Gebed voor Israël

‘Laat de priesters, de dienaren des HEREN, tussen de voorhal en het altaar wenen en zeggen: Spaar, HERE, uw volk en geef uw erfdeel niet prijs aan de smaad, zodat de heidenen met hen zouden spotten. Waarom zou men onder de volken zeggen: Waar is hun God?’ (Joël 2:17).

Wereldwijd wordt er door vele volkeren gesproken over de situatie na deze oorlog. Israël wordt min of meer gedwongen om akkoord te gaan met een tweestaten oplossing. Maar is dit ook Gods oplossing?

 • Bid voor de huidige regering van Israël die niets ziet in een tweestaten oplossing zoals ook voor het eerst door China werd voorgesteld.
 • Bid voor het oorlogskabinet die onder hoogspanning belangrijke beslissingen moet nemen. Volgens de defensieminister komt er snel een einde aan de gevechten in het Zuiden van de Gazastrook.
 • Bid voor de Noordgrens van Israël waar de oorlogsdreiging blijft.
 • Bid voor Judea en Samaria (Westelijke Jordaanoever) waar de situatie steeds zorgelijker begint te worden. Ook economisch gaat het er steeds slechter aan toe.
 • Bid dat de macht van Hezbollah in Libanon wordt verbroken.
 • Bid dat de gijzelaars, die nu al 100 dagen vastzitten, spoedig vrij zullen komen.
 • Bid voor de familieleden van de gijzelaars die zich zorgen maken dat de gijzelaars niet lang meer te leven hebben.
 • Bid dat de psychologische oorlogsvoering van Hamas stopt, zoals het publiceren van een video over drie Israëlische gijzelaars.
 • Bid voor de families van Yossi Sharabi (53) en Itai Svirsky (38) uit kibboets Be’eri die in Hamas-gevangenschap zijn omgekomen.
 • Bid voor de familieleden van de omgekomen soldaten. Dagelijks worden ze geconfronteerd met ‘rouwadvertenties’.
 • Bid dat de macht van Hamas wordt verbroken, die heeft gezegd dat er geen deal komt, tenzij Israël stopt met de militaire operatie en zich terugtrekt uit Gaza.
 • Bid dat alle door de IDF ontdekte tunnels in Gaza worden geëlimineerd. Het leger is verrast door de omvang en kwaliteit van het tunnelnetwerk.
 • Bid voor de slachtoffers van de terreuraanslag in de stad Raanana in centraal Israël waarbij een auto werd geramd en iemand werd neergestoken. Eén van de slachtoffers is overleden.
 • Dank God dat de Israëlische voetballer vanuit Turkije als een held in Israël is verwelkomd. Hij was door de Turkse autoriteiten beschuldigd tot het aanzetten en steunen van het ‘bloedbad’ in Gaza.

Gebed voor de Volken

‘De HERE toetst de rechtvaardige en de goddeloze; en wie geweld (Hamas) bemint, die haat Hij’ (Psalm 11:5).

In deze tekst wordt het woord geweld = Hamas gebruikt in de context van het uiteindelijke Goddelijke oordeel. Let op de formulering ‘wie het geweld liefhebben’ dat duidt op een welbewuste en voortdurende keuze.

 • Bid voor de Palestijnse bevolking in Gaza die boos is op Egypte die de poorten niet opent voor de vluchtelingen.
 • Bid voor Australië die pleit voor een ‘duurzaam staakt-het-vuren’, waarmee het land een ander standpunt inneemt dan nauwe bondgenoot VS.
 • Bid voor grootmacht China die heeft opgeroepen tot een grote internationale vredesconferentie over de alsmaar escalerende situatie in Gaza.
 • Bid dat de macht van Iran wordt verbroken, nu Iran een raket en droneaanval op Pakistan heeft uitgevoerd. China roept op tot terughoudendheid.
 • Bid voor Pakistan die inmiddels heeft gereageerd met luchtaanvallen op Iran.
 • Dank God voor de pro-Israël demonstratie in Berlijn met deelnemers van de Iraanse oppositie.
 • Bid dat de door Iran gesteunde Houthi-milities in Jemen weer op de terreurlijst worden gezet op initiatief van de VS.
 • Bid voor de situatie in Jemen waar de VS opnieuw luchtaanvallen op Houthi doelen heeft uitgevoerd.
 • Bid dat de hooggeplaatste Hamas-terroristen die allemaal voorheen in Beiroet waren gestationeerd en nu gevlucht zijn naar Syrië of Turkije alsnog zullen worden geëlimineerd.
 • Bid voor de VS, Europese en Arabische landen die tijdens het World Economic Forum in het Zwitserse Davos samenspannen over de vorming van een Palestijnse eenheidsregering na de oorlog.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Ik prijs de HERE, die mij raad heeft gegeven, zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel mij de HERE bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet’ (Psalm 16:7-8).

We mogen God danken en prijzen voor Zijn raad en Zijn onderwijzing, ook als het gaat om vragen over de situatie in Israël, de wereld en ons eigen land. Hij staat aan onze kant in de geestelijke strijd tegen de machten van de duisternis.

 • Bid dat er spoedig een nieuwe regering zal komen die achter Israël gaat staan.
 • Bid dat er in ons land een omkeer komt in onze houding ten opzichte van Israël.
 • Bid voor de vrijwilligers in Israël waaronder Corrie van Maanen, Jannie Tolhoek en Yudit Setz, die tijdens hun werkzaamheden geconfronteerd worden met veel pijn, angst en verdriet.
 • We bidden dat er in elke provincie van Nederland een groep van bidders opstaat die zich aansluiten bij de wereldwijde 24/7 gebedsbeweging van de ICEJ.
 • Bid dat Kerken en Gemeentes zullen ontwaken uit hun geestelijke slaap als het gaat om hun houding en relatie tot Israël en de God van Israël.
 • Bid om bescherming  voor Jacob en Hennie die in de frontlinie staan. Dit geldt ook voor Arjen Lont die honorair consul van de Israëlische Ambassade in Noord-Nederland is.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we ons voorbereiden op de activiteiten van de ICEJ-afdeling in Nederland, waaronder het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid voor de komende spreekbeurten en bijeenkomsten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur en de vele vrijwilligers van de ICEJ-afdeling in Nederland.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Zondagavond 21 januari van 20.00 – 21.00 uur (ICEJ-team)

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.200 bidders aangesloten.

Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt.

Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger.

Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus