Gebed voor Israël

‘Geef macht aan God; Zijn majesteit is over Israël en Zijn macht tot in de wolken. O God, U bent ontzagwekkend vanuit Uw heiligdommen; de God van Israël, Hij geeft het volk kracht en sterkte. Geloofd zij God!’ (Psalm 68:35-36).

Gebed voor de regering en bevolking:

 • Dank dat premier Netanyahu voorafgaand aan de Sedermaaltijd het volk heeft toegesproken met de woorden: “Zoals we verenigd zijn op het slagveld zo zullen we met de hulp van de Almachtige zegevieren”.
 • Bid voor premier Netanyahu die liet doorschemeren dat de IDF binnenkort een militaire operatie gaat uitvoeren in Rafah.
 • Bid voor het volk die deze week met droefheid en onzekerheid de vrijheid vanuit de slavernij herdenkt. De pijn en het verdriet is hartverscheurend.
 • Bid voor de bevolking in het Noorden, waar ten noorden van Haifa en Akko raketaanvallen zijn geweest. Hezbollah claimt de verantwoordelijkheid.
 • Bid dat de leugens over Israël en beschuldigingen aan het adres van Israël stoppen.

Gebed voor de gegijzelden:

 • Bid dat de belofte van premier Netanyahu om de resterende 133 gijzelaars te bevrijden wordt ingelost. Ook nu alle voorstellen voor de vrijlating van de gijzelaars door Hamas zijn afgewezen.
 • Bid voor de gijzelaars die al zo lang vastzitten.
 • Bid voor hen die ziek zijn en afhankelijke van medicatie.
 • Bid dat de psychologische oorlogsvoering van Hamas stopt nu ze een propagandavideo hebben gepubliceerd met een boodschap van Hersch Goldberg-Polin.
 • Bid dat ze zullen volharden op de plaatsen waar ze zich dan ook maar mogen bevinden.
 • Bid om troost voor de families van de gegijzelden die al meer dan 200 dagen in onzekerheid leven.

Gebed voor de IDF-soldaten en hun families:

 • Bid voor de IDF soldaten die tijdens de Pesach-vakantie haar operationele activiteiten moet voortzetten.
 • Dank dat de Israëlische politie de terrorist, die de Joodse herder Binyamin Achimeir heeft vermoord, heeft gearresteerd.
 • Bid voor het Israëlische leger wat zich voorbereidt op het grondoffensief in het Zuiden van Gaza kort na Pesach.
 • Bid dat de burgers uit Rafah vroegtijdig zullen evacueren naar het door Israël gebouwde tentencomplex nabij Khan Yunis.
 • Bid dat alle Hamas-leiders en strijders die zich in Rafah schuilhouden zullen worden geëlimineerd.

Gebed voor de Volken

‘O God, zwijg niet, houd U niet doof, wees niet stil, o God! Want zie, Uw vijanden tieren, wie U haten, steken hun hoofd omhoog’ (Psalm 83:2-3).

Gebed voor de buurlanden van Israël:

 • Bid dat de Iraanse dictator Ibrahim Raisi ten val komt. Hij werd in Pakistan met open armen ontvangen.
 • Bid voor de bevolking in Iran waar de interne druk toeneemt nadat negen gevangenen door ophanging zijn geëxecuteerd.
 • Bid dat de macht van Qatar wordt verbroken waar een raadslid heeft gezegd dat de aanval op 7 oktober slechts een ‘opmaat’ is naar de uitroeiing van de Joden.
 • Bid voor de gelovigen in de buurlanden van Israël, waaronder ook Gaza.

Gebed voor de verenigde machtsblokken:

 • Bid voor de Joden in New York waar een Joodse school in brand werd gestoken. Tijd om naar de Joodse staat te verhuizen?
 • Bid voor de Joden op Amerikaanse universiteiten waar de protesten op campussen steeds agressiever worden. Tijd om Aliyah te maken?
 • Bid voor de Joodse gemeenschap in Australië waar studenten voor Palestina begonnen zijn met een bezetting van een universiteit in Sydney. Tijd om naar Israël te verhuizen?
 • Bid dat bij de VN de waarheid boven tafel komt, nu ze in een rapport hebben benadrukt dat Israël er niet in geslaagd is te bewijzen dat UNRWA-personeel banden heeft met terreurgroepen.
 • Bid dat de secretaris-generaal van de VN tot inkeer komt nu Hamas niet op zijn lijst van seksueel geweld staat.
 • Bid voor de Joodse vrouw die in een buitenwijk van Parijs werd ontvoerd en verkracht.
 • Bid voor België waar artiesten oproepen om Israël uit te sluiten van het Songfestival. Voor Joden verboden.
 • Bid voor de Joodse gemeenschap in met name Antwerpen, waarvoor het tijd wordt om te verhuizen naar het Beloofde land.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘De HEERE is groot in Sion, Hij is verheven boven alle volken. Laten zij Uw grote en ontzagwekkende Naam loven. Heilig is Hij’ (Psalm 99:2-3).

Gebed voor ons land, overheid en kerken:

 • Bid voor het Koningshuis nu komende zaterdag Koningsdag wordt gevierd.
 • Bid dat alle georganiseerde festiviteiten zonder protesten en demonstraties door kunnen gaan.
 • Bid dat er spoedig een nieuwe regering wordt geformeerd zodat het demissionaire kabinet kan worden vervangen.
 • Bid dat de formatiegesprekken zullen resulteren in een regeerakkoord.
 • Bid dat de overheid strenger gaat optreden tegen het sterk groeiend antisemitisme in ons land. Tijd voor de Joden in Nederland om te verhuizen naar Israël?
 • Bid om bescherming voor onze Joodse medeburgers ook nu er voorbereidingen worden getroffen voor de herdenking van de oorlogsslachtoffers op 4 mei a.s.
 • Bid ook om bescherming voor de Jom Hasjoa herdenkingen op 3 mei a.s. die in diverse steden in Nederland worden georganiseerd.
 • Bid voor de kerken en gemeenten in ons land.
 • Bid voor de predikanten en voorgangers. Dat ze in de Woordverkondiging rekening houden met Gods volk Israël.

Gebed voor de ICEJ:

 • Dank God dat Hij acht slaat op onze gebeden en dat Hij Zijn goedertierenheid niet aan ons heeft onthouden.
 • Dank God voor het wereldwijde werk van de ICEJ die vanuit Jeruzalem duizenden bereikt.
 • Dank God voor de groei van het werk van de Ambassade in ons eigen land.
 • Bid ook met name voor de jongere generatie dat ze open gaan staan voor het profetisch Woord van God als het gaat om onze relatie met Zijn volk.
 • Bid voor de komende Hands on Serving tour die van 19 – 29 mei wordt georganiseerd.
 • Bid dat de juiste mensen zich als deelnemer zullen aanmelden.
 • Bid voor de spreekbeurten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid dat er meer uitnodigingen voor spreekbeurten binnen mogen komen.
 • Bid dat de boodschap in Nederland via social media meerdere kijkers zal bereiken.
 • Bid dat het pas verschenen boek ‘Zicht op verborgen parels’ van Hennie en Jacob Keegstra velen in Nederland en België zal bereiken.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we ons onder andere voorbereiden op het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid vooral om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 30 april van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team).

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Drie maal per week plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.400 bidders aangesloten.

Je kunt je opgeven via een uitnodigingslink voor deze app via Telegram-kanaal en WhatsApp onder de naam Israëlbidders. 

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus