ICEJ Staff harvesting fruit

Gebed voor Israël

‘Maar u, Israël, Mijn dienaar, u, Jacob, die Ik heb verkozen, het nageslacht van Abraham, die Mij liefhad, u, die Ik gegrepen heb van de einden der aarde, geroepen uit haar uithoeken, en tegen wie Ik zei: U bent Mijn dienaar, Ik heb u verkozen, Ik heb u niet verworpen’ (Jesaja 41:8-9).

Gebed voor de regering en bevolking:

 • Bid dat het door premier Netanyahu gepresenteerde plan over het naoorlogse bestuur van de Gazastrook gehoor zal vinden in het veiligheidskabinet.
 • Bid dat Gaza, als onderdeel van de stam Juda, weer onder Israëlisch bestuur komt.
 • Bid dat de huidige regering niet zal bezwijken onder de druk van de wereld om het land eenzijdig te verdelen.
 • Bid dat God, die de eigenaar is van het land, ingrijpt in deze verdelingsplannen.
 • Bid om eenheid binnen het kabinet, de Knesset en de bevolking.
 • Bid om wijsheid voor President Herzog die zich vaak opstelt als een ‘vader des vaderlands’.

Gebed voor de gegijzelden:

 • Bid voor de families van de gegijzelden die alle mogelijke middelen aangrijpen om de gegijzelden vrij te krijgen.
 • Bid om troost voor de families van de gegijzelden die al zolang moeten leven onder hoogspanning.
 • Bid dat de besprekingen over de vrijlating van de gegijzelden succes zal hebben.
 • Bid dat de gegijzelden het zullen volhouden.
 • Bid dat de plaatsen waar ze worden vastgehouden gevonden zullen worden.
 • Bid dat de bewakers de gegijzelden zullen vrijlaten.

Gebed voor de IDF-soldaten en hun families:

 • Bid voor de Israëlische marine die zich voorbereid op mogelijke conflicten in het Noorden.
 • Bid dat de grensoverschrijdende uitwisselingen tussen Israël en Hezbollah zullen stoppen.
 • Bid voor de IDF soldaten in Gaza die bezig zijn om de laatste bolwerken te slechten.
 • Bid om troost voor de families van de inmiddels 240 omgekomen soldaten in Gaza sinds het begin van de oorlog op 7 oktober.
 • Bid dat ze in eenheid zullen volharden totdat de vijand verslagen is.
 • Bid voor de families van de soldaten, die ook dagelijks in onzekerheid verkeren.

Gebed voor de situatie in het Noorden en centraal Israël:

 • Bid voor de slachtoffers van een terroristische aanval waarbij een jonge Joodse man werd gedood en een zwangere Israëlische vrouw tot de acht gewonden behoorde.
 • Bid dat de IDF alle in Judea en Samaria aanwezige terroristen elimineert.
 • Bid dat de spanning tussen Israël en zijn westerse bondgenoten niet zal toenemen nu Israël de bouwplannen van 3.000 woningen doorzet op de Westelijke Jordaanoever.
 • Bid dat de macht van Hezbollah in Libanon wordt verbroken.
 • Bid dat de IDF tegen Hezbollah in het Noorden gaat ingrijpen nu Israël al bijna 5 maanden last heeft van agressiviteit via de lucht.
 • Bid voor de duizenden geëvacueerde bewoners uit het Noorden, die nog steeds elders moeten verblijven.
 • Bid dat ze spoedig kunnen terugkeren.

Gebed voor de Volken

‘Ik zal Mijn heilige Naam te midden van Mijn volk Israël bekendmaken en Mijn heilige Naam niet langer laten ontheiligen. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben, de Heilige in Israël’ (Ezechiël 39:7).

Gebed voor de buurlanden van Israël:

 • Bid dat de grote protesten door Palestijnen tegen het Hamas-regime succes zullen hebben.
 • Bid voor de situatie in Libanon nu de IDF drie Hezbollah terroristen heeft uitgeschakeld bij een luchtaanval.
 • Bid voor de christenen in Libanon, Syrië, Jordanië, Egypte en Gaza.

Gebed voor de verenigde machtsblokken:

 • Bid dat het antisemitisme in de wereld stopt. Zoals de ‘van de rivier tot de zee leus’ die op de Big Ben in Londen verlicht naar voren kwam.
 • Bid dat de VN-Veiligheidsraad Iran aanpakt nu is gebleken dat zij via Syrië Hezbollah in Libanon bewapenen.
 • Bid dat de VS en andere westerse landen niet zullen bezwijken voor de druk van de Palestijnse Autoriteit om de naoorlogse plannen van Israël in Gaza af te wijzen.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem, en ik hoop op Zijn woord. Mijn ziel wacht op de HEERE, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen’ (Psalm 130:5-6).

Gebed voor de regering en het parlement:

 • Bid voor onze overheid, koningshuis en alle hooggeplaatsten opdat we een stil en rustig leven mogen leiden.
 • Bid ook voor de provinciale en gemeentelijke overheid.
 • Bid voor de kabinetsformatie onder leiding van dhr. Putters.
 • Bid dat er een regering geformeerd wordt van wijze mannen en vrouwen met liefde voor Gods volk Israël.
 • Bid dat zij tot het besef zullen komen dat door het zegenen van Israël ook ons land gezegend zal worden.
 • Bid dat onze overheid op zal blijven komen voor de rechten van de Joodse gemeenschap in Nederland.

Gebed voor de kerken en gemeenten:

 • Bid dat er deuren binnen kerken en gemeenten zullen opengaan voor onderwijs aangaande Gods volk.
 • Dank God dat op sommige plaatsen in Nederland kerken en Gemeentes samen optrekken in hun relatie tot Israël.
 • Dank God ook voor de vele gebedsinitiatieven in ons land.
 • Bid dat de jongere generatie hongerig zal zijn als het gaat om het profetisch woord van God.
 • Bid dat er binnen kerken en gemeenten wachters zullen opstaan.
 • Bid dat de wachters niet uitsluitend zullen waken en wachten, maar ook de moed zullen hebben om te waarschuwen.

Gebed voor de ICEJ:

 • Bid voor de spreekbeurten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid voor de vrijwilligers van de ICEJ in Nederland en Israël.
 • Bid in het bijzonder voor Jannie Tolhoek die vanaf 25 februari tot en met 8 maart 2024 een Hands on Serving tour 2024 voor vrijwilligers organiseert.
 • Bid dat velen vrijwilligerswerk in Israël gaan doen.
 • Bid voor de aanstaande themaochtend op 9 maart in Zwolle, met als onderwerp: “Is de geest van Elia ook voor nu”?
 • Bid dat de lancering van het nieuwe boek van Hennie en Jacob, met als titel ‘Zicht op verborgen parels’ succesvol zal zijn.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we ons onder andere voorbereiden op het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid vooral om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 27 februari van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team).

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.200 bidders aangesloten.

Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt.

Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger.

Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus