Envision 2024

Gebed voor Israël

‘De HERE bouwt Jeruzalem, Hij verzamelt Israëls verdrevenen; Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden’ (Psalm 147:2-3).

Afgelopen dinsdag heeft Israël één van de moeilijkste dagen meegemaakt sinds het uitbreken van de oorlog. Tijdens een militaire operatie in de centrale Gazastrook zijn 21 reservisten omgekomen. “In naam van onze helden zullen we niet stoppen met vechten tot de absolute overwinning” aldus premier Netanyahu tijdens een persconferentie.

 • Dank God dat Hij ondanks de oorlog nog steeds Joden vanuit de gehele wereld naar Israël brengt. Hij verzamelt Israëls verdrevenen.
 • Bid voor de nabestaanden van de 21 omgekomen IDF soldaten.
 • Bid om troost voor de familieleden.
 • Bid voor de reservisten die eind januari, na vier maanden oorlog worden ontslagen uit hun dienst en terug kunnen keren naar hun geliefden.
 • Bid om bescherming voor de soldaten die de omsingeling van Khan Yunis in Zuid-Gaza hebben voltooid.
 • Bid voor de situatie aan de grens met Libanon nu de IDF heeft gezegd dat als het bevel komt, ze klaar zijn om Libanon binnen te vallen.
 • Bid voor de meer dan 130 gijzelaars die nog steeds worden vastgehouden. Er wordt tussen Israël en Hamas gesproken over een staakt-het-vuren van 1 maand.
 • Bid voor de families van de gijzelaars die steeds vaker in protestacties bijeenkomen en eisen dat er onmiddellijk een akkoord wordt gesloten door de regering.
 • Bid om wijsheid en eenheid binnen de regering van Netanyahu en dat ze niet door vermoeidheid en uitputting zullen verslappen.
 • Bid voor de vrede van Jeruzalem die er volgens Gods belofte zal komen.

Gebed voor de Volken

‘Van Ekron af naar de zee alles, wat bezijden Asdod ligt, en zijn dorpen. Asdod en zijn onderhorige plaatsen en dorpen, Gaza en zijn onderhorige plaatsen en dorpen, tot aan de Beek van Egypte, de Grote Zee en de kust’ (Jozua 15:46-47).

Het is belangrijk om je te realiseren dat de Bijbel zich uitspreekt over Gaza. In Jozua 15 kun je lezen dat Gaza tot het erfdeel van Juda behoort. In Sefanja 2:4-7 staat hoe het met Gaza zal aflopen.

 • Bid dat de plunderingen van vrachtwagens met medicijnen voor ziekenhuizen in Gaza door Palestijnen stopt.
 • Bid dat de spanning tussen Israël en Egypte niet escaleert als het gaat om de controle over de Philadelphia-corridor langs de grens tussen Gaza en Egypte.
 • Bid voor de relatie tussen Israël en Saoedi-Arabië nu de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat de betrekkingen met Israël nooit zullen normaliseren zonder een ‘geloofwaardig, onomkeerbaar pad’ naar een Palestijnse staat.
 • Bid dat Israël niet zal bezwijken onder de druk van de machthebbers van deze wereld.
 • Bid voor de situatie in Syrië nu de VS hun leger volledig uit Syrië  terug zal trekken voorafgaand aan de verkiezingen in de VS.
 • Bid dat we acht zullen slaan op het profetisch woord van God nu we zien dat machtsblokken samenspannen. De Iraanse president is op bezoek geweest bij Erdogan in Turkije. Deze hatelijke dictators willen niets liever dan een islamitische overheersing en de vernietiging van Israël.
 • Bid dat de macht van Iran wordt verbroken nu de Israëlische minister Nir Barkat heeft gezegd dat Iran een “legitiem doelwit” is voor Israëlische raketaanvallen.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Voorwaar, God heeft gehoord, Hij heeft gelet op mijn luid gebed. Geprezen zij God, die mijn gebed niet afwees, noch mij zijn goedertierenheid onthield’ (Psalm 66:19-20).

Voorwaar God hoort en verhoort. Hij slaat acht op onze gebeden en onze lofprijs en aanbiddingsmomenten. Kijk maar naar afgelopen zondag toen er voor het Vredepaleis in Den Haag een lofprijs en aanbiddingsmoment werd gehouden, met voorbede voor Israël.

 • Bid dat de uitspraak in de aangespannen rechtszaak tegen Israël in Den Haag, die naar verwachting vrijdag wordt verwacht, in het voordeel van Israël zal uitvallen.
 • Bid dat recht en gerechtigheid zoals door God gegeven zal zegevieren.
 • Bid voor de familie van de Nederlandse soldaat Rebecca Henrietta Johanna Baruch die door een ernstige infectie in het ziekenhuis aan haar verwondingen is overleden.
 • Dank God voor de ICEJ die vanuit Jeruzalem dagelijks de wereld informeert over de situatie in Israël.
 • Dank dat er sinds het uitbreken van de oorlog op 7 oktober vorig jaar al veel Nederlanders in Israël vrijwilligerswerk hebben gedaan en nog doen.
 • Bid om bescherming als ze daar zijn en voor de achterblijvers hier in Nederland.
 • Bid voor de door de ICEJ te organiseren internationale “Hand on serving tour” van 24 februari t/m 8 maart.
 • Bid voor de komende Envision conferentie die van maandag 29 januari t/m vrijdag 2 februari in Jeruzalem door de ICEJ wordt georganiseerd.
 • Bid dat velen deze conferentie, die in het teken staat van een solidariteitsmissie, fysiek of digitaal zullen bijwonen.
 • Bid om bescherming voor de deelnemers die fysiek in Jeruzalem aanwezig zullen zijn.
 • Bid voor de vrijwilligers in Israël waaronder Corrie van Maanen, Jannie Tolhoek en Yudit Setz, die tijdens hun werkzaamheden geconfronteerd worden met veel pijn, angst en verdriet.
 • We bidden dat er in elke provincie van Nederland een groep van bidders opstaat die zich aansluiten bij de wereldwijde 24/7 gebedsbeweging van de ICEJ.
 • Bid dat Kerken en Gemeentes zullen ontwaken uit hun geestelijke slaap als het gaat om hun houding en relatie tot Israël en de God van Israël.
 • Bid om bescherming  voor Jacob en Hennie die in de frontlinie staan. Dit geldt ook voor Arjen Lont die honorair consul van de Israëlische Ambassade in Noord-Nederland is.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we ons voorbereiden op de activiteiten van de ICEJ-afdeling in Nederland, waaronder het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid voor de komende spreekbeurten en bijeenkomsten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur en de vele vrijwilligers van de ICEJ-afdeling in Nederland.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 30 januari van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team)

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.200 bidders aangesloten.

Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt.

Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger.

Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus