Gebruik deze gebedslijst met de indeling bidden voor: Israël, de volken en ons eigen land. Elk blok begint met een proclamatietekst.

Gebed voor Israël

‘Zo zegt de HEERE van de legermachten: Mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege het goede, de HEERE zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen’ (Zacharia 1:17).

Gebed voor de regering en bevolking:

 • Dank God dat Israël krachtig op de aanval van Iran heeft gereageerd.
 • Dank voor de succesvolle onderscheppingen van raketten en drones boven Syrië, Libanon en Jordanië.
 • Dank dat de Israëlische verdediging tot nu toe haar werk heeft gedaan.
 • Bid voor de 7-jarige Amina Alhasoni uit een Bedoeïenendorp die in de buurt van de zuidelijke stad Arad is getroffen door granaatscherven en die nu vecht voor haar leven.
 • Bid om wijsheid voor het oorlogskabinet hoe Israël verder moet reageren op deze aanval uit Iran.
 • Bid dat de macht van Iran (de kop van de slang) wordt verbroken, en er verwarring en angst komt in het kamp van Iran.
 • Bid voor de regering die continue probeert te bemiddelen over de vrijlating van de gijzelaars.
 • Bid om bescherming en wijsheid voor premier Netanyahu en president Herzog.
 • Bid voor de christenen in Israël die zich hebben uitgesproken onder Israëlisch Bestuur te willen leven.

Gebed voor de gegijzelden:

 • Bid dat de nog in leven zijnde gegijzelden zullen worden bevrijd. Gevreesd wordt dat de meeste gijzelaars die door Hamas worden vastgehouden dood zijn.
 • Bid dat de gevangenen voor Pesach als door een wonder van God vrijkomen.
 • Bid voor de families van de gegijzelden die al zo lang in onzekerheid wachten op een hereniging met hun geliefden.
 • Bid dat Israël in de onderhandelingen met Hamas niet zal zwichten voor de druk van Hamas die blijft vasthouden aan de eis van een permanent staakt-het-vuren en de terugtrekking van alle Israëlische strijdkrachten uit Gaza.

Gebed voor de IDF-soldaten en hun families:

 • Dank aan God voor de luchtmacht en luchtverdedigingstroepen die zaterdagavond en zondagmorgen als leeuwen hebben gevochten om de natie te verdedigen.
 • Dank God voor het wonder dat 99% van de 300 raketten en drones uit de lucht zijn gehaald voordat ze Israël bereikten.
 • Bid dat alle Hamas terroristen in Gaza worden geëlimineerd. Dankzij een slimme zet van de IDF om zich uit grote delen van Gaza terug te trekken kwamen tientallen terroristen uit hun holen en tunnels.
 • Dank voor de jonge generatie soldaten die bereid zijn om land en volk te verdedigen.
 • Dank dat er een recordaantal IDF-inschrijvingen onder vrouwen is gesignaleerd.

Gebed voor de Volken

‘Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen’ (Zacharia 12:3).

Gebed voor de buurlanden van Israël:

 • Dank voor de gezamenlijk reactie van Amerika, Groot-Brittannië, Frankrijk en Jordanië op de aanval van Iran op Israël.
 • Bid dat er een omkeer komt in het regime van Iran, dat de Ayatollahs worden afgezet.
 • Bid dat de bevolking van Iran verlost wordt van het Ayatollah regime.
 • Bid dat een nieuwe landovergang van Israël naar het Noorden van Gaza ertoe zal bijdragen dat de hulp rechtstreeks naar de burgers kan stromen.
 • Bid dat de hulpgoederen niet in handen komt van Hamas strijders, maar bij de bevolking.
 • Bid dat de beschuldigingen aan het adres van Israël over aanvoer van hulpgoederen zal stoppen. Het probleem ligt niet zozeer bij Israël maar bij de UN die voor verdere distributie moet zorgen.
 • Bid voor de christenen in Beiroet die bang zijn voor een dreigende burgeroorlog in Libanon.

Gebed voor de verenigde machtsblokken:

 • Bid dat er vanuit de wereldmachten een scherpe veroordeling tegen Iran zal komen. De G7-landen hebben inmiddels de aanval van Iran op Israël unaniem veroordeeld.
 • Dank vooralsnog dat de VS, Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk de kant van Israël hebben gekozen bij een aanval uit Iran.
 • Bid dat de steun van geallieerden aan Israël blijft, als zij verder actie richting Iran gaan ondernemen en zich niet afzijdig houden zoals Biden heeft gezegd.
 • Dank dat na intensieve onderhandelingen Indonesië, het grootste moslimland ter wereld, de betrekkingen met Israël wil normaliseren.
 • Bid om een opwekking onder de Moslims in Indonesië, want wie Israël zegent zal gezegend worden.
 • Bid voor het Verenigd Koninkrijk waar blijkt dat in Londen dagelijks duizenden jonge mensen zich tot de islam bekeren.
 • Bid dat in Groot-Brittannië een voorstel om de sharia-wetgeving op sportscholen in te voeren wordt gecanceld.
 • Bid dat Australië niet in zal gaan op een voorstel van de regering om de Palestijnse staat te erkennen.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, liefelijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd’ (Psalm 16:11).

Gebed voor ons land, de regering en het parlement:

 • Dank dat regering en Parlement de aanval van Iran op Israël scherp hebben veroordeeld.
 • Dank dat de bijeenkomsten met Hananya Naftali goed zijn bezocht. In Surhuisterveen werden demonstranten ‘weggezongen’ door het lied Shalom Aleichem.
 • Bid dat er krachtiger wordt opgetreden tegen het sterk groeiend antisemitisme in ons land. De protesten worden steeds agressiever.
 • Bid dat we als land, kerken en gemeentes niet zullen zwijgen en onze ogen niet zullen sluiten zoals in de 2e Wereldoorlog.
 • Bid dat we nooit de stilte boven actie zullen kiezen, en dat we aan de goede kant van de geschiedenis komen te staan.
 • Bid dat de zorgen over de 4-meiherdenkingen worden weggenomen bij de organisaties, nu men verwacht dat anti-Israël-activisten voor verstoringen zouden kunnen zorgen.

Gebed voor de ICEJ:

 • Bid om wijsheid en uithoudingsvermogen voor de medewerkers van het Hoofdkwartier van de ICEJ in Jeruzalem.
 • Bid om bescherming voor de Nederlandse ICEJ-vrijwilligers in Israël.
 • Bid voor de spreekbeurten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid dat er meer uitnodigingen voor spreekbeurten binnen mogen komen.
 • Bid dat de boodschap in Nederland via social media meerdere kijkers zal bereiken.
 • Bid dat het pas verschenen boek ‘Zicht op verborgen parels’ van Hennie en Jacob Keegstra velen in Nederland en België zal bereiken.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we ons onder andere voorbereiden op het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid vooral om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij ICEJ dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 -17.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Log in op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Daarnaast is er 24/7 gebed. Dit gebeurt via Zoom vanuit het ICEJ hoofdkantoor in Jeruzalem. De Nederlandse gebedsmomenten zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur.

Het eerstvolgende gebedsmoment is:
Dinsdagavond 16 april van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team).
Je kunt je aanmelden via de link: https://on.icej.org/RCPanelist

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de maandelijkse, Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 6 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

Gebedsapp

Drie maal per week plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.400 bidders aangesloten.

Je kunt je opgeven via een uitnodigingslink voor deze app via Telegram-kanaal en WhatsApp onder de naam Israëlbidders. 

Doneren

Zegen Israël financieel. De ICEJ is namens jullie aanwezig in Israël.
Ga naar www.icej.nl/doneren/ Geef aan ‘Israël in crisis’

Groet en zegen,
Jan Posthumus