Bidden voor een tijd als deze

Gebed voor Israël

‘Maar nu, luister, Jakob, Mijn dienaar, Israël, die Ik verkozen heb! Zo zegt de HEERE, uw Maker en uw Formeerder van de moederschoot af, Die u helpt: Wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, Jesjurun, die Ik verkozen heb’ (Jesaja 44:1-2).

Gebed voor de regering en bevolking:

 • Bid om eenheid binnen het oorlogskabinet waar minister Gadi Eizenkot heeft gesteld om de oorlog te beëindigen en tegen elke prijs een gijzelingsovereenkomst wil bereiken.
 • Bid voor de legerleiding en de soldaten die erop staan om door te gaan tot een volledige overwinning is bereikt.
 • Bid dat de protesten aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem zullen stoppen.
 • Bid voor de bevolking in het Noorden waarvan de meeste mensen naar andere delen van het land zijn geëvacueerd.
 • Bid voor hen die in het Noorden zijn achtergebleven en dagelijks worden geconfronteerd met bombardementen.
 • Dank dat er door de meer dan 50 afgevuurde raketten op de berg Meron in het Noorden van Israël geen doden en gewonden zijn gevallen.

Gebed voor de gegijzelden:

 • Bid voor de ouders van de gegijzelden die beeldfragmenten hebben vrijgegeven van de ontvoerde vrouwelijke soldaten uit Nahal Oz.
 • Bid dat deze beelden ertoe zullen bijdragen dat alle nog levende gegijzelden vrijkomen.
 • Bid voor de nog 125 gijzelaars in Gaza, van wie bekend is dat er al 39 zijn overleden.
 • Bid dat met de door de IDF geleverde strijd in Rafah ook de gijzelaars vrijkomen die volgens inlichtingen in Rafah worden vastgehouden.

Gebed voor de IDF-soldaten en hun families:

 • Bid dat de IDF alle lanceerinrichtingen van Hamas in Gaza elimineert. Ze schieten nog steeds raketten af in de regio Groot-Tel Aviv.
 • Bid dat er vanuit het Internationaal Strafhof ook een veroordeling richting Hamas komt.
 • Dank dat de IDF twee gezochte Hezbollah terroristen in Zuid Libanon heeft geëlimineerd.
 • Bid om troost voor de families van de omgekomen soldaten: Betzalel Zvi Kovach (20), Sahar Sudai (20), Ido Appel (21), Amir Galilove (20) en Uri Bar Or (21).
 • Bid ook om herstel en genezing voor de soldaten die tijdens de gevechten gewond zijn geraakt.
 • Bid dat de waarheid over het incident bij de aanval in Rafah naar boven komt nu ook getuigen verklaren dat het duidelijk geen willekeurig bombardement was.
 • Bid dat het vuurgevecht tussen de IDF en Egyptische soldaten bij de Rafah Crossing in het zuiden van Gaza niet verder zal escaleren.
 • Bid voor de soldaten aan de grens met Egypte die de zogeheten Philadelphia-corridor volledig onder controle hebben.
 • Bid voor de politie die het niet alleen druk heeft met de orthodoxe Joden, maar ook met protesten van familieleden van ontvoerde Israëliërs en met demonstranten die Netanyahu van de troon willen stoten.

Gebed voor de Volken

‘Maar de HEERE zetelt voor eeuwig, Hij heeft Zijn troon gereedgemaakt voor het gericht. Hij Zelf zal de wereld oordelen in gerechtigheid en over de volken op billijke wijze rechtspreken’ (Psalm 9:8-9).

Gebed voor de buurlanden van Israël:

 • Bid dat de door Pro-Iraanse militanten in Irak gelanceerde zelfmoorddrones vroegtijdig zullen worden onderschept voordat ze het Israëlisch luchtruim binnenkomen.
 • Bid dat de Opperste Leider Ayatollah Ali Khamanei wordt geëlimineerd. Hij heeft in het Hebreeuws getwitterd dat de goddelijke belofte van een Palestijnse staat werkelijkheid zal worden.
 • Bid dat de macht van Hezbollah verbroken wordt.
 • Bid dat de macht van de Hamas zal worden verbroken en dat ze zich zullen overgeven. Dit komt ook ten goede aan de Palestijnen.
 • Bid voor de Palestijnse bevolking die ook door Hamas slecht worden behandeld. Ze worden bij een misstap tegen de muur opgesteld en in de benen geschoten.

Gebed voor de verenigde machtsblokken:

 • Bid voor Spanje die zijn officiële erkenning heeft aangekondigd van de ‘Staat Palestina’ inclusief de Gazastrook, Judea en Samaria en bovendien Oost-Jeruzalem als hoofdstad van deze Palestijnse staat erkent.
 • Bid voor Ierland die zich bij Spanje en Noorwegen heeft aangesloten door de ‘Staat Palestina’ te erkennen.
 • Bid voor de christelijke gemeenschap in Brazilië nu er net als in veel westerse landen een strijd om Israël gaande is. Brazilië heeft zijn ambassadeur uit Israël teruggetrokken.
 • Bid voor de vicepresident Julia Sebutinde van het Internationaal Strafhof die tegenstemde toen Israël werd gesommeerd de militaire actie in Rafah te stoppen.
 • Bid dat de overige rechters van het Strafhof haar standpunt zullen volgen om voor de waarheid in de wereld op te komen die overspoeld wordt door leugens.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘O God, zwijg niet, houd U niet doof, wees niet stil, o God! Want zie, Uw vijanden tieren, wie U haten, steken hun hoofd omhoog’ (Psalm 83:2-3).

Gebed voor ons land, overheid en kerken:

 • Bid dat de protesterende stemmen op de Nederlandse Universiteiten zullen verstommen en de invloed van Hamas in Nederland een halt wordt toegeroepen.
 • Bid dat de kerken en gemeentes zicht krijgen op het profetisch woord van God dat, zoals Zacharia 12 ons verteld, in de laatste dagen de hele wereld tegen Israël zal opkomen.
 • Bid dat God ons land genadig zal zijn nu ook Nederland het Internationaal Gerechtshof steunt en de uitspraak die het Hof deed over Israël respecteert.
 • Bid voor de leiders van de coalitiepartijen die onder leiding van Van Zwol een regering proberen te formeren.
 • Bid voor Dick Schoof die door de coalitiepartijen naar voren is geschoven om het premierschap op zich te nemen.
 • Bid om een gebedsopwekking in ons land.

Gebed voor de ICEJ:

 • Bid vooral voor onze vrijwilligers in Israël, die bij diverse projecten betrokken zijn.
 • Bid voor de spreekbeurten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid dat er meer uitnodigingen voor spreekbeurten binnen mogen komen.
 • Bid dat de boodschap in Nederland via social media meerdere kijkers zal bereiken.
 • Dank dat er veel positieve reacties binnenkomen op het boek ‘Zicht op verborgen Parels’ en dat dit boek ook een positieve uitwerking heeft op de eerder verschenen boeken.
 • Bid dat de Engelse vertaling van dit boek voorspoedig zal verlopen.
 • Bid voor Jacob en Hennie die volgende week naar de jaarlijkse ICEJ leidersvergadering gaan.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we volop bezig zijn met de voorbereidingen van het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid vooral om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 4 juni van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team).

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Drie maal per week plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.400 bidders aangesloten.

Je kunt je opgeven via een uitnodigingslink voor deze app via Telegram-kanaal en WhatsApp onder de naam Israëlbidders. 

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus