Joodse man bid bij de Westelijke muur In Jeruzalem

Gebed voor Israël

‘Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht’ (Deuteronomium 6:4-5).

Gebed voor de regering en bevolking:

 • Dank God dat vorige week donderdag velen gehoor hebben gegeven aan de oproep van de families van gegijzelden om bij de Klaagmuur bovengenoemde tekst te proclameren.
 • Dank dat het tweede vrijdaggebed van de Ramadan bij de Al-Aqsa moskee op de Tempelberg vreedzaam en zonder verstoring is geëindigd.
 • Bid voor het oorlogskabinet die bij monde van minister Yoav Galant heeft gezegd dat 2024 een oorlogsjaar wordt en dat ze alle geledingen van het volk nodig zijn.
 • Bid voor minister Ron Dermer van Strategische  Planning die heeft gezegd dat Israël Rafah zal binnengaan, zelfs als de hele wereld tegen Israël is.
 • Bid om vastberadenheid van het kabinet om de strijd tegen Hamas voort te zetten totdat de absolute overwinning is behaald.
 • Bid dat de resterende Hamas terroristen die zich verborgen houden in het Shifa-ziekenhuis worden geëlimineerd door de IDF.
 • Bid dat de Israëlische soldaten alle huizen in Khan Yunis schoonmaken. Een vergelijk in de aanloop naar de grote schoonmaak voor de viering van Pesach.

Gebed voor de gegijzelden:

 • Bid om de uitleiding, redding en verlossing van de gijzelaars, zoals in de dagen van Mozes bij de Exodus uit de slavernij in Egypte.
 • Bid om een teken van leven van de gijzelaars en hun bevrijding.
 • Bid voor de families van de gijzelaars die dag en nacht diep moeten lijden onder de druk van onzekerheid.
 • Bid dat Israël niet zal rusten totdat al de gijzelaars weer thuis zijn.

Gebed voor de IDF-soldaten en hun families:

 • Dank God dat veel soldaten tijdens hun strijd in Gaza het Poerimfeest hebben gevierd.
 • Bid dat de IDF alle Hamasstrijders elimineren. Ook zij die geen uniformen willen dragen omdat ze niet het doelwit willen zijn van de soldaten.
 • Bid voor soldaten die na een verlofperiode weer terugkeren naar het front om Israël tegen Hamas te verdedigen.
 • Bid dat de soldaten sterk en moedig zullen blijven strijden, wetende dat de HEERE hun God met hen zal zijn overal waar zij gaan.

Gebed voor de Volken

‘Zie, zij zullen beschaamd en te schande worden, allen die in woede tegen u ontstoken zijn. Zij zullen worden als niets, zij zullen omkomen, de mannen die u aanklagen’ (Jesaja 41:11).

Gebed voor de buurlanden van Israël:

 • Bid dat de buurlanden van Israël tot inkeer komen, en hun steun aan Hamas opzeggen. Een meerderheid, zo blijkt, steunt Hamas als heerser in Gaza.
 • Bid dat de leugen van de overgrote meerderheid van de Palestijnen (93%) wordt verbroken die er zeker van zijn dat Hamas de gruweldaden van 7 oktober niet heeft begaan.
 • Bid voor de situatie in Libanon nu blijkt dat Hezbollah ambulances gebruikt voor het vervoeren van wapens of voor terroristische doeleinden.
 • Bid dat de plannen om anti-Hamas Gazanen de leiding te geven over de humanitaire hulp zullen worden geaccepteerd door het oorlogskabinet en Hamas.
 • Bid dat de ‘kop’ van Iran wordt verbroken.

Gebed voor de verenigde machtsblokken:

 • Bid voor Groot-Brittannië die bij monde van minister David Cameron eist dat Israël het bezoeken van het Rode Kruis aan terroristen moet toestaan.
 • Bid voor de Westerse regeringen die hun greep op het conflict in het Midden-Oosten verliezen, als het gaat om steun aan Israël.
 • Bid dat de leugens en valse beschuldigingen jegens Israël zullen stoppen.
 • Bid dat de internationale beschuldigingen over een voedselcrisis in Gaza worden ingetrokken, nu Israël ondubbelzinnig heeft vastgesteld dat er geen sprake is van een voedselcrisis.
 • Bid dat de VS zijn ‘onvoorwaardelijke’ steun voor de oorlogsinspanningen van Israël niet gaat intrekken zoals prominenten Joodse namen hebben opgeroepen.
 • Bid dat de machtsblokken Rusland en China geen kans krijgen om de rol van VS in het Midden-Oosten over te nemen.
 • Bid dat er verwarring in de VN komt bij de stremming over een VN-resolutie waarin Israël wordt opgeroepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren.
 • Bid dat de macht van ISIS wordt verbroken die de eer heeft opgeëist voor de gruwelijke terroristische aanslag in Moskou.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Want de HEERE zal Sion troosten, Hij zal al haar puinhopen troosten. Hij zal haar woestijn maken als Eden, haar wildernis als de hof van de HEERE. Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en luid psalmgezang’ (Jesaja 51:3).

Gebed voor ons land, de regering en het parlement:

 • Bid voor de leden van de Tweede Kamer waar vorige week een ruime meerderheid het geen probleem schijnt te vinden dat onze militairen in Oekraïne tegen de Russen gaan vechten.
 • Bid voor ons volk nu blijkt dat meer dan de helft actie van het kabinet wil om politieke druk op Israël te zetten of moet dreigen om de diplomatieke banden met Israël te verbreken.
 • Bid dat ons land en regering in gehoorzaamheid terugkeert naar de God van Israël.
 • Bid dat de groeiende pro-Hamas aanwezigheid in ons land wordt doorbroken.
 • Bid voor Lenny Kuhr en haar gezin die tijdens een concert in Waalwijk door pro-Palestijnse activisten van terrorist werd beschuldigd.
 • Bid voor de Israëlische Ambassadeur Modi Ephraim in ons land nu ze eind vorige week werden aangevallen met een brandend voorwerp.

Gebed voor de ICEJ:

 • Bid voor de ICEJ medewerkers in Jeruzalem.
 • Bid voor de georganiseerde activiteiten, waaronder vrijwilligerswerk.
 • Bid dat er voldoende geld en andere middelen worden gedoneerd.
 • Bid voor de bewoners in het Haifa-Home waar Holocaust overlevenden worden verzorgd.
 • Bid voor de spreekbeurten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we ons onder andere voorbereiden op het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid vooral om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 26 maart van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team).

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.200 bidders aangesloten.

Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt.

Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger.

Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus