Gebed voor Israël

‘Welzalig bent u, Israël!  Wie is zoals u? U bent een volk dat door de HEERE verlost is. Hij is een schild en een hulp voor u, Hij is uw majesteitelijke zwaard; daarom zullen uw vijanden zich geveinsd aan u onderwerpen, en ú zult hun hoogten betreden!’ (Deuteronomium 33:29).

Gebed voor de regering en bevolking:

 • Bid dat de regering niet buigt voor de vredesaanbiedingen van de regering Biden. Het ware doel van Biden is om in november herkozen te worden.
 • Bid dat Benjamin Netanyahu vast blijft houden aan de Israëlische voorwaarden voor het beëindigen van de oorlog.
 • Bid om eenheid in het parlement en regering, zeker nu de Israëlische oppositieleider Lapid heeft gezegd dat de deal van Biden, die op tafel ligt gesloten, moet worden.
 • Bid dat er in deze tijd van oorlog geen nieuwe verkiezingen in Israël komen, zoals de oppositiepartij van Benny Gantz wil.
 • Bid voor de ontmoeting die zal plaatsvinden in Egypte over het openen van de grensovergang bij Rafah.
 • Bid om wijsheid voor Netanyahu die door de leiders van het Amerikaanse Congres is uitgenodigd voor het houden van een toespraak tot het Congres.
 • Bid voor de situatie in het Noorden waar in het afgelopen weekend weer zware raketbeschietingen van Hezbollah hebben plaatsgevonden.
 • Bid dat er aandacht komt voor de situatie in het Noorden waar schoolkinderen zondagmorgen moesten rennen naar een schuilkelder terwijl er weer luchtalarm afging.

Gebed voor de gegijzelden:

 • Bid voor de familie van de 26-jarige gijzelaar (waarschijnlijk Noa Argamani) die in een door Hamas uitgebrachte audioboodschap vraagt om haar vrijlating.
 • Bid dat de nog in leven zijnde gijzelaars spoedig zullen vrijkomen.
 • Bid voor de families van de gijzelaars die elke dag en nacht leven tussen hoop en vrees.
 • Bid dat IDF soldaten de vastgehouden gijzelaars op het spoor komen in het mogelijk laatste bolwerk van Rafah.
 • Bid dat de lichamen van de gestorven gijzelaars zullen worden gevonden.

Gebed voor de IDF-soldaten en hun families:

 • Bid dat de IDF alle terroristentunnels ontmanteld, die zich bevinden in medische klinieken, moskeeën en UNRW-scholen.
 • Bid dat de Hamasstrijders zich overgeven en de strijd opgeven. Uit een document van een hoge Hamasterrorist blijkt dat de terreurgroep een bank in Gaza heeft beroofd om de strijd tegen Israël te financieren.
 • Bid dat de macht van Hezbollah wordt verbroken die Noord-Israël blijft aanvallen.
 • Bid om troost voor de families van de omgekomen soldaten: Ader Gabriel (24) en Jonathan Elias (20).

Gebed voor de Volken

‘Ik vervolgde mijn vijanden en haalde hen in; ik keerde niet terug, totdat ik hen vernietigd had. Ik verpletterde hen, zodat zij niet meer konden opstaan; zij vielen onder mijn voeten’ (Psalm 18:38-39).

Gebed voor de buurlanden van Israël:

 • Bid dat alle hulpgoederen bij de gedupeerde Palestijnen terecht zullen komen.
 • Bid voor de regering van Jordanië, die samen met de Verenigde Naties en Egypte op 11 juni een hulpconferentie voor Gaza wil organiseren.
 • Bid voor de gelovigen in Egypte, Jordanië, Syrië en Libanon.
 • Bid dat de buurlanden van Israël verlost worden van het juk van Hezbollah en andere milities.

Gebed voor de verenigde machtsblokken:

 • Bid voor de situatie in Jemen waar Amerikaanse en Britse militairen luchtaanvallen hebben uitgevoerd.
 • Bid dat de landen in de wereld stoppen met het uitsluiten en isoleren van Israël. Frankrijk heeft Israël uitgesloten voor deelname aan een tweejaarlijkse Defensiebeurs.
 • Bid dat Indonesië Israël niet tot een staakt-het-vuren zal dwingen.
 • Bid voor België waar de Universiteit van Gent alle lopende samenwerkingen met Israëlische universiteiten stop zet.
 • Bid dat het Sloveense parlement het voorstel om de Palestijnse staat te erkennen alsnog zal verwerpen. De besluiten van erkenning is een ‘beloning voor moord en verkrachting door Hamas’.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting’ (Psalm 18:2).

Gebed voor ons land, overheid en kerken:

 • Bid dat Universiteiten en Academici de banden met Israëlische instellingen niet verbreken.
 • Bid dat God ons land genadig zal zijn, als Hij zelf de wereld zal oordelen in gerechtigheid en over ons land op billijke wijze zal rechtspreken (Psalm 9:9).
 • Bid voor ons Koningshuis en regering en 1ste en 2e kamer.
 • Bid dat voor de nieuw te formeren regering de juiste mannen en vrouwen op ministersposten zullen worden aangesteld.
 • Bid dat kerken en gemeentes zicht zullen krijgen op het profetisch Woord van God en niet langer blijven zwijgen over Israël.

Gebed voor de ICEJ:

 • Bid vooral voor onze vrijwilligers in Israël, die bij diverse projecten betrokken zijn.
 • Bid voor de spreekbeurten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid dat er meer uitnodigingen voor spreekbeurten binnen mogen komen.
 • Bid dat de boodschap in Nederland via social media meerdere kijkers zal bereiken.
 • Dank dat er veel positieve reacties binnenkomen op het boek ‘Zicht op verborgen Parels’ en dat dit boek ook een positieve uitwerking heeft op de eerder verschenen boeken.
 • Bid dat de Engelse vertaling van dit boek voorspoedig zal verlopen.
 • Bid om wijsheid en bescherming voor Jacob en Hennie die deze week bij de jaarlijkse ICEJ leidersvergadering zijn.
 • Bid voor de komende themaochtend a.s. zaterdag 8 juni in Zwolle waar gesproken wordt over het thema: ‘Is Israël de lijdende knecht des HEEREN?’
 • Bid voor ons als Bestuur nu we volop bezig zijn met de voorbereidingen van het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid vooral om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 4 juni van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team).

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Drie maal per week plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.400 bidders aangesloten.

Je kunt je opgeven via een uitnodigingslink voor deze app via Telegram-kanaal en WhatsApp onder de naam Israëlbidders. 

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus