Gebed voor Israël

‘Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat’ (Jozua 1:9).

Gebed voor de regering en bevolking:

 • Bid voor de bevolking in het Zuiden, waaronder Sderot waar ze het dagelijks leven weer proberen op te pakken.
 • Bid dat de regering de dreiging kan afwenden voor de aangekondigde terroristische aanvallen tijdens de Ramadanmaand die is begonnen.
 • Bid dat er tijdens Ramadan geen ongeregeldheden  zullen uitbreken.
 • Bid om een goede afloop van de besprekingen over een staakt het vuren en de vrijlating van de gijzelaars.
 • Bid voor Netanyahu die in een reactie op de regering Biden heeft gezegd door te gaan met de oorlog tegen Hamas in alle delen van Gaza, inclusief Rafah.

Gebed voor de gegijzelden:

 • Bid ook voor de 19 vrouwen die sinds 7 oktober door Hamas gevangen worden gehouden en door een hel gaan.
 • Bid voor al de gijzelaars waarvan Hamas zegt niet te weten waar ze zitten.
 • We smeken U en roepen U aan om hen te bevrijden. U weet waar ze verblijven.

Gebed voor de IDF-soldaten en hun families:

 • Bid dat de verklaring van de IDF over het incident met humanitaire hulp op 29 februari wordt geaccepteerd. Het eerste onderzoek heeft bevestigd dat de IDF geen aanval heeft uitgevoerd op het hulpkonvooi.
 • Bid dat het doel van de IDF gehandhaafd blijft. Het doel is om de staat Israël te behouden, zijn onafhankelijkheid te beschermen en zijn vijanden ervan te weerhouden dat het dagelijks leven van de burgers wordt verstoord.
 • Dank dat de IDF steeds meer terroristische  cellen ontmanteld.

Gebed voor de situatie in het Noorden en centraal Israël:

 • Bid voor de situatie in het Noorden waar zware opeenvolgende raketbeschietingen werden afgevuurd in het weekend.
 • Bid voor de IDF die de inwoners erop voorbereidt als er een oorlog met Hezbollah in het Noorden begint.
 • Bid dat er een diplomatieke oplossing komt voor de situatie aan de grens tussen Israël en Libanon. Zo niet dan dreigt Israël na 15 maart met een grootschalige oorlog tegen Hezbollah in Libanon.
 • Bid voor de inwoners van Judea en Samaria die vrezen voor geweld tijdens de Ramadan. Het idee van Israëlische veiligheidschefs, dat het sussen van Palestijnen de spanningen zal verminderen wordt niet geloofd door de bevolking.

Gebed voor de Volken

‘Maar David zei tegen de Filistijn: U komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de Naam van de HEERE van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, Die u gehoond hebt’ (1 Samuel 17:45).

Gebed voor de buurlanden van Israël:

 • Bid dat de macht van de Houthi’s in Jemen wordt verbroken die al diverse schepen tot zinken heeft gebracht.
 • Bid voor die landen, waaronder Nederland, die oorlogsschepen naar het gebied hebben gezonden.
 • Bid dat de macht van Iran wordt verbroken die Hamas, Hezbollah en de Houthi’s militair ondersteunt.
 • Bid dat de plannen van Iran om kernkoppen te bouwen mislukt.
 • Bid dat de Palestijnen tot bekering komen die zeggen dat ze zich 100.000 martelaren kunnen veroorloven voor hun zaak. Ze belijden dat bevrijding niet mogelijk is zonder bloed, lijden en vernietiging.
 • Bid dat de humanitaire hulppakketten in Gaza bij de bewoners terecht zullen komen en niet bij de leden van de Hamas.
 • Bid dat de plannen van de VS om aan de kust van Gaza een haven te creëren zullen slagen.

Gebed voor de verenigde machtsblokken:

 • Bid dat de Biden-regering onvoorwaardelijk achter Israël blijft staan.
 • Bid voor de veiligheidsraad van de VN, die van de VS, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk een verzoek heeft gekregen om de seksuele wreedheden die Hamas heeft begaan te bespreken.
 • Bid dat er een veroordeling komt en dat het Internationale gerechtshof in Den Haag hier ook wat van gaat vinden.
 • Bid dat het steeds agressiever wordend antisemitisme in de wereld wordt uitgeroeid.
 • Bid dat landen en steden tot berouw komen en zich bekeren van hun zondige wegen. Londen, zo blijkt is nu een no-go zone voor Joden.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Sla acht op mijn stem als ik roep, mijn Koning en mijn God, want tot U bid ik. ’s Morgens hoort U mijn stem, HEERE; ’s morgens leg ik mijn gebed voor U neer en zie ik naar U uit’ (Psalm 5:3-4).

Gebed voor ons land, de regering en het parlement:

 • Bid om vergeving voor de anti-Israëldemonstratie tijdens het bezoek van President Herzog aan Amsterdam, afgelopen zondag.
 • Bid om vergeving voor uitspraken zoals het noemen van de President als een ‘oorlogsmisdadiger ’en de oproep om hem te arresteren.
 • Bid om vergeving voor het uitjouwen van de koning bij aankomst van het Holocaustmuseum.
 • Bid dat we onze Joodse gemeenschap niet uitbannen voor de herdenking van hun eigen Holocaust.
 • Bid voor de Joodse bezoekers die tijdens de opening van het Nationale Holocaustmuseum door een haag van antifeministische leuzen moesten lopen.
 • Bid dat velen gehoor zullen geven aan de oproep van de Koning om naar het nieuwe Holocaustmuseum te komen.
 • Bid dat de vijanden van Israël gehoor zullen geven aan de oproep van President Herzog om de gijzelaars vrij te laten.

Gebed voor de ICEJ:

 • Bid voor de spreekbeurten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid voor de vrijwilligers van de ICEJ in Nederland en Israël.
 • Dank voor de gezegende themaochtend op 9 maart in Zwolle, met als onderwerp: “Is de geest van Elia ook voor nu”?
 • Dank voor de vele bezoekers vanuit het Noorden van ons land.
 • Dank dat het nieuwe boek van Hennie en Jacob, met als titel ‘Zicht op verborgen parels’ met succes gepresenteerd is. Er zijn inmiddels al 100 verkocht en 50 besteld.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we ons onder andere voorbereiden op het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid vooral om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 12 maart van 19.00 – 21.00 uur (ICEJ-team). Wij bidden dan met twee teams.

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.200 bidders aangesloten.

Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt.

Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger.

Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus