ICEJ themaochtend: God van oorlog en overwinning

Gebed voor Israël

‘En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren’ (Jesaja 2:4).

Wat een geweldig toekomst perspectief. Het komende vrederijk waar geen oorlog meer zal zijn. Samen met Gods volk zien we met reikhalzend verlangen uit naar dat moment.

 • Bid dat de huidige regering van Israël niet bezwijkt onder de druk van de wereld om koste wat het kost akkoord te gaan met een twee statenoplossing.
 • Bid voor de IDF die vastbesloten is de gijzelaars naar huis te brengen, dood of levend. Mogelijk hebben de Palestijnen veel van de Israëlisch die ze gevangen namen begraven in lokale Gazagraven.
 • Bid voor de soldaten waar Joden, moslims, Messiaans belijdende Joden en christenen schouder aan schouder vechten voor de verdediging van het land Israël.
 • Bid dat de gevechten in de stad Khan Younis spoedig zullen eindigen in het voordeel van Israël. Ze hebben wapens en een tunnel gevonden waar volgens het leger gijzelaars werden vastgehouden.
 • Bid om eenheid in de regering en het volk. Linkse Israëlisch demonstreren in Tel Aviv voor een onmiddellijk einde van de oorlog tegen Hamas.
 • Bid voor minister Gadi Eisenkot van het oorlogskabinet, wiens zoon Gal een paar weken geleden omgekomen is in de Gazastrook. Hij vindt dat er zo snel mogelijk verkiezingen moeten plaatsvinden.
 • Bid voor de Noordgrens van Israël waar de oorlogsdreiging blijft.
 • Bid voor Judea en Samaria (Westelijke Jordaanoever) waar de situatie steeds zorgelijker begint te worden. Ook economisch gaat het er steeds slechter aan toe.
 • Bid dat de macht van Hezbollah in Libanon wordt verbroken.

Gebed voor de Volken

‘De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de HERE en zijn gezalfde. Nu dan, gij koningen, weest verstandig, laat u gezeggen, gij richters der aarde.’ (Psalm 2:2 en 10).

Als je geheel Psalm 2 leest, dan zou deze vandaag geschreven kunnen zijn. Hoe actueel is het Woord van God in deze tijd waarin we zien dat machtige natiën samenspannen tegen Israël en de God van Israël en Zijn gezalfde de Messias.

 • Bid dat we acht zullen slaan op het profetisch woord van God nu we zien dat machtsblokken samenspannen. De Iraanse president bezoekt deze week Turkije. Perzië (oude naam van Iran) vormt een alliantie met Gomer en het huis van Togarmah (het gebied wat nu Turkije is). Zie Ezechiël 38.
 • Bid ook voor Syrië en de hoofdstad Damascus die door Iran wordt misbruikt als het centrum van terreur. Graag verwijs ik naar Jesaja 17 waar geprofeteerd wordt over de vernietiging van Damascus. Dit moment komt elke dag een stap dichterbij.
 • Bid voor de bevolking in Gaza. Israël is in oorlog met Hamas en niet met de bevolking van Gaza.
 • Bid voor de Joodse en Israëlische sporters (voetbalteams) die geconfronteerd worden met uitzetting en degradatie in verband met de oorlog tussen Israël en Hamas.
 • Bid dat de dreiging van een groot conflict tussen Pakistan (kernmacht) en Iran uitblijft.
 • Bid dat we in Europa de oproep van de Nederlandse admiraal Rob Bauer serieus nemen en ons moeten realiseren dat het geen vaststaand feit is dat we in vrede leven.
 • Bid dat naast Duitsland meer landen zich bij het Internationaal gerechtshof in Den Haag zullen melden en Israël bij zullen staan in het proces.
 • Bid God dat recht en gerechtigheid zal zegevieren en de vijanden van Israël beschaamd zullen worden.
 • Bid dat de macht van de Houthi’s wordt verbroken die zeggen solidair te zijn met het Palestijnse volk en daarom de aanvallen zijn begonnen.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden, Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods’ (Romeinen 8:18-19).

We horen en zien dagelijks in het nieuws wat er zoal bij ons binnenkomt. Je kunt het amper bijbenen. De hele schepping zucht en is in barensnood (Romeinen 8:22). De barensweeën volgen elkaar steeds sneller op. De verzekering is dat we vanuit dit zuchten en deze nood weten dat de wederkomst van de Messias aanstaande is. Wat een hoopvolle toekomst.

 • Dank God voor de ICEJ die vanuit Jeruzalem dagelijks de wereld informeert over de situatie in Israël.
 • Bid voor de komende Envision conferentie die van maandag 29 januari t/m vrijdag 2 februari in Jeruzalem door de ICEJ wordt georganiseerd.
 • Bid dat velen deze conferentie, die in het teken staat van een solidariteitsmissie, fysiek of digitaal zullen bijwonen.
 • Bid om bescherming voor de deelnemers die fysiek in Jeruzalem aanwezig zullen zijn.
 • Bid dat er spoedig een nieuwe regering zal komen die achter Israël gaat staan.
 • Bid dat er in ons land een omkeer komt in onze houding ten opzichte van Israël.
 • Bid voor de vrijwilligers in Israël waaronder Corrie van Maanen, Jannie Tolhoek en Yudit Setz, die tijdens hun werkzaamheden geconfronteerd worden met veel pijn, angst en verdriet.
 • We bidden dat er in elke provincie van Nederland een groep van bidders opstaat die zich aansluiten bij de wereldwijde 24/7 gebedsbeweging van de ICEJ.
 • Bid dat Kerken en Gemeentes zullen ontwaken uit hun geestelijke slaap als het gaat om hun houding en relatie tot Israël en de God van Israël.
 • Bid om bescherming  voor Jacob en Hennie die in de frontlinie staan. Dit geldt ook voor Arjen Lont die honorair consul van de Israëlische Ambassade in Noord-Nederland is.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we ons voorbereiden op de activiteiten van de ICEJ-afdeling in Nederland, waaronder het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid voor de komende spreekbeurten en bijeenkomsten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur en de vele vrijwilligers van de ICEJ-afdeling in Nederland.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 30 januari van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team)

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.200 bidders aangesloten.

Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt.

Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger.

Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus