gebed, jes 62

Gebed voor Israël

‘Uw volk, zij allen zullen rechtvaardigen zijn, voor eeuwig zullen zij de aarde in bezit nemen. Zij zullen een stekje zijn, door Mij geplant, een werk van Mijn handen, opdat Ik verheerlijkt zal worden’ (Jesaja 60:21).

Gebed voor de regering en bevolking:

 • Dank God dat we ons mogen vastklampen aan Zijn profetische woorden.
 • Bid dat het volk zal beseffen dat ze door God geplant zijn en een werk van Zijn handen.
 • Bid vooral om eenheid binnen de regering nu minister zonder portefeuille, Benny Gantz, premier Netanyahu een ultimatum heeft gesteld.
 • Bid om wijsheid voor premier Netanyahu die volgens Gantz binnen drie week een werkbaar plan moet presenteren over hoe nu verder na de oorlog in Gaza.
 • Bid dat deze interne politieke onderlinge verdeeldheid in oorlogstijd niet zal leiden tot een kabinetscrisis met als gevolg vervroegde verkiezingen.
 • Bid om eenheid binnen de volksgroepen over wat ze ‘de dag na de oorlog’ met Gaza moeten doen. 40% wil een Israëlisch militair bestuur; 40% wil een  nieuwe Palestijnse regering gesteund door Arabische staten en 20% weet het niet.
 • Bid dat de rakettenregen van Hezbollah op het Noorden van Israël stopt.

Gebed voor de gegijzelden:

 • Bid dat er duidelijkheid komt hoeveel gegijzelden er nog in leven zijn. Een Hamas leider beweert dat 70% van de ontvoerden zijn gedood door aanvallen van Israël.
 • Bid om troost voor de families van de vermoorde gijzelaars wiens lichamen door Israëlische troepen in het Zuiden van Gaza zijn geborgen. Het gaat hierbij om: Shani Louk, Jitschak Galrenter, Amit Buskila en IDF soldaat Ron Binyamin.
 • Bid voor de nog 129 gijzelaars, waarvan bekend is dat 38 dood zijn.
 • Bid om een Goddelijk ingrijpen bij de bevrijding van de gijzelaars.
 • Bid om goede hulpverlening bij de getraumatiseerde bevrijdde gegijzelden.
 • Bid om troost voor families van tientallen jongeren die het bloedbad op 7 oktober hebben overleefd, maar in de maanden daarna zelfmoord hebben gepleegd. 

Gebed voor de IDF-soldaten en hun families:

 • Bid voor de soldaten die strijden voor de bevrijding van Hamas en niet voor een Arabisch regime om Gaza over te nemen. Ze wijzen hiermee het voorstel van minister Gallant af.
 • Bid om bescherming voor de luchtmacht van Israël die diep in Libanon en Syrië Hezbollah doelen moeten uitschakelen.
 • Bid dat de Hezbollah bombardementen op het Noorden van Israël stoppen.
 • Bid dat de regering de belofte aan de inwoners van Noord-Israël zal inlossen om hen, voor de start van het schooljaar in september, veilig naar hun huizen terug te laten keren.
 • Bid dat de IDF alle geïdentificeerde tunnels in Rafah (700 waarvan er 50 naar Egypte leiden) zal ontmantelen.
 • Bid om troost voor de families van de omgekomen soldaten: Roy Beit (22),  Gilad Arrye Boim (22), Bezalel David Shashuah (22), Ilan Cohen (20), Daniël Chemu (20), Ran Yavetz (39), Ben Avishay (20), Nachman Meir Haim Vaknin (20), Noam Bitan (20), Gal Shabbat (24).
 • Bid ook om herstel van de soldaten die gewond zijn geraakt bij een eigen vuur incident.

Gebed voor de Volken

‘U dan, wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jacob, wees niet ontsteld, Israël! Want zie, Ik ga u verlossen uit verre landen, uw nageslacht uit het land van hun gevangenschap, Jacob zal terugkeren, rust hebben en zonder zorgen zijn, en niemand zal hem schrik aanjagen’ (Jeremia 46:27).

Gebed voor de buurlanden van Israël:

 • Bid dat de macht van Hamasleider Ismail Haniyeh wordt verbroken die heeft uitgesproken dat zijn terreurgroep niet zal worden vernietigd.
 • Bid dat Hamas na de oorlog geen rol zal blijven spelen in het bestuur van Gaza.
 • Bid dat aan de oproep van Haniyeh aan de Palestijnen om in de zogenaamde ‘Westelijke Jordaanoever’ en in Jordanië, Syrië en Libanon het conflict met Israël te intensiveren geen gehoor zal worden gegeven.
 • Bid dat de hulpgoederen via de door het Amerikaanse Centrale Commando gemaakte pier op de juiste plaatsen bij de burgers van Gaza terecht zullen komen.
 • Bid voor Egypte dat naar verluidt de betrekkingen met Israël wil herzien in het licht van het grondoffensief  in Rafah.
 • Bid dat Israël niet de schuld krijgt nu de Iraanse president Ebrahim Raisi en minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amir-Abdollahian bij een helicoptercrash om het leven zijn gekomen.

Gebed voor de verenigde machtsblokken:

 • Dank God dat Roemenië 14 mei heeft uitgeroepen tot een nationale dag van ‘Solidariteit en Vriendschap met de Staat Israël’. Israël is niet alleen.
 • Bid dat andere landen in Europa het voorbeeld van Roemenië gaan volgen.
 • Bid dat President Biden een motie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden om wapenleveranties aan Israël uit te stellen zal respecteren en niet een veto zal uitspreken.
 • Bid dat de leugens van Zuid-Afrika bij het Internationale Gerechtshof in Den Haag worden ontmaskert. Het gaat hierbij om arrestatiebevelen die de rechtbank wil uitvaardigen tegen leiders en generaals van Israël. 

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen, en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan’ (Handelingen 2:42-43).

Gebed voor ons land, overheid en kerken:

 • Dank God dat in het onderhandelingsakkoord van de nog te formeren regering een passage is opgenomen om de Nederlandse Ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen.
 • Bid dat de juiste mannen en vrouwen in de nog te formeren regering zullen worden aangesteld.
 • Bid om de aanstelling van een premier naar Uw wil.
 • Bid dat deze regering het lef zal tonen om achter Israël te gaan staan, en de Nederlandse Ambassade terug naar Jeruzalem zal verplaatsen.
 • Bid om een gebedsopwekking in ons land.
 • Bid dat Gods Geest liefde voor Israël zal bewerken in harten van duizenden gelovigen die naar de Pinsterconferentie van ‘Opwekking’ zijn geweest.
 • Bid dat de sluier binnen kerken en gemeentes over hun relatie met Gods volk Israël zal worden weggenomen door de kracht van volhardend gebed.
 • Dank dat het concert van het Jeruzalem Quartet in Amsterdam rustig is verlopen.
 • Bid dat de protesterende stemmen op de Nederlandse Universiteiten zullen verstommen.

Gebed voor de ICEJ:

 • Bid vooral voor onze vrijwilligers in Israël, die bij diverse projecten betrokken zijn.
 • Bid voor de spreekbeurten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid dat er meer uitnodigingen voor spreekbeurten binnen mogen komen.
 • Bid dat de boodschap in Nederland via social media meerdere kijkers zal bereiken.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we volop bezig zijn met de voorbereidingen van het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid dat alle technische obstakels om zich voor het Israëlweekend op te geven zullen worden weggenomen.
 • Bid dat velen zich voor dit weekend gaan opgeven met de bekdne Bijbelleraar en messiaans voorganger uit Israël Peter Tsukahira.
 • Bid ook voor alle medewerkers van de Betteld in de aanloop en voorbereiding op dit weekend.
 • Bid vooral om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 21 mei van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team).

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Drie maal per week plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.400 bidders aangesloten.

Je kunt je opgeven via een uitnodigingslink voor deze app via Telegram-kanaal en WhatsApp onder de naam Israëlbidders. 

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus