ICEJ Ambassadeurs Tour

Gebed voor Israël

‘De HEERE is goedgezind voor wie Hem vrezen en op Zijn goedertierenheid hopen. Jeruzalem, roem de HEERE, Sion, loof uw God. Want Hij maakt de grendels van uw poorten sterk, Hij zegent uw kinderen in uw midden ’ (Psalm 147:11-13).

Gebed voor de regering en bevolking:

 • Dank God dat we in een tijd leven dat Hij de gevangenen van Juda en Jeruzalem terugbrengt.
 • Bid dat de Israëlische leiders de kracht en vastberadenheid zullen hebben om de klus te klaren en dat de overwinning niet uit hun handen wordt gerukt, zoals bij eerdere conflicten is gebeurd.
 • Bid voor Benjamin Netanyahu op wie de druk toeneemt vanuit het buitenland, de Israëlische samenleving en zelfs vanuit zijn eigen partij.
 • Bid dat het volk van Israël verenigd zal blijven in het doorzetten van deze oorlog naar de overwinning, evenals in de vrede die daarna zal komen.
 • Bid dat de Israëli’s boven alles op de Heer zullen vertrouwen om hen overwinning en vrede te brengen.
 • Bid om bescherming voor de bewoners in Sderot waar de scholen na vijf maanden oorlog weer open gaan.

Gebed voor de gegijzelden:

 • Dank de Heer dat sommige Israëlische gijzelaars hun thuishaven in Israël hebben bereikt.
 • Bid voor de gezondheid en vrijheid van de resterende 136 gijzelaars die nog steeds in Gaza worden vastgehouden.
 • Bid dat ze naar huis zullen komen, hetzij door redding door de IDF, hetzij door middel van een overeenkomst voor de vrijlating van gijzelaars die Israël zich kan veroorloven.

Gebed voor de IDF-soldaten en hun families:

 • Bid dat de beschuldigingen aan het adres van Israël zullen stoppen. De IDF wijst na een eerste onderzoek naar het ongelukkige incident in Gaza af, waarbij burgers werden vertrapt en gewond raakten.
 • Bid dat IDF de totale overwinning zal behalen in het verslaan van de Hamas-terreurmilitie in Gaza.
 • Bid dat ze Israël gaan bevrijden van zijn destructieve, demonische invloed.
 • Bid dat Hamas nooit meer wreedheden tegen Israël zal kunnen begaan of het Palestijnse volk zal kunnen onderdrukken en indoctrineren.
 • Bid om een goddelijke beschermingslaag om alle Israëlische soldaten die betrokken zijn bij de strijd om hun natie te verdedigen, te omringen, zodat de Heer hen te allen tijde tegen kwaad zal beschermen!
 • Bid voor de families van de in dit weekend opgekomen soldaten die hebben gestreden voor het bestaansrecht van hun vaderland.

Gebed voor de Volken

‘Laten de heidenvolken opgewekt worden en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om te berechten alle heidenvolken van rondom!’ (Joël 3:12).

Gebed voor de buurlanden van Israël:

 • Bid dat we in deze tijd opmerkzaam zullen zijn, nu we zien dat God bezig is alle natiën te verzamelen om met hen in het oordeel te treden namens Zijn volk en erfgoed.
 • Bid dat de volken zullen stoppen om Israël te dwingen een Palestijnse staat te aanvaarden in zijn oude Bijbelse kerngebied.
 • Bid dat de buurlanden hun haat tegen Israël zal opgeven en hun kinderen zal leren in vrede te leven met de Joodse natie en het Joodse volk.
 • Bid dat zij zich zullen afkeren van hun vervloeking van Israël, die alleen maar een vloek over hen brengt (Genesis 12:3).
 • Bid dat er voor en tijdens de Ramadan geen aanslagen worden gepleegd.
 • Bid dat de Palestijnse Autoriteit haar internationale campagne om Israël te de- legitimeren, demoniseren en ontmantelen volledig zal laten varen en eindelijk het bestaansrecht van Israël als natiestaat van het Joodse volk zal erkennen en aanvaarden.
 • Bid dat het hele Midden-Oosten ervoor zal kiezen om in vrede te leven met Israël als Joodse en democratische staat en dat er in elk land oprechte leiders zullen opstaan om vrede te sluiten met Israël. 

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Welzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God, Die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is; Die voor eeuwig de trouw bewaart’ (Psalm 146:5-6).

Gebed voor de regering en het parlement:

 • Bid dat de demissionaire regering spoedig zal worden vervangen.
 • Bid voor het koningshuis, en het parlement (1e en 2e kamer).
 • Bid dat er een regering komt die achter Israël staat, en haar Ambassade verplaatst naar Jeruzalem.
 • Bid voor de provinciale en gemeentelijke overheid.

Gebed voor de kerken en gemeenten:

 • Bid dat God onze kerken en gemeenten genadig zal zijn voordat Hij ons oordeelt.
 • Bid dat de Kerken en Gemeenten tot bekering komen, en dat zij niet langer zullen zwijgen als ze geconfronteerd worden met kwaadsprekerij over en tegen Zijn volk.
 • Bid dat er binnen Kerken en Gemeenten ruimte komt voor het profetisch woorden van God.
 • Bid voor alle christelijke organisaties in ons land.
 • Bid dat er binnen kerken en gemeenten wachters zullen opstaan.
 • Bid dat de wachters niet uitsluitend zullen waken en wachten, maar ook de moed zullen hebben om te waarschuwen.

Gebed voor de ICEJ:

 • Bid voor de ICEJ-staf en andere christelijke vrijwilligers die nu helpen met oorlogshulp in Israël.
 • Bid dat zij over alle middelen zullen beschikken die ze nodig hebben om behoeftige en ontheemde Israëlische families effectief te kunnen troosten en verzorgen.
 • Bid voor hun gezondheid en kracht tijdens deze zeer drukke en moeilijke tijd. 
 • Bid voor de spreekbeurten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid voor de vrijwilligers van de ICEJ in Nederland en Israël.
 • Bid in het bijzonder voor Jannie Tolhoek die vanaf 25 februari tot en met 8 maart 2024 een Hands on Serving tour 2024 voor vrijwilligers organiseert.
 • Bid dat velen vrijwilligerswerk in Israël gaan doen.
 • Bid voor voldoende deelname aan de ICEJ Ambassadeurs Tour die van 10 t/m 16 maart wordt georganiseerd.
 • Bid voor de aanstaande themaochtend op 9 maart in Zwolle, met als onderwerp: “Is de geest van Elia ook voor nu”?
 • Bid dat de lancering van het nieuwe boek van Hennie en Jacob, met als titel ‘Zicht op verborgen parels’ succesvol zal zijn.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we ons onder andere voorbereiden op het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid vooral om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 5 maart van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team).

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.200 bidders aangesloten.

Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt.

Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger.

Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus