Gebed voor Israël

‘Luister, Israël, heden bevindt u zich vlak voor de strijd tegen uw vijanden; laat uw hart niet week worden, wees niet bevreesd, beef niet en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat, om voor u tegen uw vijanden te strijden om u te verlossen’ (Deuteronomium 20:3-4).

Gebed voor de regering en bevolking:

 • Bid dat de blokkades van ultra orthodoxe Joodse mannen zullen stoppen. De regering wil een einde maken aan de algemene dienstplichtvrijstelling.
 • Bid dat er geen gehoor zal worden gegeven aan Hamas supporterskanalen om een grote aanval vanuit Judea en Samaria uit te lokken tijdens de Ramadanmaand.
 • Bid om respect en eenheid binnen het oorlogskabinet tussen Netanyahu, Gantz en Gallant.
 • Bid dat er geen tweespalt zal ontstaan in de regering en de samenleving. De roep om vervroegde verkiezingen wordt steeds luider.

Gebed voor de gegijzelden:

 • Bid voor de families van de gijzelaars die na meer dan 150 dagen de moed beginnen te verliezen.
 • Bid dat er een lijst met namen komt van het aantal gegijzelden in Gaza. Zeker nu de gesprekken in Caïro over het staakt het vuren zonder doorbraak zijn geëindigd.
 • Bid dat aan de eis van Israël zal worden voldaan om inzage te krijgen in het welzijn van de gegijzelden.
 • Bid dat de gijzelaars het vol zullen houden. 

Gebed voor de IDF-soldaten en hun families:

 • Bid dat de IDF alle terroristenleiders uit gaat schakelen.
 • Bid dat de IDF al de nog aanwezige tunnels in Gaza gaat elimineren.
 • Bid dat de soldaten blijven volharden in hun strijd tegen de vijand.
 • Bid voor de families van omgekomen soldaten.

Gebed voor de situatie in het Noorden en centraal Israël:

 • Bid voor het noorden van Galilea waar bij een raketaanval arbeidsmigranten zijn geraakt.
 • Bid dat Hezbollah stopt met het aanvallen van Noord Israël.
 • Bid dat de meer dan 60.000 geëvacueerde bewoners spoedig naar hun woonplaatsen terug kunnen keren.
 • Bid voor de Joden die tijdens een bezoek aan het graf van Jozef in Samaria door Palestijnen werden beschoten.

Gebed voor de Volken

‘Als de HEERE, uw God, u rust gegeven heeft van al uw vijanden van rondom, in het land dat de HEERE, uw God, u als erfelijk bezit geeft om dat in bezit te nemen, moet het zó zijn dat u de gedachtenis aan Amalek van onder de hemel uitwist. Vergeet het niet!’ (Deuteronomium 25:19).

Gebed voor de buurlanden van Israël:

 • Bid dat de geest van Amalek onder de hemel wordt uitgewist.
 • Bid dat de Gazazen zullen stoppen met het gooien van stenen naar Egyptische chauffeurs die hulpgoederen komen brengen.
 • Bid dat de Palestijnen zullen stoppen met het vals beschuldigen van Israël van het opzettelijk aanvallen van Palestijnse hulporganisaties.
 • Bid dat Jordanië en Egypte gaan helpen bij het opvangen van bewoners uit de Gazastrook.

Gebed voor de verenigde machtsblokken:

 • Bid dat de UNRWA in z’n geheel wordt ontmanteld nu is vastgesteld dat ruim 450 Hamas terroristen in de Gazastrook ook werkzaam waren als UNRWA-werknemers.
 • Bid voor de regering van Biden die een andere houding aanneemt ten opzichte van de gegijzelden en een staakt het vuren in de Gazastrook.
 • Bid dat dit beleid er niet toe zal leiden dat Israël de oorlog zal beëindigen zonder één van zijn hoofddoelen te hebben bereikt namelijk de vernietiging van Hamas en de terugkeer van de gegijzelden.
 • Bid dat landen als de VS, Frankrijk en Groot Brittannië ook eens een keer sancties opleggen aan Palestijnen die op Joden schieten bij een bezoek aan het graf van Jozef.  

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Want ik zal de Naam van de HEERE uitroepen; geef grootheid aan onze God! Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is, want al Zijn wegen zijn een en al recht. God is waarheid en geen onrecht; rechtvaardig en waarachtig is Hij’ (Deuteronomium 32:3-4).

Gebed voor de regering en het parlement:

 • Bid voor de tot stand koming van een regering die achter Israël gaat staan.
 • Bid dat de pro Palestina protesten in de Tweede Kamer scherp zullen worden veroordeeld.
 • Bid voor de demissionaire ministers en leden van de 1ste en 2e Kamer.
 • Bid voor de koninklijke familie.

Gebed voor de kerken en gemeenten:

 • Bid dat kerken en gemeenten om Sions wil niet langer zullen zwijgen en wegkijken.
 • Bid dat ze kleur gaan bekennen als het gaat om Israël in het Woord van God.
 • Bid dat Israël weer terugkomt op de kerkelijke agenda en in de eredienst.
 • Bid dat dominees en voorgangers hierin een voortrekkersrol zullen vervullen.

Gebed voor de ICEJ:

 • Bid voor de spreekbeurten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid voor de vrijwilligers van de ICEJ in Nederland en Israël.
 • Bid voor voldoende deelname aan de ICEJ Ambassadeurs Tour die van 10 t/m 16 maart wordt georganiseerd.
 • Bid voor de aanstaande themaochtend op 9 maart in Zwolle, met als onderwerp: “Is de geest van Elia ook voor nu”?
 • Bid dat de lancering van het nieuwe boek van Hennie en Jacob, met als titel ‘Zicht op verborgen parels’ succesvol zal zijn.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we ons onder andere voorbereiden op het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid vooral om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 12 maart van 19.00 – 21.00 uur (ICEJ-team). Wij bidden dan met twee teams.

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.200 bidders aangesloten.

Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt.

Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger.

Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus