Gebed voor Israël

‘Op U hebben onze vaderen vertrouwd, zij hebben vertrouwd en U hebt hen bevrijd. Tot U hebben zij geroepen en zij zijn gered, op U hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd’ (Psalm 22:5-6).

Gebed voor de regering en bevolking:

 • Bid dat regering en bevolking God gaan aanroepen en Hem gaan vertrouwen voor de redding en bevrijding van Israëls vijanden.
 • Bid dat God de wacht zal blijven houden over het land en het volk Israël, net zoals Hij tegen Abraham zei: “Ik ben uw schild!” (Genesis 15:1).
 • Bid dat het Israëlische volk de eenheid zal bewaren die nodig is om deze oorlog tot een overwinning te brengen.
 • Bid dat de Israëlische leiders niet zullen aarzelen in het achtervolgen van de vijand.
 • Bid dat de Israëli’s vooral op God zullen vertrouwen om overwinning en vrede te brengen.

Gebed voor de gegijzelden:

 • Bid voor de veilige terugkeer van alle ruim 130 Israëliërs die nog steeds door Hamas in Gaza worden gegijzeld.
 • Bid dat zij en hun dierbaren in goede gezondheid zullen verkeren en dat ze de hoop op een spoedige terugkeer naar huis niet zullen verliezen.
 • Bid dat de wereldleiders eindelijk druk zullen uitoefenen op Hamas, evenals op zijn sponsors in Iran en Qatar, om alle Israëlische gijzelaars vrij te laten.
 • Bid dat de gesprekken die worden gevoerd over de vrijlating van gijzelaars ertoe zullen leiden dat alle gijzelaars vrijkomen.
 • Bid dat Israël zijn oorlogsdoelstellingen  niet zal opgeven, ongeacht hoe een gijzelaarsruil er uit komt te zien.

Gebed voor de IDF-soldaten en hun families:

 • Bid dat de IDF de overwinning zal behalen bij het beëindigen van de grote dreiging die uitgaat van de door Iran gesteunde terreurmilitie Hezbollah in Libanon.
 • Bid om kracht, moed en een goddelijke bescherming rond alle Israëlische soldaten terwijl zij hun land verdedigen, en dat de Heer te allen tijde een schild om hen heen zal zijn!
 • Bid om troost voor de families van de omgekomen IDF soldaten Kalkidan Mehar (37) en Ido Aviv (28).
 • Bid voor de komende 48 tot 72 uur die bepalend zullen zijn of de IDF Rafah binnenvalt, of dat er een wapenstilstand komt.

Gebed voor de Volken

‘Door U stoten wij onze tegenstanders neer, in Uw Naam vertrappen wij wie tegen ons opstaan. Want ik vertrouw niet op mijn boog, mijn zwaard zal mij niet verlossen. Maar U verlost ons van onze tegenstanders, U maakt wie ons haten, beschaamd’ (Psalm 44:6-8).

Gebed voor de buurlanden van Israël:

 • Bid dat de vijanden van Israël zullen gaan inzien dat het de God van Israël is die voor Zijn volk aan het strijden is.
 • Bid dat de vijanden die Israël haten beschaamd zullen worden.
 • Bid dat Hezbollah nooit zijn volledige arsenaal van meer dan 300.000 raketten en mortieren tegen Israël zal kunnen gebruiken.
 • Bid dat Hezbollah nooit in staat zal zijn wreedheden tegen Israël te begaan zoals Hamas op 7 oktober deed.
 • Bid dat Hezbollah zijn greep op de macht in Libanon zal verliezen.
 • Bid dat de Palestijnen en andere Arabische volkeren in de regio zich zullen afkeren van hun haat en afwijzing van Israël en uiteindelijk zullen kiezen om in vrede te leven met de Joodse staat en het Joodse volk.
 • Bid dat zij hun kinderen de weg van de vrede leren, in plaats van de jihad en het martelaarschap.
 • Bid dat zij zich zullen afkeren van hun vervloeking van Israël, die alleen maar een vloek over hen brengt.

Gebed voor de verenigde machtsblokken:

 • Bid dat de wereldleiders zullen stoppen met hun eindeloze, oneerlijke kritiek.
 • Bid in plaats daarvan dat de internationale gemeenschap eindelijk Hamas en zijn leiders de schuld zal geven.
 • Bid dat de naties eindelijk zullen inzien dat Hamas louter kwade bedoelingen heeft jegens de Joodse staat en het Joodse volk, en zelfs jegens hun eigen Palestijnse volk.
 • Bid dat de naties zich zullen gaan realiseren en waarderen hoeveel moeite Israël zich heeft getroost in zijn pogingen om burgerlevens in Gaza te redden, wat ongekend is in de moderne stedelijke oorlogsvoering.
 • Bid dat de wereldleiders de waarschuwing van de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken serieus zullen nemen, dat de wereld zich moet voorbereiden op een antisemitische golf.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Want God, de HEERE, is een zon en een schild, de HEERE zal genade en eer geven, Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. HEERE van de legermachten, welzalig de mens die op U vertrouwt’ (Psalm 84:12-13).

Gebed voor ons land, overheid en kerken:

 • Bid dat het Internationaal Strafhof in Den Haag geen arrestatiebevelen zal uitvaardigen tegen de Israëlische leiders.
 • Bid om reiniging en vergeving dat dit onrecht (leugens en valse beschuldigingen) vanuit Den Haag Israël wordt aangedaan.
 • Bid dat er komende zaterdag 4 mei geen ongeregeldheden zullen plaatsvinden in ons land bij de herdenking van de oorlogsslachtoffers.
 • Bid ook om bescherming voor de Jom Hasjoa herdenkingen die in diverse steden in Nederland worden georganiseerd.
 • Bid om bescherming voor onze Joodse medeburgers.
 • Bid voor de kerken en gemeenten in ons land.
 • Bid voor de predikanten en voorgangers. Dat ze in de Woordverkondiging rekening houden met Gods volk Israël.

Gebed voor de ICEJ:

 • Dank God voor de groei van het werk van de Ambassade in ons eigen land.
 • Bid voor de jongere generatie dat ze open gaan staan voor het profetisch Woord van God als het gaat om onze relatie met Zijn volk.
 • Bid voor de komende Hands on Serving tour die van 19 – 29 mei wordt georganiseerd.
 • Bid dat de juiste mensen zich als deelnemer zullen aanmelden.
 • Bid voor de spreekbeurten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid dat er meer uitnodigingen voor spreekbeurten binnen mogen komen.
 • Bid dat de boodschap in Nederland via social media meerdere kijkers zal bereiken.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we volop bezig zijn met de voorbereidingen van het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid dat alle technische obstakels om zich voor het Israëlweekend op te geven zullen worden weggenomen.
 • Bid dat velen zich voor dit weekend gaan opgeven.
 • Bid ook voor alle medewerkers van de Betteld in de aanloop en voorbereiding op dit weekend.
 • Bid vooral om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 7 mei van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team).

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Drie maal per week plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.400 bidders aangesloten.

Je kunt je opgeven via een uitnodigingslink voor deze app via Telegram-kanaal en WhatsApp onder de naam Israëlbidders. 

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus