Joodse man bid bij de Westelijke muur In Jeruzalem

Gebed voor Israël

‘Zo zegt de HEERE, uw Verlosser, de Heilige van Israël: Ik ben de HEERE, uw God, Die u leert wat nuttig is, Die u leidt op de weg die u gaan moet’ (Jesaja 48:17).

Gebed voor de regering en bevolking:

 • Bid voor de regering dat zij de juiste beslissingen neemt inzake het wel/niet beginnen van een oorlog met Hezbollah in Libanon. Ze wachten volgens een veiligheidsexpert op een aanval door Hezbollah waarbij tientallen Israëlisch  gedood zullen worden.
 • Bid voor premier Netanyahu die op 24 juli a.s. het Amerikaanse Congres zal toespreken.
 • Bid voor het (oorlogs) kabinet waar voortdurend onenigheid is over het vervolg van deze oorlog. Ministers dreigen met opstappen.
 • Bid voor de ontstane crisis in het kabinet, nu Benny Gantz uit het oorlogskabinet is gestapt.

Gebed voor de gegijzelden:

 • Dank God dat de IDF vier gijzelaars uit hun gevangenschap heeft kunnen bevrijden. Het gaat hierbij om Noa Argamani, Almog Meir, Andrey Kozlov en Shlomo Ziv.
 • Bid voor hun geestelijke en fysieke herstel in de komende periode.
 • Bid dat de veiligheidstroepen er alles aan zullen blijven doen om alle gijzelaars naar huis te brengen.
 • Bid voor de wachtende families van gijzelaars die dag en nacht in spanning en onzekerheid verkeren.

Gebed voor de IDF-soldaten en hun families:

 • Bid voor de soldaten in de Gazastrook die de grensovergang in het gebied van Rafah moeten bewaken, zodat terroristen niet het grensgebied kunnen binnendringen.
 • Bid voor de familie van Zeed Mazarib die tijdens een vuurgevecht door Hamas-terroristen werd gedood die probeerden het zuiden van Israël te infiltreren.
 • Bid voor de familie van de gesneuvelde reservist Rafael Kauders, die na een droneaanval van Hezbollah in Noord-Israël is overleden.
 • Bid voor de familie van Arnon Zamora (36) die bij de gijzelaarsreddingsoperatie is overleden. Hij was getrouwd en vader van twee kinderen.
 • Bid dat de IDF alle Hamas terroristen elimineert. Ze verschuilen zich in UNRWA-scholen van waaruit ze het terroristisch geweld tegen Israël aansturen.
 • Bid dat Hamas verslagen en vernietigd wordt, zodat men kan stoppen met zinloze en tijd verspillende  onderhandelingen.
 • Bid dat de IDF de zelfmoorddrones in het noorden vroegtijdig kan uitschakelen. Tot nu toe konden ze door geen enkel verdedigingssysteem worden onderschept.

Gebed voor de Volken

‘Zie, in die tijd ga Ik optreden tegen al uw verdrukkers. Ik zal verlossen wie mank gaat, bijeenbrengen wie verdreven is. Ik zal hen maken tot lof en tot een naam in heel het land waar zij beschaamd waren’ (Zefanja 3:19).

Gebed voor de buurlanden van Israël:

 • Bid dat de gesprekken over de vrijlating van de gijzelaars en een staakt-het-vuren zullen resulteren in de daadwerkelijke vrijlating van de gijzelaars. Volgens de Saoedische media heeft Hamas het laatste voorstel afgewezen.
 • Bid voor Qatar die de Hamas leiding heeft laten weten het voorstel te accepteren. Zoniet dan worden ze het land uitgezet.
 • Bid voor de situatie in Jemen waar voortdurend schepen worden aangevallen door Houthi rebellen in de Golf van Aden.
 • Bid voor christenen in de buurlanden Egypte, Jordanië, Syrië en Libanon.
 • Bid om een opwekking onder de moslims.
 • Bid dat de profetie over de heerbaan uit Jesaja 19 in vervulling zal gaan, en wij als gelovigen daar getuige van mogen zijn.

Gebed voor de verenigde machtsblokken:

 • Bid voor Columbia die ervoor gekozen heeft om te stoppen met het exporteren van steenkool naar Israël.
 • Bid dat de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Guterres het Israëlische leger niet op een zwarte lijst laat plaatsen van overtreders die schendingen hebben begaan tegen kinderen.
 • Bid voor België waar een rechter een streep heeft gezet voor het verzoek van ontruiming van demonstrerende studenten aan de universiteit van Gent.
 • Bid voor Nieuw Zeeland die de financiële steun aan de VN-hulporganisatie voor Palestijnen (UNRWA) hervat.
 • Bid voor Spanje die zich wil aansluiten bij de genocidezaak van Zuid-Afrika tegen Israël.
 • Bid voor Slovenië die ook de Palestijnse staat gaat erkennen. Zij volgen hiermee het voorbeeld van Noorwegen, Spanje en Ierland.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘De lofzang is in stilte tot U, o God, in Sion; aan U zal de gelofte nagekomen worden. U hoort het gebed; tot U zal alle vlees komen’ (Psalm 65:2-3).

Gebed voor ons land, overheid en kerken:

 • Dank dat universiteiten in Nederland unaniem hebben besloten de banden met Israëlische instellingen niet te verbreken.
 • Bid dat God ons land genadig zal zijn, als Hij zelf de wereld zal oordelen in gerechtigheid en over ons land op billijke wijze zal rechtspreken (Psalm 9:9).
 • Bid voor ons Koningshuis en regering en 1ste en 2e kamer.
 • Bid dat voor de nieuw te formeren regering de juiste mannen en vrouwen op ministersposten zullen worden aangesteld.
 • Bid dat kerken en gemeentes zicht zullen krijgen op het profetisch Woord van God en niet langer blijven zwijgen over Israël.

Gebed voor de ICEJ:

 • Bid vooral voor onze vrijwilligers in Israël, die bij diverse projecten betrokken zijn.
 • Bid voor de spreekbeurten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid dat er meer uitnodigingen voor spreekbeurten binnen mogen komen.
 • Bid dat de boodschap in Nederland via social media meerdere kijkers zal bereiken.
 • Dank dat de boodschap via social media ook de overzeese gebiedsdelen bereikt.
 • Dank dat er veel positieve reacties binnenkomen op het boek ‘Zicht op verborgen Parels’ en dat dit boek ook een positieve uitwerking heeft op de eerder verschenen boeken.
 • Bid dat de Engelse vertaling van dit boek voorspoedig zal verlopen.
 • Bid om wijsheid en bescherming voor Jacob en Hennie die van 6 t/m 10 juni  bij de jaarlijkse ICEJ leidersvergadering in Helsinki zijn.
 • Dank voor de opkomst tijdens de themaochtend van afgelopen zaterdag 8 juni in Zwolle waar gesproken werd over het thema: ‘Is Israël de lijdende knecht des HEEREN?’
 • Bid voor ons als Bestuur nu we volop bezig zijn met de voorbereidingen van het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid vooral om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 11 juni van 19.00 – 21.00 uur (ICEJ-team).

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Drie maal per week plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.400 bidders aangesloten.

Je kunt je opgeven via een uitnodigingslink voor deze app via Telegram-kanaal en WhatsApp onder de naam  Israëlbidders.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus