Gebed voor Israël

‘Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdurend. Denk aan Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft, aan Zijn tekenen en de oordelen van Zijn mond, nakomelingen van Abraham, Zijn dienaar, kinderen van Jacob, Zijn uitverkorenen’ (Psalm 105:4-6).

Gebed voor de regering en bevolking:

 • Bid voor de ‘Dag van Herinnering’ waarop de Israëlische doden uit alle Israëlische oorlogen worden herdacht, alsmede die zijn omgekomen door terroristische acties.
 • Bid ook voor de komende viering van de Israëlische Onafhankelijkheidsdag, de geboorte van de staat Israël op 14 mei 1948.
 • Bid voor de bevolking die sinds de oprichting van de staat Israël een hoge prijs heeft betaald. Sinds de oprichting zijn er 25.034 in veiligheidstroepen omgekomen en 5.100 burgers bij terroristische aanslagen.
 • Bid dat regering en bevolking hun vertrouwen volledig op God stellen, nu ook Amerika dreigt te stoppen met wapenleveranties.
 • Bid om wijsheid voor regering en legerleiding ook m.b.t. de aanvallen op Rafah.
 • Dank dat het Israëlische kabinet unaniem voor uitbreiding van de militaire operatie in Rafah heeft gestemd.
 • Bid voor de mensen uit het Noorden van Israël die al maanden elders moeten verblijven en nog steeds niet terug kunnen naar hun steden en dorpen.
 • Bid dat er voldoende vrijwilligers komen om te helpen bij het binnenhalen van de oogst.

Gebed voor de gegijzelden:

 • Bid om de terugkeer van alle mensen die al meer dan 7 maanden ontvoerd zijn.
 • Bid om een Goddelijk ingrijpen bij de bevrijding van de gijzelaars.
 • Bid om goede hulpverlening bij de getraumatiseerde bevrijdde gegijzelden.
 • Bid om troost voor families van tientallen jongeren die het bloedbad op 7 oktober hebben overleefd, maar in de maanden daarna zelfmoord hebben gepleegd. 

Gebed voor de IDF-soldaten en hun families:

 • Bid voor de gezinnen en families en vrienden van vechtende militairen.
 • Bid ook voor de families die op de ‘Dag van Herinnering’ zijn geconfronteerd met het overlijden van een geliefde uit één van de Israëlische oorlogen en of terroristische aanslagen.
 • Bid dat de IDF de laatste bolwerken in geheel Gaza gaat slechten.
 • Bid dat de IDF ook een einde maakt aan alle beschietingen van Hezbollah vanuit Libanon.
 • Bid dat de IDF over voldoende munitie blijf beschikken, ook als dat moet zonder steun van wapenleveranties door Amerika

Gebed voor de Volken

‘Bevrijd mij en red mij van de hand van vreemdelingen, van wie de mond valse dingen spreekt, van wie de rechterhand een rechterhand vol bedrog is’ (Psalm 144:11).

Gebed voor de buurlanden van Israël:

 • Bid dat Hamas de strijd zal opgeven en dat hun leiders geëlimineerd zullen worden.
 • Bid dat de burgers in Gaza zoveel mogelijk zullen worden ontzien.
 • Bid voor opvang van de ongeveer 300.000 mensen die gevlucht zijn uit Rafah.
 • Bid dat steeds meer islamitische gelovigen de God van Israël mogen leren kennen.
 • Bid dat de buurlanden van Israël en alle andere landen zicht krijgen op hoe Hamas-terroristen op Palestijnen schieten die verdacht worden van diefstal in Rafah.
 • Bid dat Internationale organisaties komen tot een veroordeling van dit brute en barbaarse geweld.
 • Bid dat de macht van Iran wordt verbroken, nu op een spandoek op het Palestina-plein in Teheran Netanyahu werd afgebeeld met een Hitler-snor die verdrinkt in een zee van bloed samen met de menora.
 • Bid voor Egypte die zich aansluit bij de genocidezaak tegen Israël.

Gebed voor de verenigde machtsblokken:

 • Bid dat studenten in de westerse landen tot bezinning komen en niet verblind alle anti-Israël propaganda en leugens geloven.
 • Bid dat westerse regeringen daadwerkelijk optreden tegen antisemitisme en Jodenhaat.
 • Bid dat de protesten tegen Joden en uitsluitingen van Joden wereldwijd stopt.
 • Bid dat de President en regering van de VS Israël blijven steunen.
 • Bid dat de Veiligheidsraad de aangenomen resolutie van de Algemene Vergadering van de VN voor toelating van de ‘staat Palestina’ tot de wereldorganisatie gaat verwerpen. De stemming was 143 landen voor en 9 landen tegen. Nederland onthield zich van stemming.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Mijn God en Koning, ik zal U roemen en Uw Naam loven, voor eeuwig en altijd. Iedere dag zal ik U loven en Uw Naam prijzen, voor eeuwig en altijd’ (Psalm 145:1-2).

Gebed voor ons land, overheid en kerken:

 • Bid voor onze Joodse medebewoners die in het openbaar zichtbaar hun identiteit uitdragen.
 • Bid ook voor alle christenen die in het openbaar zichtbaar achter Israel staan.
 • Dank God dat in een stille tocht in Dokkum door honderden, tegen elke vorm van Jodenhaat en antisemitisme werd gedemonstreerd.
 • Bid dat steeds meer christenen, vooral ook voorgangers, dominees, pastores gaan beseffen dat het Joodse volk Gods oogappel is en zich durven uitspreken vóór Gods volk.
 • Bid dat ook steeds meer christenen gaan bidden voor Israël en het Joodse volk.
 • Bid dat de agressieve protesten op de universiteiten in Amsterdam en Utrecht stoppen.
 • Bid dat de universiteiten de banden die er met Israël zijn niet verbreken, zoals de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten heeft gedaan.
 • Bid dat de macht van rebellie onder studenten in ons land wordt verbroken.
 • Bid voor ons Koningshuis en de landelijke en plaatselijke overheid.
 • Bid dat er spoedig een nieuwe regering wordt geformeerd.

Gebed voor de ICEJ:

 • Bid voor de komende Hands on Serving tour die van 19 – 29 mei wordt georganiseerd.
 • Bid dat de juiste mensen zich als deelnemer zullen aanmelden.
 • Bid vooral ook voor onze vrijwilligers in Israël, die bij diverse projecten betrokken zijn.
 • Bid voor de spreekbeurten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid dat er meer uitnodigingen voor spreekbeurten binnen mogen komen.
 • Bid dat de boodschap in Nederland via social media meerdere kijkers zal bereiken.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we volop bezig zijn met de voorbereidingen van het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid dat alle technische obstakels om zich voor het Israëlweekend op te geven zullen worden weggenomen.
 • Bid dat velen zich voor dit weekend gaan opgeven.
 • Bid ook voor alle medewerkers van de Betteld in de aanloop en voorbereiding op dit weekend.
 • Bid vooral om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 14 mei van 19.00 – 21.00 uur (ICEJ-team).

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Drie maal per week plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.400 bidders aangesloten.

Je kunt je opgeven via een uitnodigingslink voor deze app via Telegram-kanaal en WhatsApp onder de naam Israëlbidders. 

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus