harnas als wapenrusting voor gebed

Gebed voor Israël

‘Gedenk wat Amelek u gedaan heeft op uw tocht, toen gij uit Egypte getrokken waart; hoe hij u onderweg tegenkwam en al de zwakken in uw achterhoede afsneed, terwijl gij vermoeid en uitgeput waart, en hoe hij God niet vreesde’ (Deuteronomium 25:17-18).

De aard van deze strijd is spiritueel! Deze oorlog is een nieuwe botsing met de geest van Amalek, deze wrede vijand die het Joodse volk vele malen in de geschiedenis heeft aangevallen. Het wordt gekenmerkt door de focus op het doden van vrouwen en kinderen, ouderen en zwakken.

 • Bid dat de oorlog succesvol zal zijn in het volledig verwijderen van de dreiging van Hamas, niet alleen van Israël, maar van het hele Midden-Oosten.
 • Bid dat ze nooit meer hun hoofd zullen opheffen om Israël schade toe te brengen en hun eigen Arabische volk te onderdrukken.
 • Bid om daadkracht en vastberadenheid onder de leiders van Israël om deze strijd tot het einde toe voort te zetten (Psalm 18:34 e.v.).
 • Bid voor de bescherming van alle Israëlische soldaten die hun land dienen.
 • Bid dat een goddelijke haag van bescherming hen zal omringen! (Psalm 91).
 • Bid voor eenheid onder het volk in Israël.
 • Bid dat deze oorlog de katalysator zal worden voor een nieuw gevonden broederlijke geest in het hele volk (Lucas 11:17).
 • Bid om bescherming voor al diegenen in de regio die van vrede houden en in vriendschap met Israël en het Joodse volk willen leven.
 • Bid dat God bevrijding en een geest van berouw en transformatie over de mensen in Gaza zal zenden.
 • Bid voor de Arabische kerken in Israël, de gebieden en het bredere Midden-Oosten om de moed en morele helderheid te hebben om een duidelijk standpunt in te nemen in het conflict en afstand te nemen van de boze geest van Hamas.
 • Bid dat Gods Geest de sluier van vervangingstheologie uit hun hart zal verwijderen.
 • Bid dat wonderen van God zich op krachtige manieren zullen gaan manifesteren.
 • Bid dat dit de tijd zal zijn waarin de Geest van genade en gebeden over Israël zal worden uitgestort, zoals voorzien in Zacharia 12:10 e.v.
 • Bid dat net zoals Abraham op zijn 75e verjaardag het Land van Belofte binnenging om zijn goddelijke bestemming te bereiken, Israël op zijn 75e verjaardag zal beginnen met het binnengaan van hun verlossende bestemming in God.

Gebed voor de Volken

‘En David geraakte zeer in het nauw, omdat het volk ervan sprak hem te stenigen, want het gehele volk was bitter gestemd, ieder om zijn zonen en dochters. Maar David sterkte zich in de HERE, zijn God ’ (1 Samuël 30:6).

Als je geheel 1 Samuël 30:1-25 leest dan kun je dit gedeelte naast de crises van vandaag de dag leggen. David redde alles wat de Amelekieten geroofd hadden. Zo mogen wij bidden dat alle gijzelaars vrijkomen.

 • Bid dat de gijzelaars door een wonder van God vrijkomen en dat er niet één achterblijft.
 • Bid dat de bemiddeling van Qatar succes zal hebben bij de vrijlating van alle gijzelaars.
 • Bid dat de inmiddels vrijgekomen gijzelaars de IDF van informatie kunnen voorzien over de plaats(en) waar ze gevangen zitten.
 • Bid dat ze medische hulp krijgen die ze volgens de WHO dringend nodig hebben.
 • Dank dat het Huis van Afgevaardigden in de VS een Israël resolutie heeft aangenomen waarin het Israël expliciet steunt.
 • Bid dat de Europese leiders zich in de top van vandaag en morgen eensgezind achter Israël zullen scharen.
 • Bid dat de plannen van Hamas, Hezbollah en de Islamitische Jihad vroegtijdig zullen worden verijdeld en ontmanteld.
 • Bid dat de waarheid aan het licht komt als het gaat om het verstrekken van brandstof. Terwijl doktoren zeggen dat ze niet kunnen opereren, laat Israël foto’s zien dat Hamas de brandstof in beslag neemt en opslaat.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om,  uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden’ (Efeziërs 6:13).

Naarmate de gruwelijke foto’s en details over de gruweldaden van Hamas geleidelijk worden onthuld, legt dit extra druk op ons. Daarom is de eerste waarschuwing: bewaak je hart. Stress kan ervoor zorgen dat we minder waakzaam zijn tegen de valstrikken van de duivel en we komen in de verleiding om in onze oude gewoonten te vervallen.

 • Bid dat we zullen volharden in de voorbede voor Israël en dat we waakzaam zullen blijven.
 • Bid vooral voor de vrijwilligers (Jannie, Corrie, Ron en Nelleke, Judith en vele anderen) die in Israël  in de frontlinie staan.
 • Bid voor de leiding (Jurgen Buhler) en de staf op het hoofdkantoor van de ICEJ in Jeruzalem.
 • Dank dat ze ons dagelijks van informatie voorzien over de situatie in Israël.
 • Dank dat Hennie ons dagelijks via de gebeds WhatsApp (3x per dag) voorziet van informatie en gebedspunten.
 • Bid om een muur van bescherming, wijsheid en inzicht rondom Jacob en Hennie en hun kinderen.
 • Bid voor onze regering en de 2e Kamer. Voor wijsheid voor Premier Rutte.
 • Bid dat ze het grotere geheel niet uit het oog verliezen en achter Israël blijven staan.
 • Bid dat de kerken en gemeentes in Nederland niet langer zullen zwijgen. Het is oorverdovend stil!
 • Bid dat er nog meer vanuit Nederland wordt gedoneerd aan Israël en dat met name kerken en gemeentes een bijdrage zullen leveren.
 • Bid dat kerken en gemeentes in actie komen door te bidden, te ondersteunen en door solidariteit te tonen.
 • Bid om bescherming voor onze Joodse bewoners in Nederland en geheel de wereld.
 • Bid dat de Pro-Palestijnse demonstraties zullen verstommen.
 • Bid voor de komende spreekbeurten en bijeenkomsten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

Je kunt je aanmelden via:  https://on.icej.org/RoshChodeshPanelist.

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 1.700 bidders aangesloten.

Sluit je aan bij de gebedsapp Israëlbidders via Telegram

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus