Global Prayer Gathering elke dag 15:00 uur

Gebed voor Israël

‘Geprezen zij de HERE, want Hij heeft mij wonderbare goedertierenheid betoond in de gloed der benauwdheid. Terwijl ik in mijn angst dacht: ik ben verbannen uit uw oog – hebt Gij voorwaar mijn luide smekingen gehoord, toen ik tot U riep om hulp’ (Psalm 31:22-23).

Laten we net als David deed God om hulp roepen, en geloven en erop vertrouwen dat Hij onze luide smekingen en proclamaties zal horen en verhoren.

 • Bid dat de oorlog succesvol zal zijn in het volledig wegnemen van de dreiging van Hamas, niet alleen van Israël, maar van het hele Midden-Oosten.
 • Bid om vastberadenheid onder de leiders van Israël om deze strijd tot het einde voort te zetten (Psalm 18:34 e.v.).
 • Bid voor de bescherming van alle Israëlische soldaten die hun land dienen. Moge een goddelijke beschermingshaag hen omringen! (Psalm 91).
 • Bid voor eenheid onder het volk Israël, dat deze oorlog de katalysator zal worden voor een nieuw gevonden broederlijke geest door het hele land (Lukas 11:17).
 • Bid om bescherming voor allen in de regio die van vrede houden en in vriendschap met Israël en het Joodse volk willen leven.
 • Bid dat God bevrijding en een geest van berouw en transformatie over de mensen in Gaza zal zenden.
 • Bid dat veel Rachabs naar voren zullen komen om zich bij het Israëlische volk aan te sluiten in deze poging om de rust en het gezond verstand in de regio te herstellen, net zoals Rachab deed door onder te duiken en het volk van Israël te helpen.
 • Bid dat de Arabische kerken in Israël, en het bredere Midden-Oosten de moed en morele helderheid zullen hebben om een duidelijk standpunt in te nemen in het conflict en zich te distantiëren van de kwade geest van Hamas.
 • Bid dat Gods Geest de sluier van de Vervangingstheologie en het Supersessionisme uit hun hart zal verwijderen.
 • Bid dat dit conflict een katalysator zal worden voor geestelijke vernieuwing in Israël.
 • Bid dat wonderen van God zich op een krachtige manieren zullen manifesteren.
 • Bid dat dit de tijd zal zijn waarop de Geest van genade en smeekbede over Israël zal worden uitgestort, zoals voorzien in Zacharia 12:10 e.v.
 • Bid voor premier Netanyahu die een ‘oorlogskabinet’ heeft geformeerd met oppositieleider Gantz en de huidige minister van defensie Gallant.
 • Bid voor de 380.000 reservisten die zijn opgeroepen. Ze mochten zelfs met toestemming van de rabbijnen afgelopen zaterdag (sabbat) door El Al worden opgehaald.
 • Bid voor de inwoners aan de grens met Libanon die vanwege de dreiging van Hezbollah door het leger van Israël worden geëvacueerd.

Gebed voor de Volken

‘O God , houd U niet stil, zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God. Want zie, uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op; zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen’ (Psalm 83:2-3).

Israël is de sleutel tot vernieuwing en het is een teken voor de volkeren. Zij zullen moeten erkennen dat er een almachtige God van Israël is.

 • Bid dat Egypte de grens in het zuiden van de Gazastrook alsnog zal openen zodat de inwoners van Gaza weg kunnen komen na oproepen van de IDF.
 • Bid dat de macht van Hamas, Hezbollah en Iran om Israël te vernietigen wordt verbroken in de naam van Jeshua en dat ze de 199 gegijzelde mensen zullen vrijlaten.
 • Bid dat er verwarring komt in het kamp van de vijand.
 • Bid voor de Arabische landen waarmee Israël de betrekkingen heeft genormaliseerd.
 • Bid ook met name voor Saoedi-Arabië dat met Amerikaanse steun werkte aan een overeenkomst met Israël. Ze kwamen nu met een verklaring waarin de Saoedi’s de schuld bij Israël leggen vanwege de ‘bezetting’ van de Palestijnen.
 • Bid ook dat de satanische macht in Iran wordt verbroken die Israël wil vernietigen en de zionistische kanker wil uitroeien.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘De HERE helpt hen en doet hen ontkomen, Hij doet hen ontkomen aan de goddelozen en verlost hen, want zij schuilen bij Hem’ (Psalm 37:40).

Vanaf afgelopen zondag (15 oktober) roept de ICEJ op tot opeenvolgende driedaagse ‘Esther Strikes’ van vasten en gebed om de strijd van Israël tegen de genocidale geest van het Hamas-terrorisme te ondersteunen. De Kerk heeft een tijd bereikt waarin het niet voldoende is om alleen maar te zeggen: “Wij houden van Israël” of “Wij staan achter Israël.” Er is echte actie nodig!

 • Dank dat Willem en Magdalena Altena (Bestuursleden ICEJ Nederland) zaterdagavond veilig in Nederland zijn aangekomen.
 • Dank voor de vele gebedsbijeenkomsten die vorige week in diverse plaatsen zijn georganiseerd.
 • Dank voor de drukbezochte themaochtend afgelopen zaterdag in Zwolle.
 • Dank dat de manifestatie ‘Samen voor Israël’ in Amsterdam op de Dam vorige week donderdag veilig is verlopen.
 • Bid dat dergelijke bijeenkomsten stand zullen houden in de komende weken.
 • Bid ook voor de 5 bij ons bekende vrijwilligers Yudit, Judy, Jannie, Jose en Corrie die op het hoofdkantoor van de ICEJ in Israël werkzaam zijn.
 • Bid voor de Joodse gemeenschap in Nederland gelet op de antisemitische reacties en pro Palestijnse demonstraties.
 • Bid dat kerken en gemeentes zich gaan verootmoedigen en zich zullen uitspreken dat ze achter Israël gaan staan zonder een ja maar……….
 • Bid voor de komende spreekbeurten en bijeenkomsten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar onze agenda.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ Nederland.

Global Prayer Gathering

Tijdens de oorlog in Israël zijn er dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse in Israël. Neem deel via Zoom: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Elke maand bidden we als de nieuwe maan aanbreekt. Rosh Chodesh, een wereldwijd gebed en een aantal dagen lang. Elk land is op een bepaalde tijd aan de beurt. Sluit je aan bij bestaande gebedsgroep of mobiliseer een groep van minimaal 10 personen. Stuur een mail naar gebed@icej.nl, zodat je informatie en inloggegevens kunt ontvangen.

Het eerstvolgende Rosh Chodesh gebedsmoment is op zondagavond 22 oktober van 20.00 – 21.00 uur (het ICEJ-team). Je kunt het bekijken via Zoom:  https://on.icej.org/RoshChodeshPanelist.

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 1.600 bidders aangesloten.

Sluit je aan bij de gebedsapp Israëlbidders.

Gebed samenwerkende Israëlorganisaties

Op donderdag 19 oktober 2023 is er gebed van samenwerkende Israëlorganisaties op het NEM centrum van 16.00-18.00 uur, Voorthuizerwerg 5 Nijkerk ( bij Voorthuizen)

Esther vasten

Van 15-18 oktober 2023 is er een Esther vasten, dat ieder naar eigen inzicht kan invullen.
Meer info

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus