Jacob Keegstra overhandigt het eerste exemplaar van Zicht op Verborgen Parels aan Hennie Keegstra

Gebed voor Israël

‘Red mij van mijn vijanden, HEERE, bij U schuil ik. Leer mij Uw welbehagen te doen, want U bent mijn God. Laat Uw goede Geest mij leiden in een geëffend land’ (Psalm 143:9-10).

Gebed voor de regering en bevolking:

 • Bid om eenheid en stabiliteit binnen het volk en de regering nu ook de roep vanuit het volk om nieuwe verkiezingen steeds luider wordt.
 • Bid dat dat de regering van Israël niet zal toestaan dat deze oorlog eindigt voordat ze alle doelen hebben bereikt.
 • Bid dat de regering Biden stopt met het onder druk zetten van Israël om de oorlog te beëindigen voordat Israël de overwinning heeft behaald.
 • Dank dat de regering het aanvalsplan van de IDF voor een actie in Rafah heeft goedgekeurd.
 • Bid om rust in de voorbereiding voor het Poerimfeest wat eind volgende week wordt gevierd.
 • Bid dat er in deze oorlog een omkeer komt in het lot van Israël zoals in de dagen van Esther en Mordechai in hun strijd tegen Haman.
 • Bid dat de mannen van geweld (= Hamas) allemaal worden uitgeschakeld (Psalm 140).
 • Bid dat het rustig blijf gedurende de Ramadan. Het gebed van de eerste vrijdag op de Tempelberg is zonder incidenten verlopen.

Gebed voor de gegijzelden:

 • Bid voor het hoofd van de Israëlische geheime dienst Mossad, die weer naar Qatar is afgereisd voor overleg over een staakt-het-vuren en de vrijlating van de gijzelaars.
 • Bid dat de gesprekken die onder zeer hoge druk plaatsvinden niet in het nadeel voor Israël zullen uitvallen.
 • Bid dat alle gijzelaars als door een wonder van God worden gered, gelijk als Gods volk tijdens de slavernij uit Egypte.
 • Bid om troost voor de families van de gegijzelden, die dagelijks door een hel van onzekerheid gaan.

Gebed voor de IDF-soldaten en hun families:

 • Bid voor de IDF-soldaten die opnieuw moeten wennen aan het ‘normale’ leven na maanden op het slagveld.
 • Bid dat de beschuldigingen aan het adres van de IDF stopt als het gaat om het begeleiden van humanitaire hulp. Palestijnen openen het vuur en Israël krijgt de schuld van Hamas.
 • Dank dat Hamas heeft bevestigd dat de derde hoogste Hamas-leider Marwan Issa door de IDF is geëlimineerd.

Gebed voor de situatie in het Noorden en centraal Israël:

 • Bid voor de situatie in het Noorden waar de spanningen toenemen tussen Israël en Hezbollah nu Israël het aantal bombardementen in Libanon opvoert.
 • Bid dat er voor de bevolking van het Noorden een einde komt aan alle onzekerheden.
 • Bid dat de geëvacueerde bewoners spoedig kunnen terugkeren om het ‘gewone’ leven weer op te pakken.
 • Bid dat er verwarring komt in het kamp van Hezbollah.

Gebed voor de Volken

‘HEERE, vervul de wensen van de goddeloze niet, laat zijn boze plannen niet lukken; zij zouden zich trots verheffen’ (Psalm 140:9).

Gebed voor de buurlanden van Israël:

 • Bid dat de macht van de Houthi’s in Jemen wordt verbroken die sinds eind november schepen aanvallen met geavanceerde drones en raketten.
 • Dank dat de door Marokko gestuurde 40 ton voedselhulp goed is aangekomen.
 • Dank dat Israël assisteert bij de levering van humanitaire hulp wat wordt afgeleverd bij de door de IDF geïmproviseerde gebouwde pier.
 • Bid dat het voedsel niet in handen komt van de Hamas-strijders maar bij de door Hamas gegijzelde inwoners van Gaza.
 • Bid dat er verwarring komt in het kamp van de vijand nu de Palestijnse Autoriteit (PA) een eenheid heeft gevormd met Hamas in de strijd tegen Israël.
 • Bid dat Hezbollah generaal Hassan Nasrallah gehoor zal geven aan de oproep van de Iraanse commandant Ismail Qaani om een grootschalige oorlog met Israël te vermijden.
 • Bid voor een goede verstandhouding tussen Israël en Egypte nadat Israël Egypte heeft geïnformeerd over het aanvalsplan op Rafah.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Als ik middenin de benauwdheid verkeer, maakt U mij levend; U strekt Uw hand uit tegen de toorn van mijn vijanden, Uw rechterhand verlost mij. De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los’ (Psalm 138:7-8).

Gebed voor ons land, de regering en het parlement:

 • Dank voor het door de Stichting Precense georganiseerde lofprijs en aanbiddingsmoment voor het Centraal Station in Amsterdam afgelopen zaterdag.
 • Bid dat de formatiegesprekken over een nieuw kabinet een goed vervolg krijgen na de gesprekrondes met informateur Putters.
 • Bid dat de gesprekspartners van de verschillende partijen het eens zullen worden over de onderwerpen in het regeerakkoord.
 • Bid dat na een akkoord mannen vrouwen zullen worden aangesteld als minister om de problemen in ons land aan te pakken.
 • Bid dat een nieuwe regering achter Israël gaat staan en zal besluiten om de Nederlandse Ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen.
 • Bid om bescherming voor de Joodse gemeenschap in Nederland en vooral voor hen die in Amsterdam wonen.
 • Bid ook om bescherming voor de Nederlanders die openlijk achter Israël staan en dit duidelijk maken door het ophangen van de Israëlische vlag.
 • Bid voor het echtpaar uit het Noorden van het land die geconfronteerd werd met vernieling van vlag en vlaggenstok.

Gebed voor de kerken en gemeenten:

 • Dank voor het volhardend gebed door velen binnen kerken en gemeenten.
 • Bid dat kerken en gemeenten in woord en geschrift achter Israël gaan staan en dit ook openlijk belijden.
 • Bid dat er ruimte komt voor het profetisch Woord van God. Want een volk, kerk en gemeente gaan te gronde zonder kennis.
 • Bid dat er ruimte komt voor Joodse sprekers vanuit Israël en Nederland om de huidige situatie te duiden aan het Woord van God.
 • Bid dat kerken en gemeenten om Sions wil niet langer zullen blijven zwijgen zoals in de oorlog van 40 – 45.

Gebed voor de ICEJ:

 • Bid voor de spreekbeurten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid om bescherming voor de vrijwilligers van de ICEJ in Nederland en Israël.
 • Bid ook om bescherming voor Arjen Lont die deze week in Israël verblijft.
 • Dank dat het nieuwe boek van Hennie en Jacob, met als titel ‘Zicht op verborgen parels’ met succes gepresenteerd is. Er zijn inmiddels al 100 verkocht en 50 besteld.
 • Bid dat dit boek tot een zegen zal zijn voor velen in Nederland en Europa.
 • Bid om meerdere vertalingen van dit unieke boek.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we ons onder andere voorbereiden op het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid vooral om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 19 maart van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team).

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.200 bidders aangesloten.

Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt.

Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger.

Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus