Aliyah immigrants to Israel

Gebed voor Israël

‘Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. De HEERE, uw God, heeft ú uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor Hem tot een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is’ (Deuteronomium 7:6).

Gebed voor de regering:

 • Bid om wijsheid voor Premier Netanyahu die onder hoogspanning staat.
 • Bid om eenheid in het kabinet.
 • Bid voor de parlementsleden in de Knesset.
 • Bid dat regering en parlement niet zullen bezwijken voor de druk van wereldleiders.
 • Bid dat er voldoende financiële ruimte gevonden zal worden om de kibboetsen in het Zuiden te herstellen.

Gebed voor de gegijzelden:

 • Dank God dat Fernando Marman (61) en Louis Har (70) met succes uit Hamas-gevangenschap zijn gered.
 • Dank dat zij met hun families zijn herenigd.
 • Bid dat alle overige gegijzelden spoedig vrij zullen komen.
 • Bid voor de families van de gegijzelden die dagelijks in spanning leven.
 • Bid dat rechters in Den Haag de aangeboden aanklacht door families van gegijzelden van genocide door Hamas zullen behandelen.

Gebed voor de IDF-soldaten en hun families:

 • Dank dat dappere soldaten met gevaar voor eigen leven gijzelaars hebben gered.
 • Bid voor de families van de soldaten die in de strijd in het zuiden van Gaza zijn gesneuveld. We denken aan: Adi Eldor (21) en Alon Kleinman (21).
 • Bid dat ze het laatste bolwerk Rafah met succes gaan slechten.
 • Bid dat de bewoners van Rafah naar de door de IDF geregelde veilige zones langs de kustlijn zullen gaan.
 • Bid dat ze de terroristen zullen ontmantelen.
 • Bid dat ze Hamasleider Yahya Sinwar zullen vinden.

Gebed voor de situatie in het Noorden:

 • Bid voor de 100.000 geëvacueerde bewoners die volgens Sjeik Hassan Nasrallah nooit meer naar huis terug mogen keren.
 • Bid dat de dreiging van Hezbollah wordt verbroken.
 • Bid dat er verwarring komt in het kamp van de vijand.

Gebed voor de Volken

‘Maar Ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidenvolken. Ik was een weinig toornig, maar zij hebben geholpen het erger te maken’ (Zacharia 1:15).

Gebed voor de buurlanden van Israël:

 • Bid voor de inwoners van Libanon die worden meegezogen door Hezbollah in de strijd met Israël.
 • Bid voor de christenen in Libanon dat zij staande mogen blijven.
 • Bid voor Syrië die zegt klaar te staan voor een oorlog met Israël. Vervulling van een profetie nabij? (lees Jesaja 17).
 • Bid voor de bewoners en de christenen in Gaza en de stad Rafah.
 • Bid de dubieuze rol van Egypte aan het licht komt, nu tunnels onder de grens met Egypte zijn ontdekt.
 • Bid dat door al deze gebeurtenissen de ‘Jesaja 19 heerbaan’ zichtbaar wordt.

Gebed voor de verenigde machtsblokken:

 • Dank dat steeds meer kwalijke praktijken van bijvoorbeeld de UNWRA aan het licht komen.
 • Bid dat in de naam van Jeshua de Waarheid zal overwinnen.
 • Bid dat de nazi ideologie wereldwijd stopt. In Davos mogen Joden geen skimateriaal huren.
 • Bid voor de Joodse gemeenschap in Londen die min of meer worden gedwongen om te vertrekken.
 • Bid dat de door Frankrijk en de VS opgelegde sancties aan Joodse “kolonisten” worden ingetrokken.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid’ (Mattheus 25:31).

Gebed voor de regering:

 • Bid voor de demissionaire regering.
 • Bid voor een goede afloop van de kabinetsformatie.
 • Bid dat er een regeringsploeg wordt samengesteld die de God van  Israël erkent.
 • Bid dat een nieuwe regering de Ambassade naar Jeruzalem verplaatst.
 • Bid om bescherming voor de Israëlische Ambassade die zwaar moet worden bewaakt.
 • Bid dat de Joodse gemeenschap in Nederland goed wordt beschermd door onze overheid.

Gebed voor de kerken en gemeenten:

 • Bid dat er deuren binnen kerken en gemeenten zullen opengaan voor onderwijs aangaande Gods volk.
 • Bid dat er binnen kerken en gemeenten wachters zullen opstaan.
 • Bid dat er binnen kerken en gemeenten ruimte komt voor het profetisch woord van God.
 • Bid dat ze tot erkentenis van de waarheid zullen komen dat we geënt zijn op de edele olijfboom.
 • Bid dat we binnen kerken en gemeenten tot het besef zullen komen dat we dankzij Israël zo rijk gezegend zijn met Gods Woord, Zijn Zoon en Zijn Geest.

Gebed voor de ICEJ:

 • Bid voor de spreekbeurten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid voor de vrijwilligers van de ICEJ in Nederland en Israël.
 • Bid ook vooral voor Jannie Tolhoek die van 25 februari tot en met 8 maart 2024 een Hands on Serving tour 2024 voor vrijwilligers organiseert.
 • Bid dat velen vrijwilligerswerk in Israël gaan doen.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we ons onder andere voorbereiden op het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid vooral om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 20 februari van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team).

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.200 bidders aangesloten.

Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt.

Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger.

Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus