Hands on Serving Tour 2024

Gebed voor Israël

‘Want de HERE troost Sion, Hij troost al haar puinhopen; Hij maakt haar woestijn als Eden en haar wildernis als de hof des HEREN; blijdschap en vreugde zullen er gevonden worden, loflied en geklank van gezang’ (Jesaja 51:3).

Wat een bemoediging in bovengenoemde tekst. Hij is degene die de families van gegijzelden troost, en de families van omgekomen IDF-soldaten en zij de verwond zijn. Hij waakt ook over de gegijzelden en de vechtende IDF-soldaten.

 • Bid dat het Palestijnse volk Israël niet langer wil vernietigen en zal beseffen dat hun vervloeking van Israël een vloek over zichzelf met zich meebrengt (Genesis 12:3).
 • Bid dat zij zich zullen bekeren van al hun bedreigingen, terrorisme en valse beschuldigingen tegen de Joodse staat en het Joodse volk.
 • Bid dat de hele regio werkelijk in vrede wil leven met Israël als Joodse en democratische staat, en dat in elk land de juiste leiders zullen opstaan om hun naties in die richting te bewegen.
 • Bid dat jonge Israëlische gelovigen moed en geloof zullen hebben in hun omgang met anderen, en dat zij de invloeden tussen Joden en Arabieren zullen verzoenen.
 • Bid dat Gods aanwezigheid reëler wordt in hun leven en dat Zijn Woord hen elke dag zal voeden.
 • Bid dat veel meer Arabieren naar voren zullen komen om Israël te helpen het kwaad van Hamas te verslaan, de gijzelaars te vinden en te redden, en de rust in de regio te herstellen.
 • Bid dat de Arabische kerken in Israël en in het hele Midden-Oosten dicht bij de Heer blijven in deze tijd van conflict, dat ze Zijn aanwezigheid en voorziening in hun leven leren kennen, dat ze een duidelijk moreel standpunt innemen tegen de boze geest van Hamas, en dat ze aanvaard het herstel van Israël als een goddelijke belofte in de Bijbel.
 • Bid dat dit conflict een katalysator zal zijn voor geestelijke vernieuwing in Israël en de regio.
 • Bid dat goddelijke wonderen zich hier op krachtige manieren zullen manifesteren, en zullen getuigen van de verbazingwekkende verlossing die beschikbaar is in Yeshua.

Gebed voor de Volken

‘Want, zo zegt de HERE der heerscharen, wiens heerlijkheid mij gezonden heeft, aangaande de volken die u uitgeplunderd hebben – want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan’ (Zacharia 2:8).

Elk volk en elke machthebber moet er van doordrongen zijn dat wie Israël aanraakt, uiteindelijk Gods oogappel aanraakt. Dat geldt ook voor ons als individu en zeker ook voor Kerken en Gemeentes. We mogen Israël niet minachten en geringachten.

 • Bid dat wereldleiders tot het inzicht komen dat wie Israël aanraakt eigenlijk Gods oogappel aanraakt.
 • Bid voor Blinken die een rondreis door het Midden-Oosten maakt, en hoewel Israël het voorstel van Hamas voor een staakt het vuren heeft afgewezen noch steeds ruimte ziet voor een deal.
 • Bid voor de VS nu ze bij een luchtaanval in Irak een commandant van een door Iran gesteunde militie hebben gedood.
 • Dank dat de Argentijnse president, Javier Milei, in Israël heeft gezegd dat de Ambassade van Argentinië naar Jeruzalem zal worden verplaatst,
 • Bid dat meerdere landen dit voorbeeld zullen volgen.
 • Bid voor de situatie aan de grens met Libanon, nu de IDF zich voorbereid op een mogelijke grondoperatie in Libanon in de komende weken of maanden.
 • Bid dat de UNRWA (Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten) in Gaza wordt vervangen nu is vastgesteld dan ten minste 12 personeelsleden actief hebben deelgenomen aan het bloedbad van 7 oktober.
 • Bid voor Saoedi-Arabië die heeft aangekondigd dat er geen sprake is van normalisatie met Israël zonder een Palestijnse staat.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die  goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning. Hoor uw wachters verheffen de stem, zij jubelen tezamen, want met eigen ogen zien zij, hoe de HERE naar Sion wederkeert’ (Jesaja 52:7-8).

Jacob Keegstra en ik hebben tijdens onze solidariteitsreis in Israël en Jeruzalem met eigen ogen gezien dat de HERE naar Sion terugkeert. Als wachters voelen we het als onze plicht om onze stem in Nederland te verheffen in Kerken, Gemeentes en de politiek.

 • Bid voor de ICEJ-staf en andere christenen die momenteel in Israël zijn, die helpen met de oorlogshulpinspanningen om voor behoeftige en gekwetste Israëlische families te zorgen.
 • Bid voor hun gezondheid en kracht, en voor voldoende middelen om in deze moeilijke tijd aan de behoeften in Israël te voldoen.
 • Bid ook vooral voor Jannie Tolhoek die van 25 februari tot en met 8 maart 2024 een Hands on Serving tour 2024 voor vrijwilligers organiseert.
 • Bid dat ook Nederlanders zich aan zullen melden voor deze unieke mogelijkheid om vrijwilligerswerk in Israël te doen.
 • Bid dat we als christenen de plicht op ons nemen om in deze tijd van beproeving voor ons land te bidden.
 • Bid dat er spoedig een regering in Nederland komt die achter Israël gaat staan.
 • Bid voor de komende themaochtend in Zwolle op zaterdag 10 februari a.s. met als thema “Waar zijn de wachters? Jacob en Jan zullen verslag doen van hun reis naar Israël.
 • Bid om bescherming  voor Jacob en Hennie die in de frontlinie staan. Dit geldt ook voor Arjen Lont die honorair consul van de Israëlische Ambassade in Noord-Nederland is.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we ons voorbereiden op de activiteiten van de ICEJ-afdeling in Nederland, waaronder het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid voor de komende spreekbeurten en bijeenkomsten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur en de vele vrijwilligers van de ICEJ-afdeling in Nederland.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 13 februari van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team). We bidden dan met twee teams.

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.200 bidders aangesloten.

Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt.

Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger.

Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus