Gebed voor Israël

‘Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Ik zal nu een omkeer brengen in de gevangenschap van Jacob, Ik zal Mij ontfermen over heel het huis van Israël en Ik zal het opnemen voor Mijn heilige Naam’ (Ezechiël 39:25).

Gebed voor de regering en bevolking:

 • Bid voor de regering die continue probeert te bemiddelen over de vrijlating van de gijzelaars.
 • Bid om bescherming en wijsheid voor Premier Netanyahu en President Herzog.
 • Bid dat de protesten (zwaaien met Palestijnse vlaggen) van ultraorthodoxe Joden in de wijk Mea Shearim stoppen. 
 • Bid om eenheid binnen het oorlogskabinet, nu blijkt dat er een verschil van mening is over een datum voor een geplande aanval op Rafah.
 • Bid dat de leugens over het tegenhouden van humanitaire hulp door Israël worden gestopt. De omvang van de humanitaire hulp is op dit moment ongekend groot.
 • Bid dat de door Israël aangekochte 40.000 tenten, met als doel de ontheemde Palestijnen uit Rafah te kunnen evacueren, ook daadwerkelijk op de goede plek terecht zullen komen.

Gebed voor de gegijzelden:

 • Bid voor de gegijzelden die al meer dan een half jaar vastzitten. Uit getuigenverklaringen komt naar voren dat Palestijnse burgers gegijzelden aan Hamas hebben verkocht.
 • Bid dat de gevangenen voor Pesach als door een wonder van God vrijkomen.
 • Bid voor de families van de gegijzelden die al zo lang in onzekerheid wachten op een hereniging met hun geliefden.
 • Bid dat Israël in de onderhandelingen met Hamas niet zal zwichten voor de druk van Hamas die blijft vasthouden aan de eis van een permanent staakt-het-vuren en de terugtrekking van alle Israëlische strijdkrachten uit Gaza.

Gebed voor de IDF-soldaten en hun families:

 • Bid dat de IDF ook alle Hezbollah terroristen elimineert, zoals Ali Ahmed Hasin die gelijkwaardig is aan de rang van brigadegeneraal.
 • Dank God voor de prestaties van de IDF die 19 van de 24 territoriale bataljons van Hamas heeft vernietigd.
 • Bid voor de overblijvende strijdende troepen in Gaza, nu Israël een aantal grondtroepen heeft teruggetrokken.
 • Bid dat door deze terugtrekking Hamas geen kans krijgt om zich opnieuw te bewapenen.
 • Bid dat de IDF alert blijft reageren op dreigingen vanuit het kamp van de vijanden.
 • Bid dat de aanvallen boven de Rode Zee in de omgeving van Eilat stoppen.

Gebed voor de situatie in het Noorden en centraal Israël:

 • Bid voor de situatie in het Noorden waar de dreiging van een oorlog  met Hezbollah niet weg is.
 • Bid dat het leger alle voorbereidingen zal voltooien, waaronder een brede mobilisatie van troepen.
 • Bid voor de bewoners van het Noorden die al een half jaar zijn geëvacueerd naar andere delen van Israël.
 • Bid dat de rakettenregen stopt op het Noorden van Israél.
 • Bid ook voor de bewoners van Samaria en Judea die worden geconfronteerd met terroristische aanslagen.

Gebed voor de Volken

‘Geef ons hulp uit de benauwdheid, want heil van een mens te verwachten is nutteloos. Met God zullen wij krachtige daden doen; Hij zal onze tegenstanders vertrappen’ (Psalm 60:13-14).

Gebed voor de buurlanden van Israël:

 • Bid dat er vanuit Iran, ondanks de dreigende taal, geen vergeldingsactie komt als gevolg van de gerichte aanval in Damascus.
 • Bid dat er verwarring wordt gesticht in het kamp van Iran, die dreigt dat Iran alleen zal reageren als er geen staakt-het-vuren komt in de Gazastrook.
 • Bid dat de diplomatieke gesprekken over de strijd tegen Israël tussen Iran en Syrië geen succes zullen hebben.
 • Bid voor de onderlinge relatie tussen Israël en Turkije nu Israël een streep heeft gezet voor het leveren van humanitaire hulp aan Gaza d.m.v. Turkse vrachtvliegtuigen.
 • Bid voor de christenen in Libanon nu blijkt dat de ontvoerde partijfunctionaris van de Libanese Strijdkrachten is vermoord tussen Syrië en Libanon.
 • Bid voor de christenen in Nigeria die consequent achter Israël blijven staan.

Gebed voor de verenigde machtsblokken:

 • Bid dat het antisemitisme in Canada stopt waar Joodse kinderen met hatelijke leugens worden uitgescholden.
 • Bid dat de druk van Biden stopt die voor de verkiezingen in Amerika campagne voert voor zijn eigen politieke overleving ten koste van Israël.
 • Bid dat de Jodenhaat op de universiteiten in Amerika stopt. Studenten vernielden kaarten met foto’s van gegijzelden.
 • Bid dat dergelijke acties tegen de Joden wereldwijd er toe zal leiden dat ze Aliyah gaan maken.
 • Bid voor de Joodse gemeenschap in Antwerpen, waarvan we weten dat sommigen hun koffers al klaar hebben staan, vanwege het groeiend antisemitisme in België.
 • Bid dat de door ISIS aangekondigde aanslagen op 4 voetbalstadions, waar de kwartfinales van de Champions League zullen plaatsvinden, worden verijdeld.
 • Bid dat Frankrijk Israël geen sancties gaat opleggen omdat zij vinden dat Israël meer humanitaire hulp zou moeten toestaan.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘De rechtvaardige zal zich verblijden in de HEERE en tot Hem de toevlucht nemen; alle oprechten van hart zullen zich beroemen’ (Psalm 64:11).

Gebed voor ons land, de regering en het parlement:

 • Bid dat het Internationaal Strafhof in Den Haag een verzoek van de partijbesturen van GroenLinks-PvdA afwijst die vinden dat er in de betwiste gebieden en in Israël hoogstwaarschijnlijk sprake is van apartheid.
 • Bid dat de leden van beide partijen hier in een gezamenlijk verkiezingscongres voor de Europese verkiezingen tegen zullen zijn.
 • Bid dat er spoedig een regering komt die na negen maanden onderhandelen de grote problemen in ons land gaat aanpakken.
 • Bid dat er krachtig wordt opgetreden tegen het sterk groeiend antisemitisme in ons land.
 • Bid om bescherming voor onze Joodse medebewoners, ook nu er de komende weken herdenkingsbijeenkomsten zullen zijn voor de slachtoffers uit de 2e Wereldoorlog.

Gebed voor de ICEJ:

 • Bid voor de spreekbeurten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid dat er meer uitnodigingen voor spreekbeurten binnen mogen komen.
 • Bid dat de boodschap in Nederland via social media meerdere kijkers zal bereiken.
 • Bid voor de te houden themaochtend die a.s. zaterdag in Zwolle wordt gehouden.
 • Bid dat het pas verschenen boek ‘Zicht op verborgen parels’ van Hennie en Jacob Keegstra velen in Nederland en België zal bereiken.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we ons onder andere voorbereiden op het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid vooral om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 16 april van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team).

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.200 bidders aangesloten.

Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt.

Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger.

Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus