Global Prayer Gathering elke dag 15:00 uur

Gebed voor Israël

‘Josafat ging te midden van de gemeente van Juda en Jeruzalem staan, in het huis des HEREN vóór de nieuwe voorhof, en zeide: HERE, God onzer vaderen, zijt Gij niet God in de hemel, heerst Gij niet over alle koninkrijken der volken? In uw hand is kracht en sterkte, niemand kan stand houden tegen U’ (2 Kronieken 20:5-6).

Wat een belijdenis van koning Josafat die moest vechten tegen de Moabieten en Ammonieten die tegen hem ten strijde trokken. Met hem proclameren we: In uw hand is kracht en sterkte, niemand kan stand houden tegen U!

 • Bid voor premier Netanyahu die met veel wereldleiders geconfronteerd wordt die Israël komen bezoeken.
 • Bid dat het bezoek van President Biden een positieve uitwerking zal hebben op het conflict.
 • Bid dat de gegijzelden vrijkomen en niet zullen worden geëxecuteerd.
 • Bid om troost van de Trooster voor de families die in spanning moeten afwachten wat er met hun geliefden gaat gebeuren.
 • Bid voor de families die te maken hebben met het verlies van een dierbare.
 • Bid voor de medewerkers van Magen David Adom die lichamen van de slachtoffers moeten identificeren.
 • Bid dat het conflict zich niet verder gaat verspreiden, en dat het Noorden en Judea en Samaria niet worden meegezogen in deze oorlog.
 • Bid dat Israël en de Palestijnen niet verder worden meegezogen in een spiraal van wederzijdse vergelding.
 • Bid voor de 380.000 reservisten die zijn opgeroepen en in spanning zitten te wachten op wat er met hen gaat gebeuren.
 • Bid ook voor de honderden reservisten die de IDF heeft opgeroepen om te helpen in de PR-strijd.
 • Bid dat een grondoffensief in de Gaza wordt voorkomen.

Gebed voor de Volken

‘En de schrik Gods viel op al de koninkrijken der landen, toen zij hoorden, dat de HERE tegen Israëls vijanden gestreden had, maar het koninkrijk van Josafat had rust, want zijn God gaf hem vrede aan alle kanten’ (2 Kronieken 20:29-30).

 • Bid dat de media propaganda oorlog een halt wordt toegeroepen, en de leugen wordt verbroken in de naam van Jeshua.
 • Bid dat de wereld stopt met het steeds beschuldigen van Israël, zeker ook als het gaat om het aangerichte bloedbad in het ziekenhuis in Gaza.
 • Bid dat komt vast te staan dat Israël niet achter de explosie bij het ziekenhuis zit, zoals ook President Biden heeft gezegd.
 • Bid dat de terroristische macht van Hamas, Jihad, Hezbollah en Iran wordt verbroken.
 • Bid dat de vijanden zullen zien en zullen horen dat de HERE tegen Israëls vijanden gestreden heeft.
 • Bid dat ook de wereldleiders dit zullen gaan zien en erkennen.
 • Bid dat aan de oproep van de Hamas om wereldwijd te protesteren geen verder gevolg zal worden gegeven.
 • Bid dat de Pro-Palestijnse demonstraties in de wereld stoppen, en er geen verdere escalatie volgt.
 • Bid dat de diep gewortelde haat wordt omgebogen tot liefde en dat de vijanden tot erkentenis van de waarheid zullen komen.
 • Bid voor de bewoners in Gaza die ook worden gegijzeld door Hamas en de islamitische Jihad.
 • Bid dat Egypte de grens in het zuiden van de Gazastrook alsnog gaat openen nu Israël humanitaire hulp wil toelaten.
 • Bid dat voedsel en medicijnen Hamas niet zullen bereiken.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Toen het mij bang te moede was, riep ik de HERE aan, tot mijn God riep ik om hulp. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep tot Hem drong door in zijn oren’ (Psalm 18:7).

Geloof en vertrouw dat God onze stem hoort en verhoord. Hij is een hoorder van onze gebeden.

 • Dank voor de vele gebedsbijeenkomsten die nog steeds in diverse plaatsen worden gehouden.
 • Bid dat dergelijke bijeenkomsten stand zullen houden in de komende weken.
 • Bid om eenheid voor Israël en de omliggende landen, voor Jood en Arabier en voor allen die lijden onder de verschrikkelijke gebeurtenissen van deze dagen.
 • Bid en geef gehoor aan Gods opdracht  om te blijven bidden voor de vrede van Jeruzalem.
 • Bid ook voor de Joodse gemeenschap in ons land gelet op de antisemitische reacties en pro Palestijnse demonstraties.
 • Bid voor de gebedsbijeenkomst van de gezamenlijke Israëlorganisaties (waaronder de ICEJ) die vanmiddag van 16.00 – 18.00 uur wordt gehouden op het NEM-landgoed in Voorthuizen.
 • Bid ook voor de medewerkers van de ICEJ in Jeruzalem die onder hoogspanning hun werk moeten doen.
 • Bid ook in het bijzonder voor Jurgen Buhler die begin deze week met een Knesset delegatie een bezoek heeft gebracht aan de plaatsen aan de grens met Gaza en geconfronteerd werd met verschrikkelijke beelden.
 • Bid dat er ook vanuit Nederland ruimhartig wordt gedoneerd aan Israël.
 • Bid voor de komende spreekbeurten en bijeenkomsten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

Het eerstvolgende Rosh Chodesh gebedsmoment is op zondagavond 22 oktober van 20.00 – 21.00 uur (het ICEJ-team). Je kunt je aanmelden via:  https://on.icej.org/RoshChodeshPanelist.

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 1.600 bidders aangesloten.

Sluit je aan bij de gebedsapp Israëlbidders.

Gebed samenwerkende Israëlorganisaties

Op donderdag 19 oktober 2023 is er gebed van samenwerkende Israëlorganisaties op het NEM centrum van 16.00-18.00 uur, Voorthuizerwerg 5 Nijkerk ( bij Voorthuizen)

Esther vasten

Van 15-18 oktober 2023 is er een Esther vasten, dat ieder naar eigen inzicht kan invullen. Meer info

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus