staff fruit picking

Gebed voor Israël

‘Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. De HEERE heeft ú uit alle volken die op de aardbodem zijn, uitgekozen om voor Hem een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is’ (Deuteronomium 14:2).

Op bovengenoemde tekst zeg ik Ja en Amen! Israël is een heilig volk voor de HEERE. De Almachtige heeft hen uitgekozen als Zijn persoonlijk eigendom.

 • Bid dat het volk meer en meer tot het besef komt dat ze Zijn eigendom zijn.
 • Bid voor de vrede van Jeruzalem overeenkomstig Psalm 122.
 • Bid voor de families van omgekomen IDF-soldaten.
 • Bid voor de families van de gegijzelden, die dag in dag uit in angst en spanning leven.
 • Bid voor de families van de 2 gijzelaars die volgens Hamasstrijders bij Israëlische luchtaanvallen zijn omgekomen.
 • Bid ook voor de 8 gijzelaars die bij die aanvallen gewond zijn geraakt.
 • Bid voor de gegijzelden zelf die vele ontberingen moeten doorstaan.
 • Bid dat ze als door een Godswonder vrijkomen.
 • Bid voor de regering en het oorlogskabinet die moeilijke beslissingen moeten nemen.
 • Bid dat premier Netanyahu niet zal bezwijken onder de druk van binnen en van buiten.
 • Bid voor de IDF die één dezer uren (dagen) een mogelijk laatste bolwerk van Hamas in de zuidelijke plaats Rafah gaan binnenvallen.
 • Bid dat de 1,4 miljoen mensen die in Rafah verblijven de aangeboden kans door Israel om te evacueren aan zullen grijpen.
 • Bid dat de UNRWA-topman zal opstappen nu blijkt dat onder het kantoor van de VN-organisatie UNRWA in Gaza-stad een tunnel van Hamas is ontdekt.
 • Bid om eenheid in de regering, parlement en onder de bevolking.
 • Bid dat de protesten en demonstraties voor de vrijlating van de gijzelaars in goede banen worden geleid.

Gebed voor de Volken

‘En de HEERE zei tegen Abram, nadat Lot zich van hem afgescheiden had: Sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet, zal Ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven’ (Genesis 13:14-15).

We worden via de media dagelijks geconfronteerd met berichten van wereldleiders en andere politici dat het land moet worden verdeeld. Hoe belangrijk is het dan om op grond van Gods woord te kunnen zeggen: al het land dat Abram zag heeft God voor eeuwig aan hem en zijn nageslacht gegeven.

 • Bid dat wij als gelovigen uit de heidenen deze landsbelofte zullen verkondigen aan de mensen om ons heen in kerken en gemeentes en de politiek.
 • Bid dat de leiders van deze wereld Gods woord als uitgangspunt zullen nemen bij het zoeken naar een oplossing in het Midden-Oosten.
 • Bid voor de situatie in Libanon nu na Israëlische luchtaanvallen naar verluidt ten minste 2 hoge Hamas-functionarissen zijn gewond en/of gedood.
 • Bid vooral voor Egypte en de VS die Israël gewaarschuwd hebben voor een Rafah-offensief. Egypte dreigt om het vredesakkoord met Israël op te schorten.
 • Bid dat de UNWRA wordt ontmanteld en wordt opgeheven nu onder hun hoofdkwartier wapens van Hamas zijn gevonden.
 • Bid dat het laatste bolwerk in Gaza door de IDF wordt geslecht.
 • Bid ook voor Saoedi-Arabië die zich naast Egypte heeft aangesloten bij de groeiende kritiek op een geplande Israëlisch grondoffensief in de zuidelijke stad Rafah.
 • Bid dat de wereld gaat beseffen dat de Palestijnen al vanaf 1937 t/m de dag van vandaag weigeren om in te gaan om een staat te vormen?
 • Bid dat die staat er ook niet komt omdat de reden van hun weigering altijd was om het bestaansrecht van Israel als Joodse staat te erkennen. Ze willen heel Israël hebben.
 • Bid dat de VS niet tot erkenning van een Palestijnse staat over zal gaan zonder Israëlische instemming.
 • Dank God dat de poging van de antisemitische Europese Unie om sancties op te leggen aan Israëlische inwoners van Judea en Samaria zijn geblokkeerd door Hongarije en Tsjechië.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Er zal niet meer gehoord worden van geweld in uw land, van verwoesting of rampen binnen uw grenzen, maar uw muren zult u noemen Heil, en uw poorten Lof’ (Jesaja 60:18).

Wat een belofte en een verlangen waar deze tekst in Jesaja over spreekt. Er zal niet meer gehoord worden van geweld, van verwoesting of rampen. Het is ook onze taak en opdracht om als wachters eenieder in onze omgeving hierop te wijzen.

 • Dank God voor de themaochtend van afgelopen zaterdagmorgen met een zeer grote opkomst.
 • Dank God voor de boodschap van Jacob over waar zijn de wachters, en het getuigenis van Jan over hun enerverende reis naar Israël.
 • Bid dat de boodschap over waar zijn de wachters mag doordringen tot families, Kerken en gemeentes en ook de politiek.
 • Bid voor onze politieke situatie in Nederland.
 • Bid dat er spoedig een regering zal zijn die achter Israël staat.
 • Bid voor de vertegenwoordigers van de families  van de gegijzelden die op woensdag 14 februari zullen arriveren bij het Internationaal Strafhof te Den Haag.
 • Bid om bescherming voor deze families  die een klacht zullen indienen tegen de Hamas-leiders.
 • Bid dat de huidige demissionaire minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot, de regie van haar departement weer op zich neemt en haar ambtenaren tot de orde roept.
 • Bid dat de ambtenaren van de diverse ministeries hun demonstraties en prostesten tegen Israël zullen stoppen.
 • Bid ook vooral voor Jannie Tolhoek die van 25 februari tot en met 8 maart 2024 een Hands on Serving tour 2024 voor vrijwilligers organiseert.
 • Bid dat ook Nederlanders zich voor 15 februari a.s. aan zullen melden voor deze unieke mogelijkheid om vrijwilligerswerk in Israël te doen.
 • Bid om bescherming  voor Jacob en Hennie die in de frontlinie staan. Dit geldt ook voor Arjen Lont die honorair consul van de Israëlische Ambassade in Noord-Nederland is.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we ons voorbereiden op de activiteiten van de ICEJ-afdeling in Nederland, waaronder het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid voor de komende spreekbeurten en bijeenkomsten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur en de vele vrijwilligers van de ICEJ-afdeling in Nederland.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 13 februari van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team). We bidden dan met twee teams.

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.200 bidders aangesloten.

Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt.

Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger.

Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus