Man in gebed

Gebed voor Israël

‘De Engel Die met mij sprak, zei tegen mij: Predik: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Met grote na-ijver zet Ik Mij in voor Jeruzalem en voor Sion’ (Zacharia 1:14).

Gebed voor de regering en bevolking:

 • Bid voor de regering van Netanyahu nu opnieuw duizenden hebben geprotesteerd tegen de regering en roepen om vervroegde verkiezingen.
 • Bid dat de regering spoedig een besluit zal nemen over een antwoord op de voortdurende raketaanvallen op het Noorden.
 • Bid dat de regering zal blijven vasthouden aan de doelstellingen om deze oorlog te winnen.
 • Bid voor Bidens gezant Amos Hochstein die in Israël is gearriveerd om te proberen een oorlog tussen Israël en Libanon te voorkomen.
 • Bid dat Hezbollah gehoor zal geven aan de boodschap van Hochstein om zich voor 24 juni terug te trekken tot voorbij de Litani-rivier. Zo niet dan zal Israël een oorlog in Libanon beginnen.
 • Bid voor de 100.000 Israëliërs die nog steeds zijn ontheemd en niet terug kunnen keren naar hun huizen in Noord-Israël. De verwachting is dat dit tenminste tot eind 2024 zal duren.

Gebed voor de gegijzelden:

 • Bid voor de gijzelaars die nog steeds worden vastgehouden door Hamas. Een Hamas leider die in Libanon woont vertelde dat niemand echt weet hoeveel Israëlische gijzelaars er nog in leven zijn.
 • Bid dat alle gijzelaars door het leger zullen worden bevrijd, dan wel door Hamas zullen worden vrijgelaten. Mogelijk zijn de meeste gijzelaars verdeeld onder ‘familieclans’ die hele wijken onder controle hebben.
 • Bid voor de families van de gijzelaars die tussen hoop en vrees wachten op de hereniging met hun geliefden.

Gebed voor de IDF-soldaten en hun families:

 • Bid dat de macht van Hezbollah wordt verbroken, die onder andere video’s publiceren waarin ze beloven Galilea te veroveren en daar zullen doen wat Hamas op 7 oktober deed.
 • Bid dat de IDF adequaat gaat reageren op de fysieke aanvallen van Hezbollah en de propagandavideo’s.
 • Bid voor de IDF die de operationele aanvalsplannen voor een offensief tegen Hezbollah in Libanon heeft goedgekeurd.
 • Bid dat er verwarring komt in het kamp van Hezbollah.
 • Bid dat de IDF met God zal triomferen en dat alle vijanden van Israël zullen worden vertrapt (Psalm 60:13-14).
 • Bid voor de ouders van jonge vrouwelijke IDF-soldaten die willen dat hun dochters worden teruggetrokken als observatieofficieren aan de Noordgrens.
 • Bid dat de zorgen van deze ouders wordt weggenomen omdat ze bang zijn dat hen hetzelfde kan overkomen als de jonge vrouwelijke gevangen genomen wachters op 7 oktober.

Gebed voor de Volken

‘Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nadat Hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft Hij mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven, want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan’ (Zacharia 2:8).

Gebed voor de buurlanden van Israël:

 • Bid voor de bevolking in Gaza die als menselijk schild door Hamas wordt misbruikt.
 • Bid voor de kleine kinderen in Gaza die worden geleerd hoe je Joden moet vermoorden.
 • Bid dat Hezbollah in Libanon zijn troepen terugtrekt ten noorden van de Litani rivier in overeenstemming met resolutie 1701 van de VN-Veiligheidsraad.
 • Bid voor de christenen en Druzen in Libanon die zich lijken voor te bereiden op een oorlog met Israël.
 • Bid dat deze christenen en Druzen als een bondgenoot van de IDF zullen strijden tegen de onderdrukking door Hezbollah (lees: Iran).

Gebed voor de verenigde machtsblokken:

 • Bid dat de humanitaire hulp bij de inwoners in Gaza terecht zal komen. Overigens blijkt uit berichten op social media dat er absoluut geen sprake is van hongersnood, zoals de VN ons doet geloven.
 • Bid dat de VN-organisaties niet uitsluitend zullen afgaan op eenzijdige informatie uit Palestijnse nieuwsbronnen, maar zich zullen baseren op waarheidsgetrouwe feiten.
 • Bid dat de wereld zal inzien dat Israël er alles aan doet om humanitaire hulp mogelijk te maken.
 • Bid dat President Biden zal stoppen met manipuleren door aan Israël te vertellen wat ze moeten doen. Zo niet dan komt hij met dreigementen.
 • Bid dat de opmars van Rusland wordt getemperd. Poetin is in Noord-Korea aangekomen voor een nauwere militaire samenwerking.
 • Bid dat Europa waakzaam zal zijn voor de hoge terroristische dreiging tijdens het EK Voetbal in Duitsland en de Olympische Spelen in Parijs.
 • Bid dat er in de Europese Unie een pro-Israël geluid zal gaan klinken.
 • Bid om bescherming voor de Joodse gemeenschap in Europa.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen’ (1 Johannes 5:14-15).

Gebed voor ons land, overheid en kerken:

 • Bid om wijsheid voor de nieuwe ministersploeg die binnenkort wordt geïnstalleerd.
 • Bid dat er in ons land absoluut geen plaats meer zal zijn voor antisemitisme in welke vorm dan ook.
 • Bid dat kerken en gemeentes zicht zullen krijgen op het profetisch Woord van God en niet langer blijven zwijgen over Israël.

Gebed voor de ICEJ:

 • Bid vooral voor onze vrijwilligers in Israël, die bij diverse projecten betrokken zijn.
 • Bid voor de leiding op het hoofdkantoor in Israël, en dan vooral ook voor Jurgen Buhler die door ernstige rugklachten is uitgeschakeld.
 • Bid voor de spreekbeurten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid vooral ook voor Jacob en Hennie die veel tijd en energie steken in het verzorgen van spreekbeurten en het bijwonen van (Israël) bijeenkomsten in ons land.
 • Bid dat er meer uitnodigingen voor spreekbeurten binnen mogen komen.
 • Bid dat de boodschap in Nederland via social media meerdere kijkers zal bereiken.
 • Dank dat de boodschap via social media ook de overzeese gebiedsdelen bereikt.
 • Dank dat er veel positieve reacties binnenkomen op het boek ‘Zicht op verborgen Parels’ en dat dit boek ook een positieve uitwerking heeft op de eerder verschenen boeken.
 • Bid dat de Engelse vertaling van dit boek voorspoedig zal verlopen.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we volop bezig zijn met de voorbereidingen van het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 25 juni van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team).

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Drie maal per week plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.400 bidders aangesloten.

Je kunt je opgeven via een uitnodigingslink voor deze app via Telegram-kanaal en WhatsApp onder de naam  Israëlbidders.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus