gebed, jes 62

Gebed voor Israël

‘Want de HEERE, de Allerhoogste, is ontzagwekkend, een groot Koning over de hele aarde. Hij onderwerpt volken aan ons. Hij brengt natiën onder onze voeten. Hij kiest voor ons ons erfelijk bezit uit: de trots van Jacob, die Hij heeft liefgehad’ (Psalm 47:3-5).

Gebed voor de regering en bevolking:

 • Bid voor de situatie in het Noorden waar de raketaanvallen van Hezbollah steeds intensiever worden. Noord Israël wordt zwaar gebombardeerd.
 • Bid voor de achtergebleven bevolking in het Noorden die door de IDF is geadviseerd om de schuilkelders in te gaan tot nader order.
 • Bid dat Netanyahu niet zal zwichten voor het staakt-het-vuren voorstel van de VS.
 • Bid dat Israël de oorlog in Gaza niet zal beëindigen totdat alle gijzelaars zijn teruggekeerd en de Gazastrook geen bedreiging meer vormt voor de burgers van de Joodse staat.
 • Bid voor de besprekingen die nu worden gevoerd om de gijzelaars vrij te krijgen. Amerika overweegt om Hamas een eenzijdige gijzelingsovereenkomst aan te bieden om vijf Amerikaanse gijzelaars vrij te laten.
 • Bid dat de crisissfeer in de regering wordt afgewend nu Benny Gantz het oorlogskabinet heeft verlaten.

Gebed voor de gegijzelden:

 • Bid voor de nog gevangen gehouden gijzelaars die volgens een generaal van het leger niet buiten Gaza zijn verplaatst.
 • Bid dat alle gijzelaars door het leger zullen worden bevrijd, dan wel door Hamas zullen worden vrijgelaten.
 • Bid voor de vier gijzelaars die uit Hamas gevangenschap zijn bevrijd en die volgens een behandelend arts fysiek en mentaal zijn gemarteld.

Gebed voor de IDF-soldaten en hun families:

 • Bid dat de IDF de vanuit Libanon opererende terroristen gaat elimineren, die proberen Israëlische straaljagers neer te halen.
 • Bid voor de straaljagerpiloten die diep in het Noorden van Libanon aanvallen moeten uitvoeren.
 • Bid voor de families van de vier gesneuvelde soldaten die zijn gedood in gevechten in de zuidelijke Gazastrook. Het zijn: Tal Pshebilski Shaulov (24), Eitan Karlsbrun (20), Almog Shalom (19) en Yair Levin (19).
 • Bid ook voor de vijf soldaten die ernstig gewond zijn geraakt bij hetzelfde incident.
 • Bid dat de IDF de in Gaza gevestigde Hamas-leider Yahia Sinwar binnenkort gaat uitschakelen. Hij heeft gedreigd om de gijzelaars onmiddellijk dood te schieten als ze denken dat Israëlische troepen eraan komen.
 • Dank dat de IDF een topcommandant van Hezbollah heeft kunnen elimineren. Het gaat hierbij om Abu Taleb.

Gebed voor de Volken

‘Zo zal Ik Mijn grootheid tonen en Mij heiligen en voor de ogen van vele heidenvolken bekend worden. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben’ (Ezechiël 38:23).

Gebed voor de buurlanden van Israël:

 • Bid dat de IDF alle tunnels onder de grens met Egypte bloot gaat leggen. De inmiddels uitgeschakelde tunnels werden gebruikt om raketten van de Sinaï naar de Gazastrook te smokkelen.
 • Bid dat de 2.000 vrachtwagens met humanitaire hulp de grens bij Rafah kunnen passeren.
 • Bid dat de Palestijnen tot bekering komen, in plaats van de dood voor zichzelf en hun kinderen na te streven in dienst van Hamas.

Gebed voor de verenigde machtsblokken:

 • Bid dat de opmars van Rusland wordt getemperd. Russische oorlogsschepen botsen met Amerikaanse en Canadese schepen nabij Florida Keys.
 • Bid dat Europa waakzaam zal zijn voor de hoge terroristische dreiging tijdens de Olympische Spelen in Parijs.
 • Bid dat er in de Europese Unie na de verkiezingen een pro-Israël geluid zal klinken.
 • Bid om bescherming voor de Joodse gemeenschap in Europa.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u’ (1 Thessalonicenzen 5:16-18).

Gebed voor ons land, overheid en kerken:

 • Bid dat de Nijmeegse Universiteit terugkomt op het besluit om de samenwerking met Israëlische universiteiten te beëindigen.
 • Bid dat het bekladden van antisemitische leuzen op gebouwen van de Rijksuniversiteit in Groningen stopt.
 • Bid dat de steun aan de UNRWA niet wordt hervat zoals het demissionaire kabinet wil.
 • Bid dat voor de nieuw te formeren regering de juiste mannen en vrouwen op ministersposten zullen worden aangesteld met positieve aandacht voor Israël..
 • Bid dat kerken en gemeentes zicht zullen krijgen op het profetisch Woord van God en niet langer blijven zwijgen over Israël.

Gebed voor de ICEJ:

 • Bid vooral voor onze vrijwilligers in Israël, die bij diverse projecten betrokken zijn.
 • Bid voor de leiding op het hoofdkantoor van de ICEJ in Israël, en dan vooral ook voor Jurgen Buhler die door ernstige rugklachten is uitgeschakeld.
 • Bid voor de spreekbeurten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid dat er meer uitnodigingen voor spreekbeurten binnen mogen komen.
 • Bid dat de boodschap in Nederland via social media meerdere kijkers zal bereiken.
 • Dank dat de boodschap via social media ook de overzeese gebiedsdelen bereikt.
 • Dank dat er veel positieve reacties binnenkomen op het boek ‘Zicht op verborgen Parels’ en dat dit boek ook een positieve uitwerking heeft op de eerder verschenen boeken.
 • Bid dat de Engelse vertaling van dit boek voorspoedig zal verlopen.
 • Dank dat Jacob en Hennie van 6 t/m 10 juni  bij de jaarlijkse ICEJ leidersvergadering in Helsinki konden zijn.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we volop bezig zijn met de voorbereidingen van het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid vooral om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 18 juni van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team).

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Drie maal per week plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.400 bidders aangesloten.

Je kunt je opgeven via een uitnodigingslink voor deze app via Telegram-kanaal en WhatsApp onder de naam  Israëlbidders.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus