Gebed voor Israël

‘Predik: zo zegt de HERE der heerscharen: Ik ben voor Jeruzalem en voor Sion in grote ijver ontbrand, maar Ik ben zeer toornig op de overmoedige volken, die, terwijl Ik maar een weinig vertoornd was, meehielpen ten kwade’ (Zacharia 1:14-15).

Dit is een belangrijk principe! Wanneer God met Israël handelt, worden de motieven van ons hart onthuld. Dit wordt vandaag de dag gedemonstreerd terwijl duizenden over de hele wereld door de straten marcheren om hun ongebreidelde haat tegen de Joden te uiten. Het was er misschien al, maar de huidige crisis heeft ervoor gezorgd dat de haat zich dieper heeft gemanifesteerd.

 • Bid voor de regering en andere leiders en opiniemakers dat zij de moed mogen vinden om voor de waarheid op te komen.
 • Bid dat Israël erin zal slagen de dreiging en destructieve invloed van Hamas uit Israël, Gaza en het hele Midden-Oosten te verwijderen.
 • Bid dat de Hamas-terreurmilitie nooit meer in staat zal zijn dergelijke wreedheden tegen Israël uit te voeren of het Palestijnse volk als menselijk schild te misbruiken.
 • Bid voor de oplopende spanningen in het Noorden aan de grens met Libanon. Er wordt een grote aanval van Hezbollah verwacht.
 • Bid dat de Israëlische leiders de wijsheid en de vastberadenheid zullen hebben om te vechten totdat de klus geklaard is (Psalm 98:1).
 • Dank de Heer dat sommige gijzelaars naar huis konden terugkeren in Israël.
 • Blijf bidden voor de gezondheid en vrijheid van de resterende gijzelaars die nog steeds onder erbarmelijke omstandigheden in Gaza worden vastgehouden.
 • Bid om goddelijke bescherming voor het omsingelen van alle Israëlische soldaten die hun land nu dienen, om hen tegen kwaad te beschermen! (Psalm 91).
 • Bid dat het volk Israël verenigd zal blijven in deze tijd van oorlog en zelfs daarna.
 • Bid dat de Israëli’s boven alles op de Heer zullen vertrouwen om hen de overwinning te brengen.

Gebed voor de Volken

‘Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben’ (Joël 3:1-2a).

We leven in deze tijd van herstel voor Israël, en God wil dat de naties erkennen dat dit het werk van Zijn hand is. God test opnieuw de naties op basis van hun houding ten opzichte van Israël. En Hij waarschuwt dat Hij hen zal oordelen vanwege het Joodse volk en hun land.

 • Bid dat wereldleiders en hun landen rekening gaan houden met God zoals omschreven in bovengenoemde tekst.
 • Bid voor de situatie in Syrië en Irak waar de VS bij bombardementen 85 doelen heeft geraakt als vergelding van de dood van drie Amerikaanse militairen.
 • Bid voor Blinken die opnieuw een rondreis door het Midden-Oosten zal maken en zich met name in zal zetten voor de vrijlating van de gijzelaars.
 • Bid voor de situatie in Jemen nu de VS opnieuw aanvallen heeft uitgevoerd op Houthi-doelen in Jemen.
 • Bid dat de dreiging van de Houthi’s uit Jemen om de glasvezelkabels in de Rode Zee door te snijden niet in daden zal worden omgezet.
 • Bid dat wereldleiders stoppen met het dwingen van Israël om in de stemmen met een twee statenoplossing. Een Palestijnse staat is voor Israël een gifpil.
 • Bid dat de macht van Hamas wordt verbroken nu ze hebben geantwoord: geen gijzelingsovereenkomst zonder een gegarandeerd einde aan de oorlog in Gaza.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Op uw muren, o Jeruzalem heb Ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij die die HERE indachtig maakt, gunt u geen rust. En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde’ (Jesaja 62:6-7).

God gaf ons (Jacob Keegstra en mij) tijdens de speciale leiders solidariteitsconferentie van 29 januari t/m 1 februari in Jeruzalem een diepere dimensie over bovengenoemde tekst. Tijdens een samenkomst kregen we de vraag: ”Waar zijn de wachters in Nederland?”

 • Dank God dat Jacob en Jan weer veilig zijn thuisgekomen van een intensieve solidariteitsconferentie in Jeruzalem.
 • Dank God voor de ontmoetingen met Messiaanse en Arabische voorgangers, ouders van gegijzelden en omgekomen IDF-soldaten en andere experts.
 • Dank God dat ze twee dagen boeren mochten helpen met het snoeien van (snoep) tomatenplanten en het inpakken van sla en andere bladgroenten.
 • Bid dat ze in Nederland in de gelegenheid zullen worden gesteld om verslag te doen van de speciale oproep: “Waar zijn de wachters in Nederland?” en dan met name in Kerken en Gemeentes.
 • Dank God voor de Nederlandse vrijwilligers die op een geweldige manier Gods volk tot troost zijn
 • Bid voor de vrijwilligers in Israël waaronder Corrie van Maanen, Jannie Tolhoek en Yudit Setz, die tijdens hun werkzaamheden geconfronteerd worden met veel pijn, angst en verdriet.
 • Bid ook vooral voor Jannie Tolhoek die van 25 februari tot en met 8 maart 2024 een Hands on Serving tour 2024 voor vrijwilligers organiseert.
 • Bid dat ook Nederlanders zich aan zullen melden voor deze unieke mogelijkheid om vrijwilligerswerk in Israël te doen.
 • Bid voor de komende themaochtend in Zwolle volgende week zaterdag 10 februari a.s. met als thema “Waar zijn de wachters? Jacob en Jan zullen verslag doen van hun reis naar Israël.
 • Bid om bescherming  voor Jacob en Hennie die in de frontlinie staan. Dit geldt ook voor Arjen Lont die honorair consul van de Israëlische Ambassade in Noord-Nederland is.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we ons voorbereiden op de activiteiten van de ICEJ-afdeling in Nederland, waaronder het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid voor de komende spreekbeurten en bijeenkomsten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur en de vele vrijwilligers van de ICEJ-afdeling in Nederland.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 6 februari van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team)

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.200 bidders aangesloten.

Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt.

Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger.

Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus