Gebed voor Israël

‘HEERE, mijn God, tot U neem ik de toevlucht, verlos mij van al mijn vervolgers en red mij’ (Psalm 7:2).

Gebed voor de regering en bevolking:

 • Bid dat de regering niet zal bezwijken onder de druk van Biden om tot een gijzeling/wapenstilstand ruil te komen.
 • Bid dat er een einde komt aan het eindeloze onderhandelen over een permanent staakt-het-vuren en het vrijlaten van de gijzelaars.
 • Bid dat de regering niet akkoord zal gaan met een door Hamas eigen gepresenteerd voorstel waarbij het ook de mogelijkheid aanreikt om daar lichamen van dode gijzelaars bij te betrekken.
 • Bid om eenheid en standvastigheid in regering en legerleiding van de IDF.
 • Bid om eenheid onder de diverse bevolkingsgroepen.
 • Bid dat er rust komt in het Noorden van Israël, en dat de geëvacueerde bevolking eindelijk weer terug kan keren naar hun steden en dorpen.

Gebed voor de gegijzelden:

 • Bid dat er spoedig een einde komt aan de gevangenschap van de 132 gegijzelden.
 • Bid dat er aan het valse onderhandelingsspel over de vrijlating van de gijzelaars een einde komt.
 • Bid voor de families van de gijzelaars die dag in dag uit in spanning en onzekerheid verkeren.
 • Bid dat de onderlinge verdeeldheid tussen families van de gijzelaars en families van de IDF-soldaten wordt weggenomen.

Gebed voor de IDF-soldaten en hun families:

 • Bid voor de families van de vier soldaten die zijn omgekomen bij het mortiervuur van Hamas bij de grenspost Keren Shalom.
 • Bid voor de families van de tot nu toe 614 omgekomen soldaten sinds 7 oktober 2023.
 • Bid voor de 3.361 soldaten die sinds 7 oktober 2023 gewond zijn geraakt.
 • Bid dat de IDF Rafah zal bevrijden van de Hamasstrijders.
 • Bid dat het onderhandelingsteam van leger en regering waakzaam blijft en zich niet laat verleiden door het gemene onderhandelingsspel wat door Hamas wordt gehanteerd.
 • Bid dat de burgers van Rafah gehoor zullen geven aan de oproep van de IDF om de stad te verlaten.
 • Bid dat de door Hezbollah afgevuurde rakettenregen vanuit Libanon op het Noorden van Israël zal stoppen.
 • Bid dat de Hezbollah bolwerken in Libanon spoedig door de IDF uitgeschakeld zullen worden.

Gebed voor de Volken

‘Red mij van mijn vijanden, mijn God, zet mij in een veilige vesting voor wie tegen mij opstaan. Red mij van wie onrecht bedrijven, verlos mij van de mannen van bloed’ (Psalm 59:2-3).

Gebed voor de buurlanden van Israël:

 • Bid dat er geen escalatie met Egypte zal komen, nu Israël de controle over de grensovergang bij Rafah tussen Egypte en Israël heeft overgenomen.
 • Bid voor de bevolking van Libanon die ook gebukt gaat onder de macht van Hezbollah in hun land.
 • Bid voor de christenen in Syrië.
 • Bid om een opwekking in Iran onder de moslim bevolking.
 • Bid om verlossing en bevrijding voor de bevolking van Iran uit de macht van Ayatollahs en moellahs.
 • Bid voor de gelovigen in Jordanië en Egypte.

Gebed voor de verenigde machtsblokken:

 • Bid dat het Internationaal Strafhof in Den Haag Israël geen schade zal toebrengen.
 • Bid dat de Algemene Vergadering van de VN niet zal instemmen over een resolutie waarin ‘Palestina’ wordt erkend als een gekwalificeerde kandidaat voor een volledig VN-Lidmaatschap.
 • Bid dat de steun, waaronder wapenleveranties, van Amerika aan Israël niet stopt om zorgen over Rafah.
 • Bid voor de Europese verkiezingen die aanstaande zijn.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘De werken van Zijn handen zijn waarheid en recht, al Zijn bevelen zijn betrouwbaar. Zij worden ondersteund, voor eeuwig en voor altijd, want zij zijn gedaan in waarheid en oprechtheid’ (Psalm 111:7-8).

Gebed voor ons land, overheid en kerken:

 • Bid dat de agressieve protesten op de universiteiten in ons land stoppen.
 • Bid dat overheid en politie krachtig zullen optreden tegen het bezetten en barricaderen van de universiteiten.
 • Bid dat de universiteiten de banden die er met Israël zijn niet verbreken.
 • Bid dat de macht van rebellie onder studenten in ons land wordt verbroken.
 • Bid voor onze Joodse medeburgers die niet alleen geconfronteerd worden met het leed vanuit de 2e Wereldoorlog, maar ook vandaag de dag te maken hebben met discriminatie omdat ze Jood zijn.
 • Bid voor ons Koningshuis en de landelijke en plaatselijke overheid.
 • Bid dat er spoedig een nieuwe regering wordt geformeerd.

Gebed voor de ICEJ:

 • Bid voor de komende Hands on Serving tour die van 19 – 29 mei wordt georganiseerd.
 • Bid dat de juiste mensen zich als deelnemer zullen aanmelden.
 • Bid vooral ook voor onze vrijwilligers in Israël, die bij diverse projecten betrokken zijn.
 • Bid voor de spreekbeurten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid dat er meer uitnodigingen voor spreekbeurten binnen mogen komen.
 • Bid dat de boodschap in Nederland via social media meerdere kijkers zal bereiken.
 • Bid voor de komende themaochtend a.s. zaterdag 11 mei in Zwolle over het thema: ‘Wat is de profetische betekenis van Pinksteren/Wekenfeest?’
 • Bid voor ons als Bestuur nu we volop bezig zijn met de voorbereidingen van het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid dat alle technische obstakels om zich voor het Israëlweekend op te geven zullen worden weggenomen.
 • Bid dat velen zich voor dit weekend gaan opgeven.
 • Bid ook voor alle medewerkers van de Betteld in de aanloop en voorbereiding op dit weekend.
 • Bid vooral om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 14 mei van 19.00 – 21.00 uur (ICEJ-team).

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Drie maal per week plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.400 bidders aangesloten.

Je kunt je opgeven via een uitnodigingslink voor deze app via Telegram-kanaal en WhatsApp onder de naam Israëlbidders. 

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus