Gebed voor Israël

‘Alle heidenvolken hadden mij omringd; in de Naam van de HEERE heb ik ze neergehouwen! Zij hadden mij omringd, ja, zij hadden mij omringd; in de Naam van de HEERE heb ik ze neergehouwen!’ (Psalm 118:10-11).

Gebed voor de regering en bevolking:

 • Bid om eenheid binnen de Knesset, zeker nu het Israëlisch-Arabisch Knessetlid Mansour Abbas heeft gezegd dat Hamas en de Palestijnen hetzelfde zijn.
 • Bid voor het oorlogskabinet die unaniem heeft besloten om de gijzelingsonderhandelingen met Hamas te hervatten.
 • Bid dat er binnen de regering een moment komt dat ze de Naam van de HEERE gaan aanroepen.
 • Bid voor de situatie in het Noorden nu Hezbollah in dit weekend meer dan 100 raketten en drones heeft gelanceerd met als gevolg bosbranden in Boven-Galilea.
 • Bid voor centraal Israël wat door Hamas met raketten wordt bestookt vanuit het Rafah-gebied.
 • Bid dat Israël in een rechtvaardige oorlog tegen een terroristische organisatie als Hamas blijft vechten voor de gijzelaars, voor het leven van alle Israëlisch en voor hun toekomst.
 • Bid voor de inwoners van Judea en Samaria waar zware gevechten plaatsvinden tussen Israëlische troepen en terroristen.

Gebed voor de gegijzelden:

 • Bid voor de ouders van de gegijzelden die beeldfragmenten hebben vrijgegeven van de ontvoerde vrouwelijke soldaten uit Nahal Oz.
 • Bid dat deze beelden ertoe zullen bijdragen dat alle nog levende gegijzelden vrijkomen.
 • Bid voor de nog 125 gijzelaars in Gaza, van wie bekend is dat er al 39 zijn overleden.
 • Bid voor de families van de door de IDF vrijgegeven namen van drie gijzelaars wier lichamen in Rafah zijn teruggevonden.
 • Bid dat met de door de IDF geleverde strijd in Rafah ook de gijzelaars vrijkomen die volgens inlichtingen in Rafah worden vastgehouden.
 • Bid dat de terroristen gehoor zullen geven aan de oproep van de populaire Israëlisch-Arabische zangeres Nasrin Kadri om de gijzelaars vrij te laten.

Gebed voor de IDF-soldaten en hun families:

 • Bid dat de IDF soldaten scherp zullen blijven om infiltranten vanuit Syrië tijdig uit te schakelen.
 • Bid ook voor de IDF soldaten in Judea en Samaria die hard moeten optreden tegen de terroristische infrastructuur.
 • Bid voor de IDF soldaten die in Rafah van huis tot huis moeten vechten tegen Hamas terroristen.
 • Bid voor de families van de soldaten Betzalel Zvi Kovach (20) en Sahar Sudal (20) die in het afgelopen weekend zijn gesneuveld.
 • Dank dat de IDF en de Shin Bet  de zeer hoge Hamas leider Mohammed Shabanah hebben uitgeschakeld in een tunnelcomplex in Rafah.

Gebed voor de Volken

‘Zo zegt de HEERE: Neem het recht in acht en doe gerechtigheid, want Mijn heil is nabij om te komen, en Mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden’ (Jesaja 56:1).

Gebed voor de buurlanden van Israël:

 • Bid dat Israël de bevolking van Gaza kan blijven voeden. Israël doet er alles aan om hen niet te ‘verhongeren’ in tegenstelling tot de leugenachtige propaganda die het Westen suggereert.
 • Bid dat de Opperste Leider Ayatollah Ali Khamanei wordt geëlimineerd.
 • Bid dat de macht van Iran (die regeert over Hezbollah) in Libanon verbroken wordt.
 • Bid dat de macht van de Hamas leiders zal worden verbroken en dat ze zich zullen overgeven.
 • Bid dat alle humanitaire hulp in handen komt van de Palestijnse bevolking en niet alles wordt gestolen door Hamas.

Gebed voor de verenigde machtsblokken:

 • Bid dat de antisemitische rechtspraak bij het Internationaal Gerechtshof en het Internationale Strafhof in Den Haag tegen de staat Israël en Premier Netanyahu en Minister Gallant stopt.
 • Bid dat de zittende rechters van het Internationaal Gerechtshof een voorbeeld zullen nemen aan hun twee collega’s  Julia Sebutinde en Aharon Barak die zich hebben verzet tegen de uitspraak tegen Israël.
 • Bid voor deze beide rechters die ooit genocide persoonlijk hebben meegemaakt. Barak overleefde de Nazi-Holocaust en Sebutinde maakte de genocide in Oeganda mee.
 • Bid voor Duitsland nu bondskanselier Olaf Scholz heeft gezegd dat Duitsland het arrestatiebevel tegen Netanyahu zal uitvoeren als hij het land bezoekt.
 • Bid dat Gods recht en gerechtigheid doordringt tot de rechterlijke machthebbers in de wereld.
 • Bid dat de Verenigde machtsblokken niet de leugens van Hamas leiders geloven die de eer opeisen voor de geboorte van ‘Palestina’.
 • Bid voor de leden van de Amerikaanse Senaat waar senator Lindsy Graham heeft uitgesproken dat het Internationaal Strafhof zal betalen voor het achtervolgen van Israëlische leiders.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘HEERE, luister naar mijn gebed, neem mijn smeekbeden ter ore. Verhoor mij naar Uw trouw, naar Uw gerechtigheid’ (Psalm 143:1).

Gebed voor ons land, overheid en kerken:

 • Bid om genade voor ons land nu ook Nederland het Internationaal Gerechtshof steunt en de uitspraak die het Hof deed over Israël respecteert.
 • Bid voor de leiders van de coalitiepartijen die onder leiding van Van Zwol een regering proberen te formeren.
 • Dank voor de reactie van Wilders in de Tweede Kamer die in een zeer sterk betoog zijn steun aan Israël uitsprak.
 • Bid dat zijn collega’s in de Tweede Kamer zijn voorbeeld zullen volgen, wat voor ons land tot een zegen zal zijn. Wie Israël zegent, zal gezegend worden.
 • Bid om vergeving voor het onrecht wat Israël wordt aangedaan bij het Internationaal Strafhof in Den Haag.
 • Bid om een gebedsopwekking in ons land.
 • Bid dat de protesterende stemmen op de Nederlandse Universiteiten zullen verstommen.

Gebed voor de ICEJ:

 • Bid vooral voor onze vrijwilligers in Israël, die bij diverse projecten betrokken zijn.
 • Bid voor de spreekbeurten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid dat er meer uitnodigingen voor spreekbeurten binnen mogen komen.
 • Bid dat de boodschap in Nederland via social media meerdere kijkers zal bereiken.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we volop bezig zijn met de voorbereidingen van het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid dat alle technische obstakels om zich voor het Israëlweekend op te geven zullen worden weggenomen.
 • Bid dat velen zich voor dit weekend gaan opgeven.
 • Bid ook voor alle medewerkers van de Betteld in de aanloop en voorbereiding op dit weekend.
 • Bid vooral om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 28 mei van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team).

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Drie maal per week plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.400 bidders aangesloten.

Je kunt je opgeven via een uitnodigingslink voor deze app via Telegram-kanaal en WhatsApp onder de naam Israëlbidders. 

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus