Man in gebed

Gebed voor Israël

‘Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en zij die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde’ (Jesaja 11:12).

Gebed voor de regering en bevolking:

 • Bid voor Premier Netanyahu en Minister van Defensie Gallant die arrestatiebevelen van de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof in Den Haag hebben gekregen.
 • Bid dat deze absurde ontwikkeling stopt om democratisch gekozen Israëlische leiders gelijk te stellen met de arrestatiebevelen voor Hamas-leiders Sinwar en Deif.
 • Bid dat Israël in een rechtvaardige oorlog tegen een terroristische organisatie als Hamas blijft vechten voor de gijzelaars, voor het leven van alle Israëlisch en voor hun toekomst.
 • Bid voor de inwoners van Judea en Samaria waar zware gevechten plaatsvinden tussen Israëlische troepen en terroristen.
 • Bid dat de regering zal vasthouden aan een door Netanyahu en Gantz ingediende motie in de Knesset tegen de oprichting van een Palestijnse staat.

Gebed voor de gegijzelden:

 • Bid dat er duidelijkheid komt hoeveel gegijzelden er nog in leven zijn. Een Hamas leider beweert dat 70% van de ontvoerden zijn gedood door aanvallen van Israël.
 • Bid voor de nog 129 gijzelaars, waarvan bekend is dat 38 dood zijn.
 • Bid om een Goddelijk ingrijpen bij de bevrijding van de gijzelaars.
 • Bid om goede hulpverlening bij de getraumatiseerde bevrijdde gegijzelden.

Gebed voor de IDF-soldaten en hun families

 • Bid voor de IDF soldaten in de Gazastrook die in bijna in elk huis wapens tegenkomen. Niemand in Gaza is onschuldig en onwetend.
 • Bid dat de IDF alle raket en lanceerinrichtingen in Gaza ontmanteld.
 • Bid voor de IDF-troepen die zware gevechten leveren in Rafah. Ze naderen het hart van de stad.
 • Bid voor de families van drie gesneuvelde soldaten: Gideon Chay DeRowe (33), Israël Yudkin (22) en Eliyahu Haim Emsallem (21). Moge hun gedachtenis een zegen zijn.
 • Bid voor de IDF die volgens een rapport verwacht dat de oorlog tot 2026 zal voortduren en dat de oorlog in het Noorden op z’n laatst in september zal uitbreken.
 • Dank dat de Israëlische grenspolitie vroegtijdig een vrachtwagenchauffeur heeft betrapt die Palestijnen over de Groene Lijn naar Israël probeerde te smokkelen.

Gebed voor de Volken

‘Want de HEERE zal Zich over Jacob ontfermen en Hij zal Israël nog verkiezen. Hij zal hen neerzetten op hun eigen grond. De vreemdeling zal zich bij hen aansluiten en zich bij het huis van Jacob voegen’ (Jesaja 14:1).

Gebed voor de buurlanden van Israël:

 • Bid voor een opwekking onder de bevolking van Iran nu één van de belangrijkste machthebbers bij een helicopterongeluk is omgekomen.
 • Bid op grond van Jeremia 49:39 dat God in het laatst der dagen een keer zal brengen in het lot van Elam (het huidige Iran).
 • Bid dat door deze gebeurtenis in het Midden-Oosten de door God beloofde heerbaan (Jesaja 19) spoedig in vervulling zal gaan.
 • Bid voor de gelovigen in Egypte, Syrië, Jordanië en de Libanon.
 • Bid dat de macht van de Hamas leiders zal worden verbroken en dat ze zich zullen overgeven.
 • Bid dat alle humanitaire hulp in handen komt van de Palestijnse bevolking en niet alles wordt gestolen door Hamas.

Gebed voor de verenigde machtsblokken:

 • Bid dat er duidelijkheid in Israël komt over de bewering van de Amerikaanse regering dat de normalisatie tussen Israël en Saoedi-Arabië op handen is.
 • Bid voor de VN-Veiligheidsraad die aan de ene kant een plechtige minuut stilte in acht heeft genomen voor de dood van de Iraanse president Raisi, en aan de andere kant Netanyahu wil arresteren voor het voeren van oorlog tegen het door terroristen gecontroleerde Gaza.
 • Bid dat Amerika en de Westerse wereld gaat begrijpen dat deze oorlog een religieuze oorlog is. Hezbollah en Hamas bestaan uitsluitend met het doel om Israël te vernietigen.
 • Bid voor alle Europese landen die moeten kiezen voor of tegen een Palestijnse staat. Noorwegen, Spanje en Ierland gaan vanaf 28 mei a.s. officieel de ‘Staat Palestina’ erkennen.
 • Bid dat de wereld gaat inzien dat God niet met zich laat spotten als naties de leiders van Israël gelijk stellen aan terroristen.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Ik zal de daden van de HEERE gedenken, ja, ik zal denken aan Uw wonderen van oudsher. Ik zal al Uw werken overdenken en over Uw daden spreken’ (Psalm 77:12-13).

Gebed voor ons land, overheid en kerken:

 • Bid dat de regering de motie van de Tweede Kamer over de leus ‘From the river to the sea, Palestina will be free’ zal beschouwen als een oproep tot geweld.
 • Bid voor Van Zwol die is aangesteld als formateur om binnen vijf weken een kabinet samen te stellen.
 • Bid dat de juiste mannen en vrouwen in de nog te formeren regering zullen worden aangesteld.
 • Bid dat Nederland bij het standpunt blijft om een Palestijnse staat niet te erkennen.
 • Bid om vergeving voor het onrecht wat Israël wordt aangedaan bij het Internationaal Strafhof in Den Haag.
 • Bid om een gebedsopwekking in ons land.
 • Bid dat de protesterende stemmen op de Nederlandse Universiteiten zullen verstommen.

Gebed voor de ICEJ:

 • Bid vooral voor onze vrijwilligers in Israël, die bij diverse projecten betrokken zijn.
 • Bid voor de spreekbeurten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid dat er meer uitnodigingen voor spreekbeurten binnen mogen komen.
 • Bid dat de boodschap in Nederland via social media meerdere kijkers zal bereiken.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we volop bezig zijn met de voorbereidingen van het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid dat alle technische obstakels om zich voor het Israëlweekend op te geven zullen worden weggenomen.
 • Bid dat velen zich voor dit weekend gaan opgeven.
 • Bid ook voor alle medewerkers van de Betteld in de aanloop en voorbereiding op dit weekend.
 • Bid vooral om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 28 mei van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team).

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Drie maal per week plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.400 bidders aangesloten.

Je kunt je opgeven via een uitnodigingslink voor deze app via Telegram-kanaal en WhatsApp onder de naam Israëlbidders. 

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus