Ik bid voor Israël

Gebed voor Israël

‘Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de HERE, uw God, is met u, overal waar gij gaat’ (Jozua 1:9).

Dit bidden wij de soldaten en reservisten van het leger (de IDF) toe, dat de HERE de God van Israël met hen is overal waar zij zullen gaan.

 • Bid voor alle Israëli’s in uniform die nu het land moeten verdedigen, en in het bijzonder voor de Messiaanse gelovigen die op dit moment in dienst zijn.
 • Bid dat zij moed zullen hebben om angst te overwinnen en heldendaden te verrichten ter verdediging van Israël.
 • Bid dat de Kerk wereldwijd zal opstaan en een sterk standpunt zal innemen tegenover Israël op basis van Gods verkiezing en grote liefde voor deze natie zoals geopenbaard in Zijn woord.
 • Bid dat de bondgenoten van Israël onwrikbare steun zullen blijven bieden aan Israël in zijn strijd tegen het jihadistische terrorisme van Hamas en andere radicale milities.
 • Bid in het bijzonder voor de Verenigde Staten en president Joe Biden, dat zij Israël de middelen, de tijd en de speelruimte zullen geven om zijn onverbiddelijke vijanden te achtervolgen en te vernietigen.
 • Bid dat de Israëlische leiders wijsheid en precieze intelligentie zullen hebben om te weten hoe ze hun troepen moeten inzetten om eventuele aanvallen op alle drie de fronten op de Zuid-, Noord- en Westelijke Jordaanoever het hoofd te bieden, evenals waar en wanneer ze in het offensief moeten gaan.
 • Bid voor premier Netanyahu en de legerleiding bij het nemen van een besluit om een grondoffensief te beginnen.
 • Bid om een wonder voor de bevrijding van de 212 gijzelaars.

Gebed voor de Volken

‘Zie, allen die tegen u in woede ontstoken zijn, staan beschaamd en worden te schande; de mannen die u bestrijden, worden als niets en komen om; gij zult hen zoeken, maar niet vinden, de mannen die u bestoken; zij worden als niets, ja vernietigd, de mannen die tegen u oorlog voeren’ (Jesaja 41:11-12).

Deze profetie geldt voor de strijders van Hamas, Hezbollah, Islamitische Jihad en de kwaadwilligen uit Iran die Israël willen vernietigen.

 • Dank dat er afgelopen zondagmiddag in Geneve gedemonstreerd is voor de vrijlating van de gijzelaars.
 • Bid dat ze niet langer worden misbruikt als menselijk schild en niet ingezet zullen worden als ruilmiddel.
 • Bid voor de bewoners in Libanon en Syrië nu Israël de vliegvelden van Damascus en Aleppo gebombardeerd heeft zodat Iran geen vliegtuigen met wapens kan sturen.
 • Bid voor Saoedi Arabië om, ondanks deze oorlog, toch vrede met Israël te sluiten.
 • Bid voor de westerse wereld die in NAVO verband door de dreiging van Rusland betrokken kan worden bij de oorlog in Oekraïne en Israël.
 • Bid dat Amerika voor Israël een trouwe bondgenoot blijft.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand des HEREN dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden’ (Jesaja 40:1-2).

Als Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem afdeling Nederland staan we ondubbelzinnig achter Israël in zijn strijd tegen het meedogenloze Hamas-terrorisme. We waarderen iedereen die zich bij ons heeft aangesloten voor de speciale dagelijkse wereldwijde gebedsbijeenkomsten, waarvan we voelen dat ze het hart van God raken voor Israël en een krachtige impact hebben in het natuurlijke.

 • Bid ook voor de brieven die de ICEJ-afdelingen en andere christelijke leiders naar regerings- en gemeenschapsleiders sturen, dat ze een tijdige en effectieve impact zullen hebben namens Israël.
 • Dank dat er al meer dan € 50.000,- via de ICEJ afdeling Nederland is gedoneerd.
 • Bid dat er nog meer vanuit Nederland wordt gedoneerd aan Israël en dat met name ook kerken, gemeentes en bedrijven een bijdrage zullen leveren.
 • Bid dat kerken en gemeentes niet langer zullen wegkijken zoals in de oorlog van 40 – 45. Het is niet meer voldoende om alleen maar te zeggen: “Wij houden van Israël” of: “Wij staan achter Israël.” Er is echte actie nodig!
 • Bid dat kerken en gemeentes in actie komen door te bidden, te ondersteunen en door solidariteit te tonen.
 • Bid om ondersteuning bij het helpen van geëvacueerde Israëlische gezinnen met huisvesting, voedsel, kleding en noodhulp, plus speelgoed en activiteiten voor de kinderen.
 • Bid om dringende hulp bij de voedseldistributie-inspanningen voor ouderen, nieuwe immigranten en behoeftige gezinnen in het hele land.
 • Bid bij het verstrekken van helmen en beschermende vesten aan vrijwilligers in eerste hulpteams.
 • Bid dat er meer ambulances en andere medische noodapparatuur kan worden aangeschaft.
 • Bid om meer warme kleding, tenten, slaapzakken en andere buitenuitrusting voor degenen die het land verdedigen.
 • Bid om de financiering van traumabegeleiding en zorg voor Israëlische families die zwaar geschokt zijn door het conflict.
 • Bid ook voor de Joodse gemeenschap die in ons land worden bedreigd en in angst leven.
 • Bid dat aan de oproep van de Hamas om wereldwijd te protesteren geen verder gevolg zal worden gegeven.
 • Bid dat de Pro-Palestijnse demonstraties tegen Joden en christenen in Nederland stoppen, en er geen verdere escalatie volgt.
 • Bid voor de komende 2e Kamerverkiezingen en dat de politieke partijen zich zullen gaan uitspreken over voor of tegen Israël.
 • Bid voor de komende spreekbeurten en bijeenkomsten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

Je kunt je aanmelden via:  https://on.icej.org/RoshChodeshPanelist.

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 1.800 bidders aangesloten.

Sluit je aan bij de gebedsapp Israëlbidders.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus