Gebed voor Israël

‘In die tijd zal Ik u hierheen brengen, namelijk in de tijd dat Ik u zal bijeenbrengen. Voorzeker, Ik zal u maken tot een naam en tot lof onder alle volken van de aarde, wanneer Ik voor uw ogen een omkeer in uw gevangenschap breng, zegt de HEERE’ (Zefanja 3:20).

Gebed voor de regering:

 • Bid voor Premier Netanyahu die Joe Biden en de andere westerse leiders een duidelijk antwoord heeft gegeven als het gaat om het eenzijdig toekennen van een Palestijnse Staat.
 • Bid dat de Israëlische regering niet zal instemmen met de eisen van de Hamas-leiders.
 • Bid voor het oorlogskabinet die bij monde van Benny Gantz heeft gezegd dat het leger Rafah zal binnenvallen als Hamas niet alle gegijzelden voor ramadan vrijlaten.
 • Bid dat die Palestijnse staat blijvend zal worden afgewezen, ongeacht wie premier is.
 • Dank voor President Herzog die een goede ontmoeting heeft gehad met de Duitse President Steinmeier.

Gebed voor de gegijzelden:

 • Bid dat de lichamen van gijzelaars die in één van de ziekenhuizen werden vastgehouden, worden vrijgegeven.
 • Bid om de vrijlating van de gegijzelden voordat de ramadan begint. En dat alle lichamen ook zullen worden vrijgegeven.
 • Bid dat de nog levende gegijzelden het zullen volhouden.
 • Bid voor de familie van de omgekomen Nir-Oz bewoner Yair Yaakov.
 • Bid voor zijn partner en twee tienerkinderen die werden vrijgelaten in een eerdere gijzelingsovereenkomst.
 • Bid voor de families van de gegijzelden die er alles aan doen om hun lot wereldwijd kenbaar te maken.

Gebed voor de IDF-soldaten en hun families:

 • Dank God voor de getuigenissen van IDF-commando’s die God de eer geven voor de bevrijding en redding van twee gegijzelden.
 • Bid voor de families van de soldaten die in de strijd in Gaza zijn gesneuveld. Moge hun herinneringen tot een zegen zijn.
 • Bid dat ze het laatste bolwerk Rafah met succes zullen slechten.
 • Bid dat de bewoners van Rafah naar de door de IDF geregelde veilige zones langs de kustlijn zullen gaan.
 • Bid dat ze de terroristen zullen ontmantelen.
 • Bid dat ze Hamasleider Yahya Sinwar zullen vinden.

Gebed voor de situatie in het Noorden en centraal Israël:

 • Bid voor de 100.000 geëvacueerde bewoners, en zij die zijn achtergebleven.
 • Bid dat ze goed voorbereid zullen zijn op dreigende oorlog in het Noorden.
 • Bid dat de bedreigingen in het Noorden door de IDF worden weggenomen.
 • Bid voor de slachtoffers die bij een schietpartijen op een kruising in centraal Israël gewond zijn geraakt.
 • Bid voor de inwoners van Judea en Samaria (Westbank) die als ‘kolonisten’ worden weggezet.
 • Bid dat er verwarring komt in het kamp van de vijand.

Gebed voor de Volken

‘Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter’ (Jesaja 5:20).

Gebed voor de buurlanden van Israël:

 • Bid dat er tijdens de ramadan die op 10 maart begint geen onrusten zullen zijn in de omringende landen van Israël.
 • Bid voor de bewoners in Gaza en de stad Rafah, die door Hamas worden geterroriseerd.
 • Bid dat Egypte bereid zal zijn om vluchtelingen vanuit Gaza op te nemen.
 • Bid dat de waarheid boven tafel komt, nu blijkt dat ziekenhuizen als dekmantel voor militaire activiteiten worden gebruikt door Hamas.

Gebed voor de verenigde machtsblokken:

 • Bid voor Zuid-Afrika die via het Internationale Gerechtshof in Den Haag blijft aandringen op een veroordeling van Israël.
 • Bid dat het gerechtshof geen aanvullende bevelen aan Israël zal opleggen.
 • Bid voor het gerechtshof waar deze week de hoorzittingen over de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden beginnen.
 • Bid voor de meer dan 50 landen die hebben gezegd het VN-hof te willen toespreken.
 • Bid dat de landen achter Israël gaan staan.
 • Bid dat medewerkers van de UNRWA zullen worden aangeklaagd nu blijkt dat zij hebben deelgenomen aan de plunderingen en moorden op 7 oktober.
 • Bid dat de wereld niet stopt met het zich concentreren op 7 oktober, zoals de premier van de Palestijnse Autoriteit in München heeft aangekondigd.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Mensenkind, Ik heb u aangesteld tot wachter over het huis van Israël. Wanneer u uit Mijn mond een woord hoort, moet u hen namens Mij waarschuwen’ (Ezechiël 3:17).

Gebed voor de regering:

 • Bid voor de demissionaire regering.
 • Bid voor een goede afloop van de kabinetsformatie o.l.v. informateur Putters.
 • Bid dat er een regeringsploeg wordt samengesteld die de God van  Israël erkent.
 • Bid dat een nieuwe regering de Ambassade naar Jeruzalem verplaatst.
 • Bid om bescherming voor de Israëlische Ambassade die zwaar moet worden bewaakt.
 • Bid dat de Joodse gemeenschap in Nederland goed wordt beschermd door onze overheid.

Gebed voor de kerken en gemeenten:

 • Bid dat er deuren binnen kerken en gemeenten zullen opengaan voor onderwijs aangaande Gods volk.
 • Bid dat de ICEJ in Nederland daarin een rol kan spelen.
 • Bid dat er binnen kerken en gemeenten wachters zullen opstaan.
 • Bid dat de wachters niet uitsluitend zullen waken en wachten, maar ook de moed zullen hebben om te waarschuwen.
 • Bid dat er binnen kerken en gemeenten ruimte komt voor het profetisch woord van God.
 • Bid dat ze tot erkentenis van de waarheid zullen komen dat we geënt zijn op de edele olijfboom.
 • Bid dat we binnen kerken en gemeenten tot het besef zullen komen dat we dankzij Israël zo rijk gezegend zijn met Gods Woord, Zijn Zoon en Zijn Geest.

Gebed voor de ICEJ:

 • Bid voor de spreekbeurten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid voor de vrijwilligers van de ICEJ in Nederland en Israël.
 • Bid ook vooral voor Jannie Tolhoek die van 25 februari tot en met 8 maart 2024 een Hands on Serving tour 2024 voor vrijwilligers organiseert.
 • Bid dat velen vrijwilligerswerk in Israël gaan doen.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we ons onder andere voorbereiden op het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid vooral om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 20 februari van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team).

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.200 bidders aangesloten.

Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt.

Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger.

Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus