Gebed voor Israël

‘Sla acht op Mij, Mijn volk, Mijn natie, hoor Mij aan, want een wet zal van Mij uitgaan en Mijn recht zal Ik tot rust doen komen tot een licht voor de volken’ (Jesaja 51:4).

Gebed voor de regering en bevolking:

 • Dank dat de regering een nationale herdenkingsdag voor het bloedbad van 7 oktober heeft goedgekeurd.
 • Bid dat de regering vastbesloten blijft in hun besluit de eliminatie van het laatste bolwerk in Rafah te voltooien. Dit ondanks de druk vanuit de VS.
 • Bid dat de regering zal ingrijpen in de plannen van de VS, die Qatar wil betrekken bij de bouw van de Gaza-pier. Op die manier komt de pier in handen van Hamas.
 • Bid voor de spanningen binnen de regering nu de ministers Itamar Ben-Gvir en Bezalel Smotrich hebben aangekondigd dat zij bij de ruil van gijzelaars met moordenaars met bloed aan hun handen de regering zullen verlaten.
 • Bid dat de regering door deze dreiging niet ten val komt.
 • Bid dat er geen ongeregeldheden tijdens Poerim en Ramadan zullen plaatsvinden eind deze week.

Gebed voor de gegijzelden:

 • Bid voor de oudste gijzelaar Shlomo Mansour die zijn 86e verjaardag afgelopen maandag in Hamas-gevangenschap heeft moeten doorbrengen.
 • Bid om een teken van leven van de gijzelaars en hun bevrijding.
 • Bid voor de families van de gijzelaars die dag en nacht diep moeten lijden onder de druk van onzekerheid.
 • Bid dat Israël niet zal rusten totdat al de gijzelaars weer thuis zijn.

Gebed voor de IDF-soldaten en hun families:

 • Bid voor de soldaten van de IDF op het slagveld die dagelijks vrienden en collega’s verliezen in de strijd.
 • Bid om troost voor de families van de omgekomen soldaten.
 • Bid voor de gewonde soldaten met lichamelijk en psychisch letsel.
 • Bid dat de zorgen van hoge defensiefunctionarissen worden weggenomen nu de VS de wapenleveranties aan Israël wil vertragen.
 • Bid dat de IDF alle weer aanwezige terroristen in het Shifa ziekenhuis elimineert.
 • Bid dat gevangen genomen terroristen belangrijke informatie aan de soldaten gaan doorgeven voor voortzetting van de operatie in het ziekenhuis.
 • Bid dat de militaire activiteiten van Hamas vanuit de ziekenhuizen stopt.
 • Bid dat de IDF alle gezochte personen op de Westelijke Jordaanoever en de Jordaanvallei zal vinden.

Gebed voor de Volken

‘Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten, en elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren. Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE (Jesaja 54:17).

Gebed voor de buurlanden van Israël:

 • Bid dat Al-Jazeera en andere media stoppen met het verspreiden van satanische haat en leugens over Israël.
 • Bid dat de macht van de Houthi’s in Jemen wordt verbroken die sinds eind november schepen aanvallen met geavanceerde drones en raketten.
 • Bid dat alle Hezbollah wapendepots ten noorden van Damascus in Syrië worden geëlimineerd.
 • Bid dat het voedsel niet in handen komt van de Hamas-strijders maar bij de door Hamas gegijzelde inwoners van Gaza.
 • Dank God dat er momenteel 50 uur lang gebeden wordt in Irak door gelovigen uit verschillende landen in het Midden-Oosten.
 • Bid dat deze gebeden als een golf van genade en gebeden worden uitgestort over het Midden-Oosten.

Gebed voor de verenigde machtsblokken:

 • Bid dat bondskanselier Scholz van Duitsland de Palestijnse leugens over genocide in de Gazastrook niet geloofd en achter Israël blijft staan.
 • Bid dat de UNRWA Jeruzalem gaat verlaten.
 • Bid dat de haat zaaiende uitlatingen van islamitische imams gericht tegen Joden in Canada stoppen.
 • Bid voor de 2.500 Joden in Ierland die met antisemitische leuzen worden geconfronteerd.
 • Bid dat de eisen van de EU aan Israël voor een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza niet zullen worden ingewilligd door de lidstaten.
 • Bid dat de rol van China wordt beperkt die probeert die van de VS in het Midden-Oosten over te nemen.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen die tegen Sion zegt: Uw God is Koning’ (Jesaja 52:7).

Gebed voor ons land, de regering en het parlement:

 • Bid dat Burgemeester Halsema de Jodenhaat in Amsterdam niet langer zal faciliteren en steunen.
 • Bid dat demissionair premier Rutte stopt met zijn dreigementen om Israël sancties op te leggen als zij Rafah binnenvallen.
 • Bid dat de overheid, politie en justitie harder gaat optreden tegen antisemitische protestbewegingen tegen de Joodse medebewoners.
 • Bid dat er spoedig een nieuwe regering komt die de problemen in eigen land oplost.
 • Bid voor de nieuw aangestelde informateurs Dijkgraaf en Van Zwol.
 • Bid dat er een nieuwe ministersploeg zal worden aangesteld die vierkant achter Israël gaat staan, in plaats van Israël de les te lezen wat zij moeten doen.
 • Bid voor waarheid en eerlijke journalistiek in de Nederlandse media, als het gaat om de berichtgeving over Israël.
 • Bid om wijsheid en onderscheidingsvermogen van de christelijke journalisten.

Gebed voor de ICEJ:

 • Bid voor de ICEJ medewerkers in Jeruzalem.
 • Bid voor de georganiseerde activiteiten, waaronder vrijwilligerswerk.
 • Bid dat er voldoende geld en andere middelen worden gedoneerd.
 • Bid voor de bewoners in het Haifa-Home waar Holocaust overlevenden worden verzorgd.
 • Bid voor de families van gegijzelden die hebben opgeroepen om donderdagmiddag 21 maart vanaf 16.00 uur bij de Klaagmuur het ‘Shema’ te gaan proclameren.
 • Bid voor de spreekbeurten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we ons onder andere voorbereiden op het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid vooral om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 26 maart van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team).

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.200 bidders aangesloten.

Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt.

Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger.

Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus