Gebed voor Israël

‘Jeruzalem, roem de HEERE, Sion, loof uw God. Want Hij maakt de grendels van uw poorten sterk, Hij zegent uw kinderen in uw midden. Hij doet in uw gebied vrede heersen, Hij verzadigt u met het beste van de tarwe’ (Psalm 147:12-14).

Gebed voor de regering en bevolking:

 • Bid dat God Israël zal troosten en hun hoop zal herstellen dat vrede en veiligheid zullen terugkeren.
 • Bid dat God de gebrokenen van hart zal genezen. Meer dan een kwart van de Joodse bevolking in Israël lijdt aan een posttraumatische stressstoornis, en velen rouwen om het verlies van dierbaren.
 • Bid voor de meer dan 100.000 Israëlische evacués uit het Noorden die Pesach niet in hun huizen kunnen vieren.
 • Bid om kracht voor de Israëlische leiders, zodat ze niet moe worden van de eindeloze, intense onderhandelingen die weinig resultaat lijken te hebben.
 • Bid dat Hamas en Hezbollah nooit meer wreedheden tegen Israël zullen kunnen begaan zoals op 7 oktober.
 • Bid om voortdurende eenheid onder het Israëlische volk en hun regering, om Hamas af te maken en alle gijzelaars veilig thuis te brengen.
 • Bid dat de Israëli’s boven alles op de Heer zullen vertrouwen om hen overwinning en vrede te brengen.

Gebed voor de gegijzelden:

 • Bid voor de snelle en veilige terugkeer van alle Israëlische gijzelaars die nog steeds door Hamas in Gaza worden vastgehouden.
 • Bid om de uitleiding, redding en verlossing van de gijzelaars, zoals in de dagen van Mozes bij de Exodus uit de slavernij in Egypte.
 • Bid dat zij en hun dierbaren in goede gezondheid zullen verkeren en dat ze de hoop op een spoedige terugkeer naar huis niet zullen verliezen.
 • Bid voor de families van degenen die zijn ontvoerd of vermoord in dit vreselijke conflict, zeker nu het Paschaseizoen in aantocht is en deze maand emotioneel bijzonder zwaar voor hen zal zijn.

Gebed voor de IDF-soldaten en hun families:

 • Bid dat Israël de volledige overwinning zal behalen op de door Iran gesteunde terreurmilities Hamas, de Islamitische Jihad en Hezbollah.
 • Bid dat deze terreurmilities uit heel Israël zullen worden verdreven.
 • Bid om kracht, moed en goddelijke bescherming rondom alle Israëlische soldaten terwijl zij hun natie verdedigen, dat de Heer te allen tijde een schild over hen zal zijn! (Psalm 3:4).
 • Bid voor de families van omgekomen en gewonde soldaten waarvoor het Paschaseizoen in de komende maand emotioneel bijzonder zwaar zal zijn.

Gebed voor de Volken

‘Daarna zei de HEERE tegen Mozes: Ga naar de farao toe en zeg tegen hem: Zo zegt de HEERE: Laat Mijn volk gaan, zodat zij Mij kunnen dienen’ (Exodus 8:1).

Gebed voor de buurlanden van Israël:

 • Bid dat de internationale gemeenschap meer begrip en sympathie zal hebben voor de schok en pijn die Israël op 7 oktober vorig jaar heeft geleden, en voor hun vastberaden reactie sindsdien om Hamas te vernietigen.
 • Bid dat de wereldmachten eindelijk druk gaan uitoefenen op Hamas om de Israëlische gijzelaars die nog steeds in Gaza worden vastgehouden, vrij te laten.
 • Bid dat de naties zullen beseffen dat het Palestijnse volk zelf bevrijd moet worden uit de duistere greep van Hamas.
 • Bid dat het Palestijnse volk zich zal afkeren van zijn haat en afwijzing van Israël en er uiteindelijk voor zal kiezen om in vrede te leven met de Joodse staat en het Joodse volk.
 • Bid dat zij hun kinderen de weg van de vrede leren, in plaats van de jihad en het martelaarschap.
 • Bid dat zij zich zullen afkeren van hun vervloeking van Israël, die alleen maar een vloek over hen brengt (Genesis 12:3).
 • Bid dat de omringende Arabische volkeren en naties de rechtmatige plaats van de Joden als oorspronkelijke bewoners van de regio volledig zullen erkennen.

Gebed voor de verenigde machtsblokken:

 • Bid dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties stopt met het eenzijdig veroordelen van Israël.
 • Bid voor de VS die zich steeds meer van Israël afkeert, nu ze niet hun veto over een permanent staakt-het-vuren in de Veiligheidsraad hebben uitgesproken.
 • Bid dat Israël niet zal bezwijken onder de druk van verenigde machtsblokken die dreigen met sancties en het verbreken van diplomatieke betrekkingen met Israel.
 • Bid dat ze zich ervan bewust zullen zijn dat zij zich zullen moeten verantwoorden tegenover de God van Israël.
 • Bid dat ze zich zullen bekeren van hun dwaalwegen nu het nog kan.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis’ (Jesaja 61:1).

Gebed voor ons land, de regering en het parlement:

 • Bid voor ons volk nu blijkt dat meer dan de helft actie van het kabinet wil om politieke druk op Israël te zetten of moet dreigen om de diplomatieke banden met Israël te verbreken.
 • Bid dat ons land en regering in gehoorzaamheid terugkeert naar de God van Israël.
 • Bid voor de moeder van een Israëlische soldate die in haar huis in Amstelveen werd belaagd en uitgescholden voor kindermoordenaar.
 • Bid dat de groeiende pro-Hamas aanwezigheid in ons land wordt doorbroken.
 • Dank dat een meerderheid in de Tweede Kamer de pro-Palestijnse actie bij het concert van Lenny Kuhr krachtig heeft veroordeeld.

Gebed voor de ICEJ:

 • Bid voor het ICEJ-personeel en andere christenen die vrijwillig helpen bij de oorlogshulpinspanningen in Israël.
 • Bid dat zij over alle middelen zullen beschikken die nodig zijn om in de behoeften en zorg voor de ontheemde Israëlische families te voorzien.
 • Bid voor hun gezondheid en kracht tijdens deze zeer drukke en moeilijke tijd.
 • Bid voor de spreekbeurten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we ons onder andere voorbereiden op het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid vooral om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 2 april van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team).

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.200 bidders aangesloten.

Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt.

Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger.

Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus