten uitvoeren succesvol zal zijn.

Gebed voor de Volken

‘In mijn angst heb ik tot de HERE geroepen en Hij heeft mij geantwoord. HERE, red mij van de leugenlippen, van de bedrieglijke tong’ (Psalm 120:1-2).

Laat deze tekst een gebed voor, en als het ware namens Israël zijn. O HERE red Gods volk van de leugenlippen en bedrieglijke tong van de volkeren. Het beschuldigen van Israël voor het gerechtshof in Den Haag is hier een voorbeeld van.

 • Dank God dat inmiddels 60% van de Gazastrook volledig onder controle van de Israëlische strijdkrachten is.
 • Bid dat de resterend 40% spoedig zal volgen.
 • Bid voor Iran die de Houthi’s mobiliseert voor een oorlog tegen Israël.
 • Bid voor de landen zoals de VS en Engeland die Houthi doelen In Jemen aanvallen. Ook Nederland is vertegenwoordigd.
 • Bid voor Italië die gekozen heeft om niet mee te doen aan deze coalitie.
 • Bid dat de dreiging van Houthi-defensieraadslid Abdulsalam Jahaf dat zijn groep op het punt staat om de regio in vuur en vlam te zetten niet in daden zal worden omgezet.
 • Bid voor China die eindelijk wakker is geworden en bezorgd is over de escalatie in de Rode Zee.
 • Bid voor Afrika waar het hoofd van het Zuid-Afrikaanse Departement voor Internationaal Recht heeft gezegd dat zij Hamas niet als een terroristische organisatie beschouwen.
 • Dank God voor de Duitse regering die heeft aangekondigd  dat ze in de rechtszaak tegen Israël voor Israël zullen opkomen.
 • Dank God dat ook Canada zich zaterdag verrassend genoeg heeft uitgesproken dat het de ongegronde genocide-claim tegen Israël niet steunt.
 • Bid dat meer landen zich in deze rechtszaak achter Israël zullen scharen.
 • Bid voor de VS waar pro-Palestijnse demonstranten hebben geprobeerd het veiligheidshek buiten het Witte Huis te doorbreken.
 • Bid voor Egypte die zijn muur met Gaza blijft uitbreiden. Ze willen niet dat Palestijnen uit Gaza de grens oversteken. Waarom niet vraag je je af??
 • Bid voor Londen die Mohammed El Kurd (een Palestijnse schrijver en dichter uit Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem) heeft uitgenodigd om te spreken. Deze man proclameert dat we bloedbaden zoals op 7 oktober moeten normaliseren.
 • Bid dat de wereldwijde anti Israël protesten zoals in Londen, Kopenhagen, Berlijn en New-York zullen stoppen.
 • Bid voor Denemarken waar zondag de oudste zoon van koningin Margrethe II het koningschap van haar heeft overgenomen.
 • Bid voor de Westelijke Jordaanoever waar de bewoners te horen hebben gekregen om thuis te blijven in verband met terroristische activiteiten.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God’ (Filippenzen 1:9-11).

Wat we als voorbidders nodig hebben is helderheid en fijngevoeligheid om zodoende te kunnen onderscheiden waarop het aankomt. Er komt via het nieuws zoveel op ons af. Wat is waarheid en wat is leugen?

 • Dank God voor de pro-Israëldemonstranten in Den Haag en het statement wat de ICEJ heeft afgegeven over de rechtszaak.
 • Bid dat God ons land genadig zal zijn in Zijn oordeel over de volkeren.
 • Bid in het bijzonder voor Geert Wilders die via X gereageerd heeft met de woorden: ”Ik sta 100% achter Israël” als reactie op het theater van Zuid-Afrika en alle anti sentimenten in Den Haag.
 • Bid dat er spoedig een nieuwe regering zal komen die achter Israël gaat staan en de uitspraak van Geert Wilders zal omarmen.
 • Bid dat er een omkeer komt in onze houding ten opzichte van Israël.
 • Bid voor de vrijwilligers in Israël waaronder Corrie van Maanen, Jannie Tolhoek en Yudit Setz, die tijdens hun werkzaamheden geconfronteerd worden met veel pijn, angst en verdriet.
 • We bidden dat er in elke provincie van Nederland een groep van bidders opstaat die zich aansluiten bij de wereldwijde 24/7 gebedsbeweging van de ICEJ.
 • Bid dat Kerken en Gemeentes zullen ontwaken uit hun geestelijke slaap als het gaat om hun houding en relatie tot Israël en de God van Israël.
 • Bid om bescherming  voor Jacob en Hennie die in de frontlinie staan. Dit geldt ook voor Arjen Lont die honorair consul van de Israëlische Ambassade in Noord-Nederland is.
 • Dank God voor de krachtige themaochtend van afgelopen zaterdag met een hoge opkomst. Mensen kwamen van heinde en ver.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we aan het begin van dit nieuwe jaar ons voorbereiden op de activiteiten van de ICEJ-afdeling in Nederland.
 • Bid voor de komende spreekbeurten en bijeenkomsten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur en de vele vrijwilligers van de ICEJ-afdeling in Nederland.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 16 januari van 19.00 – 21.00 uur (ICEJ-team)

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.200 bidders aangesloten.

Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt.

Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger.

Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus