Man in gebed

Gebed voor Israël

‘Toen zeide de HEERE tegen Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in dat Ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam: De HEERE is mijn Banier’ (Exodus 17:14-15).

Gebed voor de regering en bevolking:

 • Dank God dat de regering van Netanyahu nog niet is bezweken onder de druk van de wereldleiders om maar te stoppen met de oorlog.
 • Bid dat de onenigheid in de regering wordt opgelost. De ministers Gideon Sa’ar en Itamar Ben Gvir staan erop dat ze lid worden van het oorlogskabinet.
 • Bid dat ook het laatste bolwerk van Hamas in Rafah wordt geslecht. Volgens Netanyahu zijn ze dicht bij de overwinning.
 • Bid dat de leiders van het huidige Israël, net zoals Mozes zullen gaan belijden: De HEERE is onze banier!
 • Bid voor de twee Israëlisch die bij een controlepost bij Bethlehem zijn neergestoken.
 • Bid dat de ongeregeldheden op de Westelijke Jordaanoever stoppen.
 • Bid dat het rustig blijft tijdens de Ramadan. Men verwacht op de vrijdagen ongeregeldheden.

Gebed voor de gegijzelden:

 • Bid voor Mia Schem die in Washington vecht voor de vrijlating van de Hamas-gegijzelden. Zij werd eerder na 54 dagen gevangenschap vrijgelaten.
 • Bid dat alle gijzelaars als door een wonder van God worden gered, gelijk als Gods volk tijdens de slavernij uit Egypte.
 • Bid om troost voor de families van de gegijzelden, die dagelijks door een hel van onzekerheid gaan.

Gebed voor de IDF-soldaten en hun families:

 • Bid voor de families van de omgekomen soldaten tijdens deze oorlog.
 • Bid om herstel voor de gewonde soldaten.
 • Bid dat er voldoende psychische hulp geboden kan worden door de hulpverleners.
 • Bid dat de IDF alle terroristische leiders gaat elimineren. Gisteren is een Hamas-terrorist in Libanon geëlimineerd.
 • Bid dat ze blijven volharden tot aan de overwinning.

Gebed voor de situatie in het Noorden en centraal Israël:

 • Bid voor de situatie in het Noorden waar de burgers hun geduld beginnen te verliezen.
 • Bid ook voor de economie die is geruïneerd doordat het Noorden verlaten is.
 • Bid dat de regering een oplossing aanreikt voor dit dringende probleem.
 • Bid dat de IDF een eind maakt aan de raketbeschietingen door Hezbollah.

Gebed voor de Volken

‘Want het volk en het koninkrijk die u niet zullen dienen, zullen vergaan en die volken zullen totaal verwoest worden’ (Jesaja 60:12).

Gebed voor de buurlanden van Israël:

 • Bid om een doorbraak in de onderhandelingen over de vrijlating van de gijzelaars. De VS, Egypte en Qatar hopen nog steeds op een akkoord.
 • Bid om een opwekking in de buurlanden van Israël tijdens de ramadan.
 • Bid dat er geen gehoor wordt gegeven aan de oproep van ayatollah Khamenei om met Gods genade de zionisten met de grond gelijk te maken.
 • Bid dat Israël vroeg of laat de kop van de Iraanse slang afhakt.
 • Bid om bescherming voor de christenen in Gaza, Egypte, Libanon, Syrië en Jordanië.
 • Bid dat de aangelegde drijvende haven aan de kust van Gaza en de “maaltijdenroute” een voorafschaduwing zal zijn voor de komst van de “heerbaan” uit Jesaja 19.

Gebed voor de verenigde machtsblokken:

 • Bid dat de aanleg van een drijvende haven voor de kust van Gaza succesvol zal zijn.
 • Bid dat de maaltijden bij de bewoners in Gaza terecht zullen komen.
 • Dank dat dankzij de goede band tussen Marokko en Israël goede afspraken konden worden gemaakt over het transport van voedselpakketten.
 • Bid dat de Biden-regering onvoorwaardelijk achter Israël blijft staan, en de wapenleveringen aan Israël niet stop zet.
 • Bid dat landen als Canada en Zweden hun financiële hulp aan de UNRWA stoppen, gelet op hun banden met Hamas.
 • Bid dat corrupte VN instellingen zoals het UNRWA worden geëlimineerd.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Geef ons hulp uit de benauwdheid, want heil van een mens is nutteloos. Met God zullen wij krachtige daden doen; Hij zal onze tegenstanders vertrappen’ (Psalm 108:13-14).

Gebed voor ons land, de regering en het parlement:

 • Bid dat de gesprekken tussen Rutte en Netanyahu een goede uitwerking zullen hebben nu Rutte voor de vierde keer in Israël is geweest.
 • Bid dat de oproep om Israël te boycotten, van studenten op de Vrij Universiteit in Amsterdam, geen gehoor zal vinden bij de leiding van de Universiteit.
 • Bid dat de Tweede Kamer en het kabinet de Joodse gemeenschap in Nederland en President Herzog van Israël excuses gaan aanbieden voor de afschuwelijke gebeurtenissen bij de opening van het Holocaustmuseum.
 • Bid om bescherming voor de Joodse gemeenschap in Nederland en vooral voor hen die in Amsterdam wonen.
 • Bid dat de media de antisemitische leuzen in het nieuws niet weg filtert, zoals de NOS deed bij de opening van het Holocaust Museum.

Gebed voor de kerken en gemeenten:

 • Bid dat kerken en gemeenten in woord en geschrift achter Israël gaan staan en dit ook openlijk belijden.
 • Bid dat er ruimte komt voor het profetisch Woord van God. Want een volk, kerk en gemeente gaan te gronde zonder kennis.
 • Bid dat er ruimte komt voor Joodse sprekers vanuit Israël en Nederland om de huidige situatie de duiden aan het Woord van God.
 • Bid dat kerken en gemeenten om Sions wil niet langer zullen blijven zwijgen zoals in de oorlog van 40 – 45.

Gebed voor de ICEJ:

 • Bid voor de spreekbeurten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid voor de vrijwilligers van de ICEJ in Nederland en Israël.
 • Dank dat het nieuwe boek van Hennie en Jacob, met als titel ‘Zicht op verborgen parels’ met succes gepresenteerd is. Er zijn inmiddels al 100 verkocht en 60 besteld.
 • Bid dat dit boek tot een zegen zal zijn voor velen in Nederland en Europa.
 • Bid om meerdere vertalingen van dit unieke boek.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we ons onder andere voorbereiden op het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid vooral om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 19 maart van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team).

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.200 bidders aangesloten.

Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt.

Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger.

Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus