Gebed voor Israël

‘Luister, Israël, heden bevindt u zich vlak voor de strijd tegen uw vijanden; laat uw hart niet week worden, wees niet bevreesd, beef niet en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat, om voor u tegen uw vijanden te strijden om u te verlossen’ (Deuteronomium 20:3-4).

Gebed voor de regering en bevolking:

 • Bid voor de vrede van Jeruzalem, nu de politie heeft aangekondigd dat de tempelberg tijdens de laatste 10 dagen van de maand Ramadan gesloten zal zijn voor Joden.
 • Bid voor de bewoners in het Zuiden van Israël waar sjiitische milities in Irak met drones een aanval hebben uitgevoerd in de buurt van Eilat.
 • Bid voor premier Netanyahu die door families van 20 gijzelaars wordt achtervolgt totdat hij wordt afgezet.
 • Bid om bescherming voor Netanyahu nu demonstranten met steun van de media en de regering Biden hem als regeringsleider omver willen werpen.
 • Bid om eenheid binnen het oorlogskabinet nu Minister Benny Gantz heeft aangekondigd om nieuwe verkiezingen in september te houden.
 • Bid voor de regering en het parlement nu ze een nieuwe wet hebben aangenomen die de Qatarese staatstelevisiezender Al Jazeera verbiedt om in Israël uit te zenden.

Gebed voor de gegijzelden:

 • Bid voor de families van de gijzelaars die samen met tegenstanders van de regering dagelijks demonstreren voor de Knesset voor vervroegde verkiezingen.
 • Bid voor de bevrijding van alle gijzelaars die al bijna 6 maanden worden vastgehouden.
 • Bid dat opgepakte terroristen de waarheid gaan onthullen over het seksuele geweld en de verkrachtingen bij de aanslag op 7 oktober.
 • Bid dat de satanische macht wordt verbroken bij de terroristen die de gijzelaars vast houden.
 • Bid om een muur van bescherming en troost rondom de gijzelaars.
 • Bid voor de families van gegijzelden, die al zolang in spanning zitten te wachten op de terugkeer van hun geliefden.

Gebed voor de IDF-soldaten en hun families:

 • Bid voor de leiding van het Israëlische leger die dagelijks namen van gesneuvelde kameraden bekend moet maken.
 • Bid dat de IDF alle bolwerken in de ziekenhuizen zal slechten. Op een kraamafdeling troffen ze terroristen en verborgen wapens aan.
 • Bid dat de soldaten met zorg blijven omgaan met de Palestijnse burgers die door Hamas als menselijk schild worden gebruikt.
 • Bid voor de familieleden van de buitenlandse hulpverleners die bij een IDF-luchtaanval in Centraal Gaza zijn omgekomen.
 • Bid voor de soldaten die betrokken waren bij dit ernstige incident waarvoor Israël de verantwoordelijkheid heeft aanvaardt.

Gebed voor de situatie in het Noorden en centraal Israël:

 • Bid voor het Noorden van Israël nu het leger zich voorbereid op een grote oorlog tegen Hezbollah, die volgens ambtenaren onverwacht zal uitbreken.
 • Bid dat de dagelijks te verwachten raketten (5.000) zullen uitblijven en het gebied rond Haifa en Noord Israël niet zullen raken.
 • Bid dat alle raketten die vanuit Libanon op Israël worden gelanceerd zullen worden onderschept.
 • Dank God dat Joodse kinderen in de Jordaanvallei op weg naar hun school op wonderbaarlijke wijze bij een terreuraanslag zijn gered.

Gebed voor de Volken

‘HEERE Heere, kracht van mijn heil, U hebt mijn hoofd beschut op de dag van de strijd. HEERE, vervul de wensen van de goddeloze niet, laat zijn boze plannen niet lukken; zij zouden zich trots verheffen.’ (Psalm 140:8-9).

Gebed voor de buurlanden van Israël:

 • Bid voor de bevolking van Turkije waar de antisemiet Erdogan een enorme nederlaag heeft geleden bij de Turkse gemeenteraadsverkiezingen.
 • Bid voor de situatie in Syrië nu tijdens een luchtaanval op bij Iraanse Ambassade in Damascus zeven commandanten van de Iraanse Revolutionaire Garde zijn gedood.
 • Bid om bescherming voor de Syrische bevolking die Israël bedankt voor de aanval bij de Iraanse Ambassade.
 • Bid dat een Iraanse vergeldingsactie uitblijft.
 • Bid dat het islamitische verzet in Jordanië stopt en de plannen worden verijdeld om Israël met 12.000 terroristen binnen te vallen.

Gebed voor de verenigde machtsblokken:

 • Bid dat de VN zich ook eens uitspreekt over de dagelijkse raketaanvallen van Hezbollah op het Noorden van Israël.
 • Bid dat de valse beschuldigingen vanuit de gehele wereld aan het adres van Israël zullen stoppen.
 • Bid om bescherming voor de medewerkers van de Israëlische Ambassades in diverse Europese hoofdsteden. In Noorwegen werd de Israëlische vlag verbrand en in Portugal werd een envelop met een verdachte stof afgeleverd.
 • Bid om bescherming voor Joden en christenen in Canada waar nu openlijk wordt geschreeuwd om te protesteren in synagogen en kerken.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘HEERE, luister naar mijn gebed, neem mijn smeekbeden ter ore. Verhoor mij naar Uw trouw, naar Uw gerechtigheid’ (Psalm 143:1).

Gebed voor ons land, de regering en het parlement:

 • Bid voor het Koningshuis en alle hooggeplaatsten opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid (1 Timotheüs 2:1-2).
 • Bid dat we zullen volharden in onze voorbede voor Gods volk Israël.
 • Bid om bescherming voor pro-Israël inwoners in ons land, die er openlijk voor uit komen solidair met Israël te zijn.
 • Bid om bescherming bij Joodse gebouwen en instanties zoals de Israëlische Ambassade, synagogen en Joodse scholen en gebouwen.
 • Bid dat de daders die in Westerbork hakenkruizen op gebouwen hebben aangebracht, gevonden en gestraft zullen worden.
 • Bid voor de nog in leven zijnde holocaust overlevenden, die hierdoor opnieuw met de catastrofe uit de 2e Wereldoorlog zijn geconfronteerd.

Gebed voor de ICEJ:

 • Dank God dat er nog steeds Joden vanuit de gehele wereld Aliyah maken en ‘thuiskomen’.
 • Dank God dat we velen in Nederland als ICEJ mogen bereiken met de boodschap over Israël via de Website, Social Media, Gebedsapp, boeken en spreekbeurten.
 • Bid voor de spreekbeurten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid dat de boodschap in Nederland via social media meerdere kijkers zal bereiken.
 • Bid dat het pas verschenen boek ‘Zicht op verborgen parels’ van Hennie en Jacob Keegstra velen in Nederland en België zal bereiken.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we ons onder andere voorbereiden op het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid vooral om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 9 april van 19.00 – 21.00 uur (ICEJ-team).

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.200 bidders aangesloten.

Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt.

Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger.

Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus