Gebed voor Israël

‘HEERE, U zult voor ons vrede beschikken, want al onze zaken hebt U ook voor ons in orde gebracht. HEERE, onze God, andere heren dan U hebben over ons geheerst, door U alleen gedenken wij Uw Naam’ (Jesaja 26:12-13).

Gebed voor de regering en bevolking:

 • Bid om een opwekking onder de jonge Joodse en Arabische gelovigen in Israël, dat zij veel moed en geloof zullen hebben om hun generatie voor de Heer te beïnvloeden.
 • Bid dat ze elke dag zullen hongeren naar Gods Woord en dorsten naar de aanwezigheid van de Heilige Geest in hun leven.
 • Bid dat de terroristische aanslagen op schoolbussen en voertuigen in de Jordaanvallei stoppen.
 • Bid voor de regering nu het Hooggerechtshof heeft besloten om de fondsen voor orthodoxe Yeshiva-studenten te stoppen.
 • Bid om eenheid in de regering en bevolking vooral nu er spanningen zijn tussen de Joods-orthodoxe gemeenschap en de seculiere Joden over de dienstplichtwet.
 • Bid dat deze discussie het volk niet uit elkaar drijft gedurende de oorlog, zeker nu ook de Centrale Bank van Israël pleit voor dienstplicht voor ultraorthodoxe Joden.
 • Bid dat door dit besluit de regering van Netanyahu niet uiteen zal vallen.
 • Bid voor premier Netanyahu die geconfronteerd wordt met anti-regeringsdemonstranten die op Sabbat zijn huis in Jeruzalem probeerden te bereiken.
 • Bid voor herstel van premier Netanyahu die een hernia-operatie moest ondergaan.
 • Bid voor Minister van Justitie Levin die zijn taken tijdelijk overneemt.

Gebed voor de gegijzelden:

 • Bid voor de bevrijding van alle gijzelaars die al bijna 6 maanden worden vastgehouden.
 • Bid dat opgepakte terroristen de waarheid gaan onthullen over het seksuele geweld en de verkrachtingen bij de aanslag op 7 oktober.
 • Bid dat de satanische macht wordt verbroken bij de terroristen die de gijzelaars vast houden.
 • Bid om een muur van bescherming en troost rondom de gijzelaars.
 • Bid voor de families van gegijzelden, die al zolang in spanning zitten te wachten op de terugkeer van hun geliefden.

Gebed voor de IDF-soldaten en hun families:

 • Bid voor de vliegeniers van de Israëlische luchtmacht die steeds dieper Libanon en ook Syrië invliegen, om daar Hezbollah doelen te vernietigen.
 • Bid dat de door Hezbollah beloofde wraak uitblijft.
 • Bid dat het bolwerk in het gebied van het Shifa-ziekenhuis wordt geslecht door de IDF.
 • Bid dat alle aanwezige terroristen in het gebied van Al Amal en Al Qarara in Khan Yunis worden uitgeschakeld.
 • Dank dat Muhammad Sadia, een politieagent van de Palestijnse Autoriteit, zich zondagmorgen heeft aangegeven bij de Israëlische veiligheidstroepen. Hij opende vorige week het vuur op een schoolbus bij Jericho.

Gebed voor de Volken

‘Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de HEERE met vreze, verheug u met huiver’ (Psalm 2:10-11).

Gebed voor de buurlanden van Israël:

 • Bid dat veel Arabieren naar voren zullen komen om Israël te helpen in zijn strijd tegen Hamas, om informatie te verstrekken over de locatie van de Israëlische gijzelaars, en om vrede in de regio te helpen brengen.
 • Bid dat de Arabische kerken in Israël en het hele Midden-Oosten hun licht zullen laten schijnen, vooral door een duidelijk moreel standpunt in te nemen tegen het kwaad van Hamas.
 • Bid dat zij ook het hedendaagse herstel van Israël aanvaarden als het handwerk van God, in overeenstemming met Zijn beloften in de Bijbel.
 • Bid dat de naties eindelijk zullen inzien dat Hamas louter kwade bedoelingen heeft jegens de Joodse staat en het Joodse volk, zoals ze zo meedogenloos en duidelijk hebben aangetoond.
 • Bid dat de macht van Iran wordt verbroken die samen met Hamas de recente resolutie van de VN verwelkomden, waarin werd opgeroepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren.
 • Bid dat Amerika Israël blijft steunen in hun strijd tegen Hamas en Hezbollah.
 • Bid dat Hezbollah gehoor geeft aan de oproep van Samir Geagea, een christenleider van de partij van de Libanese strijdkrachten, om zich te ontwapenen zodat de vrede in Zuid Libanon terugkeert.

Gebed voor de verenigde machtsblokken:

 • Bid om bescherming voor de Joden in Londen waar immigranten een bedreiging voor hun veiligheid zijn.
 • Bid voor de Israëlisch die van plan zijn om naar het Eurovisie Songfestival in Malmö in Zweden te gaan. Deze stad wordt beschouwd als één van de meest antisemitische steden in Europa.
 • Bid dat de spanningen in de Rode Zee in de buurt van Jemen niet zullen oplopen nu de Russische Pacifistische Vloot daar naast Britse en Amerikaanse schepen aanwezig is.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘HEERE, neem mijn woorden ter ore, let op mijn zuchten. Sla acht op mijn stem als ik roep, mijn Koning en mijn God, want tot U bid ik’ (Psalm 5:2-3).

Gebed voor ons land, de regering en het parlement:

 • Bid dat de opstandingskracht van de opgestane HEER tijdens dit (bijna) afgelopen Paasweekend doorbreekt in de bevolking van ons land.
 • Bid dat we ons als land en volk zullen verootmoedigen voor het aangezicht van de HEER onze God voor de zonden die we bedrijven in relatie tot Zijn volk.
 • Bid dat we zullen terugkeren naar het hart van de Vader, de God van Israël.
 • Bid dat er spoedig een missionaire regering komt met bekwame ministers die ook achter Israël zullen gaan staan.
 • Bid voor de leden van de Eerste en Tweede Kamer.
 • Bid om bescherming voor onze Joodse medebewoners.
 • Bid dat regering en politie bij pro-Palestijnse demonstraties niet zullen toekijken maar in zullen grijpen.

Gebed voor de ICEJ:

 • Bid voor de leiding van de ICEJ in Jeruzalem onder leiding van Jurgen Buhler die dag en nacht bezig zijn om het werk van de Ambassade in goede banen te leiden.
 • Bid voor de Nederlandse vrijwilligers in Israël die veel praktisch werk verrichten onder de Joodse bevolking.
 • Dank God dat er nog steeds Joden vanuit de gehele wereld Aliyah maken en ‘thuiskomen’.
 • Bid voor de spreekbeurten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid dat de boodschap in Nederland via social media meerdere kijkers zal bereiken.
 • Bid dat het pas verschenen boek ‘Zicht op verborgen parels’ van Hennie en Jacob Keegstra velen in Nederland en België zal bereiken.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we ons onder andere voorbereiden op het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid vooral om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 2 april van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team).

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.200 bidders aangesloten.

Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt.

Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger.

Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus