Ik bid voor Israël

Gebed voor Israël

‘Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen, of zij heeft haar zonen al gebaard.’ (Jesaja 66:8).

Gebed voor de regering en bevolking:

 • Dank God voor de viering van de Israëlische Onafhankelijkheidsdag, en dat op 13 mei 1948 bovenstaande profetie in vervulling is gegaan.
 • Bid om eenheid in de regering nu er woede en opschudding is ontstaan nu minister van defensie Yoav Gallant een televisieverklaring heeft afgegeven waarin hij het Israëlische civiele of militaire bestuur van Gaza na de oorlog verwierp.
 • Bid voor de mensen uit het Noorden van Israël die naar alle waarschijnlijkheid tot december in hotels zullen moeten verblijven.
 • Bid voor de bevolking in het Noorden die in hoge staat van paraatheid verkeert nu een hoge Hezbollah commandant is uitgeschakeld.

Gebed voor de gegijzelden:

 • Bid om de terugkeer van alle mensen die al meer dan 7 maanden ontvoerd zijn.
 • Bid om een Goddelijk ingrijpen bij de bevrijding van de gijzelaars.
 • Bid om goede hulpverlening bij de getraumatiseerde bevrijdde gegijzelden.
 • Bid om troost voor families van tientallen jongeren die het bloedbad op 7 oktober hebben overleefd, maar in de maanden daarna zelfmoord hebben gepleegd. 

Gebed voor de IDF-soldaten en hun families:

 • Bid voor de Israëlische grondtroepen die langzaam verder Rafah binnendringen.
 • Bid voor de half miljoen burgers die inmiddels de stad hebben verlaten.
 • Bid voor de soldaten die in het Noorden van Israël strijden tegen de aanvallen van Hezbollah.
 • Bid voor de inwoners van Kiryat Shemona die vaak naar hun schuilkelders worden gestuurd vanwege de hevige gevechten.
 • Bid voor de familie van de man die door een Hezbollah antitankraket werd gedood terwijl hij met zijn vrouw langs de noordgrens reed.
 • Bid voor de IDF soldaten die tijdens gevechten in het noorden van Gaza gewond zijn geraakt.
 • Bid voor de familie van sergeant Ira Yair Gispan die tijdens een gevecht in de Zuidelijke Gazastrook is gesneuveld.

Gebed voor de Volken

‘Een na-ijverig God en een Wreker is de HEERE, een Wreker is de HEERE, en zeer grimmig. Een Wreker is de HEERE voor Zijn tegenstanders, en Hij handhaaft Zijn toorn jegens Zijn vijanden’ (Nahum 1:2).

Gebed voor de buurlanden van Israël:

 • Bid dat de macht van Hezbollah-leider Hassan Nasrallah wordt verbroken, nu die openlijk heeft aangekondigd dat Hamas de strijd heeft gewonnen.
 • Bid dat de overdracht van hulpgoederen niet door Hamas wordt tegengewerkt. Ze houden de vrachtwagens tegen, laadden de goederen uit en zetten vervolgens de auto’s in brand.
 • Bid dat er geen escalatie zal ontstaan langs de grens tussen Egypte en Israël.
 • Bid dat de Sjiitische milities in Irak worden geëlimineerd die een droneaanval in de richting van Eilat hebben opgeëist.

Gebed voor de verenigde machtsblokken:

 • Bid voor het Europese Parlement die er bij Israël op aan heeft gedrongen om de grondoperatie in Rafah onmiddellijk te stoppen.
 • Bid voor de komende Europese verkiezingen.
 • Bid voor alle Joden die nog buiten Israël in andere landen wonen en te maken hebben met antisemitisme.
 • Bid dat deze Joden Aliyah gaan maken nu het nog kan.
 • Bid dat aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne een eind komt.
 • Bid voor de Joden en christenen in Oekraïne.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen’ (Handelingen 2:17).

Gebed voor ons land, overheid en kerken:

 • Bid dat Gods Geest het komend weekend vanuit de Pinksterconferentie krachtig over ons land zal worden uitgestort.
 • Bid om bescherming voor de duizenden die de conferentie zullen bijwonen.
 • Bid voor alle conferenties die tijden het komend weekend worden georganiseerd.
 • Bid dat onze Joodse medebewoners zichtbaar hun identiteit zullen blijven uitdragen.
 • Bid ook voor alle christenen die in het openbaar zichtbaar achter Israel blijven staan.
 • Bid dat we niet gaan buigen voor terreur, zoals het Concertgebouw in Amsterdam twee concerten van het Israëlisch strijkersensemble heeft geannuleerd.
 • Bid dat onze overheid Joden en christenen zal beschermen tegen openbaar geweld.
 • Dank dat de onderhandelende politieke partijen een akkoord hebben bereikt.
 • Bid dat er spoedig een ministersploeg kan worden geformeerd, die achter Israël zal staan.
 • Bid dat er een einde komt aan de demonstraties op de Nederlandse Universiteiten.

Gebed voor de ICEJ:

 • Bid voor de komende Hands on Serving tour die van 19 – 29 mei wordt georganiseerd en onder leiding staat van onze vrijwilliger Jannie Tolhoek.
 • Bid dat de juiste mensen zich als deelnemer zullen aanmelden.
 • Bid vooral ook voor onze vrijwilligers in Israël, die bij diverse projecten betrokken zijn.
 • Bid voor de spreekbeurten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid dat er meer uitnodigingen voor spreekbeurten binnen mogen komen.
 • Bid dat de boodschap in Nederland via social media meerdere kijkers zal bereiken.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we volop bezig zijn met de voorbereidingen van het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid dat alle technische obstakels om zich voor het Israëlweekend op te geven zullen worden weggenomen.
 • Bid dat velen zich voor dit weekend gaan opgeven.
 • Bid ook voor alle medewerkers van de Betteld in de aanloop en voorbereiding op dit weekend.
 • Bid vooral om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 21 mei van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team).

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Drie maal per week plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.400 bidders aangesloten.

Je kunt je opgeven via een uitnodigingslink voor deze app via Telegram-kanaal en WhatsApp onder de naam Israëlbidders. 

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus