Presentatie boek Zicht op Verborgen Parels

Gebed voor Israël

‘En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn; en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen. Voorzeker, de HEERE is een God van recht. Welzalig zijn allen die Hem verwachten’ (Jesaja 30:18).

Gebed voor de regering en bevolking:

 • Bid om wijsheid voor de regering die continue te maken heeft met spanningsvelden in en buiten Israël.
 • Bid dat de regering de juiste beslissingen neemt als het gaat om de roep van families van de gijzelaars om te stoppen met de oorlog, en de nabestaanden van omgekomen soldaten die roepen om door te vechten totdat de vijand is verslagen.
 • Bid dat de legerleiding onder minister Gallant waakzaam blijft nu Hamas ernaar streeft om een ‘tweede fase van 7 oktober’ in te voeren tijdens Ramadan.
 • Bid om eenheid in de regering en tussen gevechtsdivisies om de verwezenlijking van de doelstellingen van Hamas te voorkomen.
 • Bid dat de bevolking geen gehoor zal geven aan de oproep van de voormalige premier Ehud Barak om het parlement te belegeren, om verkiezingen af te dwingen, premier Netanyahu af te zetten en een Palestijnse staat op te richten.

Gebed voor de gegijzelden:

 • Bid dat Hamas-leider Yahya Sinwar wordt uitgeschakeld die zich mogelijk nog steeds schuilhoudt in tunnels in de Zuidelijke Gazastrook.
 • Bid dat hij de gijzelaars niet als menselijk schild misbruikt.
 • Bid voor de familie Bibas die inmiddels 144 dagen lang in de hel van Hamas in Gaza verblijven.
 • Bid dat er duidelijkheid komt in de situatie van de gijzelaars. Waar zitten ze; hoe gaat het met hen; leven ze nog?

Gebed voor de IDF-soldaten en hun families:

 • Bid voor Herzi Halevy (chef van de generale staf) en Ronen Bar (het hoofd van de Shin Bet veiligheidsdienst) die in gesprek zijn met Egypte over een operationeel plan in Rafah.
 • Bid dat de laatste bolwerken in het Zuiden van Gaza door de IDF worden geslecht.
 • Bid dat ze in eenheid zullen volharden totdat de vijand verslagen is.
 • Bid dat alle terroristen door IDF parachutisten worden geëlimineerd.
 • Bid dat alle leiders van Hamas worden uitgeschakeld. Er zijn berichten dat sjeik Yunis Al-Estal, bekend als de ‘moefti van Hamas’ is gearresteerd.
 • Bid om troost voor die families die dagelijks kunnen worden geconfronteerd met overlijdensberichten van geliefden.

Gebed voor de situatie in het Noorden en centraal Israël:

 • Bid dat de rakettenregen op het Noorden van Israël door Hezbollah stopt.
 • Bid dat de macht van Hezbollah in Libanon wordt verbroken.
 • Bid voor de duizenden geëvacueerde bewoners uit het Noorden, die nog steeds elders moeten verblijven.
 • Bid dat ze spoedig kunnen terugkeren.

Gebed voor de Volken

‘HEERE van de legermachten, God van Israël, Die tussen de cherubs troont, U bent het, U alleen bent de God van alle koninkrijken van de aarde. Ú hebt de hemel en de aarde gemaakt.’ (Jesaja 37:16).

Gebed voor de buurlanden van Israël:

 • Bid dat de macht van Iran wordt verbroken die probeert om de spanningen tijdens de ramadan te laten escaleren.
 • Bid dat de macht van de Houthi’s in Jemen wordt gebroken nu blijkt dat zij internationale  internetroutes hebben beschadigd.
 • Bid dat de wereld gaat reageren op dit soort praktijken en met een veroordeling komt.
 • Bid dat de beschuldigingen van de speciale rapporteur van de Verenigde Naties, dat Israël opzettelijk Palestijnen laat uithongeren zullen stoppen.
 • Bid dat de protesten door Palestijnen tegen het Hamas-regime succes zullen hebben. Ze scanderen: “Het is Sinwar die ons doodt, niet het Israëlische leger”.
 • Bid om bescherming voor de Joden in Tunesië nu de historische synagoge in Zuidoost Tunesië in brand is gestoken.

Gebed voor de verenigde machtsblokken:

 • Bid dat de UNRWA blijvend zal worden omzeild als het gaat om humanitaire steun aan de Palestijnen in de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever.
 • Bid dat de Europese Commissie niet zal bezwijken voor de druk van Amnesty International om de hulp aan de VN-organisatie UNRWA door te laten gaan.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden’ (Jesaja 40:31).

Gebed voor de kerken en gemeenten:

 • Bid dat er deuren binnen kerken en gemeenten zullen opengaan voor onderwijs aangaande Gods volk.
 • Dank God dat op sommige plaatsen in Nederland kerken en Gemeentes samen optrekken in hun relatie tot Israël.
 • Bid dat de jongere generatie hongerig zal zijn als het gaat om het profetisch woord van God.
 • Bid dat er binnen kerken en gemeenten wachters zullen opstaan.
 • Bid dat de wachters niet uitsluitend zullen waken en wachten, maar ook de moed zullen hebben om te waarschuwen.

Gebed voor de ICEJ:

 • Bid voor de ICEJ in Jeruzalem die bezig is zich voor te bereiden op een te verwachten toename van Joodse immigranten naar Israël als gevolg van de wereldwijde gevolgen van de Gaza-oorlog.
 • Bid dat er voldoende geld gedoneerd zal worden om Aliyah vluchten te financieren.
 • Dank God dat sinds de wrede Hamas bloedbaden op 7 oktober al meer dan 7.000 Joden naar Israël zijn verhuisd.
 • Bid voor de spreekbeurten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid voor de vrijwilligers van de ICEJ in Nederland en Israël.
 • Bid in het bijzonder voor Jannie Tolhoek die vanaf 25 februari tot en met 8 maart 2024 een Hands on Serving tour 2024 voor vrijwilligers organiseert.
 • Bid dat velen vrijwilligerswerk in Israël gaan doen.
 • Bid voor de aanstaande themaochtend op 9 maart in Zwolle, met als onderwerp: “Is de geest van Elia ook voor nu”?
 • Bid dat de lancering van het nieuwe boek van Hennie en Jacob, met als titel ‘Zicht op verborgen parels’ succesvol zal zijn.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we ons onder andere voorbereiden op het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid vooral om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 5 maart van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team).

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.200 bidders aangesloten.

Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt.

Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger.

Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus