Ik bid voor Israël

Gebed voor Israël

‘Want de HEERE zal Sion troosten, Hij zal al haar puinhopen troosten. Hij zal haar woestijn maken als Eden, haar wildernis als de hof van de HEERE. Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en luid psalmgezang’ (Jesaja 51:3).

Gebed voor de regering en bevolking:

 • Bid voor het kabinet die heeft besloten om tijdens de vastenmaand ramadan het bezoek aan de Tempelberg te beperken. Dit tot woede van de moslims wereldwijd.
 • Bid dat de regering niet zal bezwijken onder de druk van de VN-veiligheidsraad om op verzoek van Algerije te stoppen met de oorlog.
 • Bid dat de regering van Biden hun veto hierover zullen uitspreken.
 • Bid om eenheid in het oorlogskabinet en de Knesset.
 • Bid in het bijzonder voor premier Netanyahu die een zware last op zijn schouders heeft.
 • Dank God dat het Israëlische parlement het eens is met Netanyahu dat de internationale gemeenschap niet over mag gaan tot het ‘eenzijdig’ uitroepen van een Palestijnse staat.

Gebed voor de gegijzelden:

 • Bid voor de familie van het gezin Bibas uit Nir-Oz die op barbaarse wijze uit hun woning zijn weggerukt.
 • Bid dat duidelijk wordt waar de nog levende gijzelaars zich momenteel bevinden.
 • Bid vooral ook voor hen die medicatie nodig hebben.
 • Bid dat ze op een wonderbaarlijke wijze zullen worden vrijgelaten.
 • Bid voor hen die ze vasthouden. Dat ze tot inkeer mogen komen.
 • Bid dat ook de lichamen van gegijzelden zullen worden vrijgegeven.

Gebed voor de IDF-soldaten en hun families:

 • Bid om troost voor de families van de gesneuvelde soldaten.
 • Bid voor de legereenheden in het Noorden van Israël.
 • Bid voor de reservisten die naar huis mogen om de Israëlische economie helpen te herstellen.
 • Bid dat ze alles wat ze hebben meegemaakt kunnen verwerken.
 • Bid dat de IDF Hamasleider Yahya Sinwar te pakken krijgt ook al is hij mogelijk naar het buitenland is gevlucht.
 • Bid dat de Hamas terroristen zich over zullen geven aan de IDF-soldaten.

Gebed voor de situatie in het Noorden en centraal Israël:

 • Bid voor het noorden van Israël nu is gebleken dat de Hezbollah-militie over een geavanceerd netwerk van geheime tunnels beschikt.
 • Bid dat de militante groepen in Judea en Samaria worden ontmaskerd.
 • Bid dat de vluchtelingenkampen in steden en dorpen op de Westelijke Jordaanoever worden gezuiverd van terroristen.
 • Bid voor de duizenden geëvacueerde bewoners vanuit het Noorden en Zuiden, die nog steeds elders moeten verblijven.
 • Bid om bescherming voor hen die in het Noorden zijn achtergebleven.
 • Bid dat de geëvacueerde bewoners langs de grens met Gaza spoedig terug kunnen keren om aan de wederopbouw te beginnen.

Gebed voor de Volken

‘Dan zullen zij weten dat Ik, de HEERE, hun God ben, omdat Ik hen onder de heidenvolken in ballingschap voerde, maar hen ook weer verzamelde in hun land en niemand van hen daarginds nog liet achterblijven’ (Ezechiël 39:28).

Gebed voor de buurlanden van Israël:

 • Bid voor de situatie in Syrië nu Israël opnieuw verschillende raketten op Damascus heeft afgevuurd.
 • Bid dat de bases van militante groepen die gelieerd zijn aan Iran, in Syrië worden uitgeschakeld.
 • Bid dat de macht van Iran wordt gebroken, nu men opnieuw Israël de schuld geeft van het opblazen van gasleidingen.
 • Bid voor de christenen in Gaza, Libanon, Syrië, Jordanië en Egypte.
 • Bid dat ze tot een krachtig getuigenis voor hun omgeving zullen zijn.
 • Bid dat vele moslims door gezichten en visioenen een ontmoeting zullen hebben met Jeshua de Messias.
 • Bid dat de buurlanden zich zullen ontfermen over de zwaar getroffen Gazanen.

Gebed voor de verenigde machtsblokken:

 • Bid voor de spanningen tussen Brazilië en Israël nu de president van Brazilië niet meer welkom is in Israël.
 • Dank God voor Hongarije die tot twee keer toe de EU heeft verhinderd de geplande operatie van Israël tegen Hamas in Rafah te veroordelen.
 • Bid dat meerdere landen in de Europese Unie het voorbeeld van Hongarije zullen gaan volgen.
 • Bid dat de waarheid rondom de relatie van de UNRWA met Hamas zal worden blootgelegd.
 • Bid dat de financiële geldstromen naar dit soort organisaties zullen stoppen.
 • Bid dat de machthebbers van deze wereld stoppen zich met Israël te bemoeien.
 • Bid dat dat ze eerst orde op zaken stellen in hun eigen land.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw! Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen’ (Klaagliederen 3:22-24).

Gebed voor de regering en het parlement:

 • Bid voor Geert Wilders die in een telefoongesprek met Israëls minister van Buitenlandse Zaken zijn volledige steun aan Israël heeft toegezegd.
 • Bid dat er meer van dit soort krachtige boodschappen van parlementariërs zullen volgen.
 • Bid dat een nieuwe regering de Ambassade naar Jeruzalem verplaatst.
 • Dank God dat de straat van de Israëlische ambassade in Den Haag weer is vrijgegeven.
 • Bid dat de Joodse gemeenschap in Nederland goed wordt beschermd door onze overheid.

Gebed voor de kerken en gemeenten:

 • Bid dat in navolging van Wilders ook de kerken en gemeentes zich positief ten opzichte van Israël zullen uitspreken.
 • Bid dat er deuren binnen kerken en gemeenten zullen opengaan voor onderwijs aangaande Gods volk.
 • Dank God dat op sommige plaatsen in Nederland kerken en Gemeentes samen optrekken in hun relatie tot Israël.
 • Bid dat de jongere generatie hongerig zal zijn als het gaat on het profetisch woord van God.
 • Bid dat er binnen kerken en gemeenten wachters zullen opstaan.
 • Bid dat de wachters niet uitsluitend zullen waken en wachten, maar ook de moed zullen hebben om te waarschuwen.

Gebed voor de ICEJ:

 • Bid voor de spreekbeurten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid voor de vrijwilligers van de ICEJ in Nederland en Israël.
 • Bid in het bijzobder voor Jannie Tolhoek die van 25 februari tot en met 8 maart 2024 een Hands on Serving tour 2024 voor vrijwilligers organiseert.
 • Bid dat velen vrijwilligerswerk in Israël gaan doen.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we ons onder andere voorbereiden op het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid vooral om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 27 februari van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team).

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.200 bidders aangesloten.

Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt.

Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger.

Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus