Gebed voor Israël

‘Maar u, Israël, Mijn dienaar, u, Jakob, die Ik heb verkozen, het nageslacht van Abraham, die Mij liefhad, u, die Ik gegrepen heb van de einden der aarde, geroepen uit haar uithoeken, en tegen wie Ik zei: U bent Mijn dienaar, Ik heb u verkozen, Ik heb u niet verworpen.’ (Jesaja 41:8-9)

Gebed voor de regering en bevolking:

 • Bid voor Gods volk dat al meer dan 260 dagen gebukt gaat onder een verschrikkelijke oorlog op wel 7 verschillende fronten. Sinds het begin van de oorlog zijn er 20.000 raketten, drones, UAV’s, kruisraketten en mortieren afgevuurd op Israël.
 • Bid voor de noordelijke Israëlische grensstad Metula die door een raketaanval vanuit Libanon in brand heeft gestaan.
 • Bid voor de familie van de 67-jarige Joodse man Amnon Muchtar die door Palestijnse autodieven in Samaria is aangevallen en vermoord.
 • Bid dat God de plannen van Hezbollah gaat verijdelen zodat ze zullen afzien van verdere terroristische activiteiten.
 • Bid voor Netanyahu en defensieminister Gallant die hebben gezegd voorbereid te zijn op alles wat er zou kunnen komen vanuit de Libanon.
 • Bid dat Hezbollah geen grote aanval zal uitvoeren voordat de IDF de kans krijgt om Zuid-Libanon binnen te vallen. De situatie staat op het punt van exploderen.
 • Bid om eenheid binnen de regering en de politieke partijen in de Knesset. Israëlische parlementsleden richten een commissie op voor nederzettingen in de Gazastrook.

Gebed voor de gegijzelden:

 • Bid voor de gijzelaars waarvan er volgens een rapport van de Amerikaanse inlichtingendienst nog hooguit vijftig in leven zijn.
 • Bid dat de levende alsook de overleden gijzelaars zullen worden vrijgelaten.
 • Bid voor de families van de gijzelaars die ook al meer dan 260 dagen in spanning en onzekerheid verkeren.
 • Bid voor Naama Levy die haar 20ste verjaardag in gevangenschap heeft moeten beleven. Zij is één van de vijf jonge vrouwelijke soldaten die in Gaza worden vastgehouden.

Gebed voor de IDF-soldaten en hun families:

 • Bid voor de jonge soldaten van de Givati Brigade die voor de Westelijke Muur beëdigd zijn.
 • Bid dat de macht van Hamas en Hezbollah wordt verbroken en dat alle leidinggevende terroristen zullen worden geëlimineerd.
 • Dank dat nummer 4 van de hoogstgeplaatste Hamas-leiders, Raed Saad, is uitgeschakeld.
 • Bid voor de soldaten in Rafah die bezig zijn om de infrastructuur in westelijk-Rafah te vernietigen, waardoor de IDF haar primaire operaties in de komende weken kan afronden.
 • Bid dat de wereld niet Israël de schuld gaat geven voor een grote aanval van de IDF op een UNRWA-faciliteit in Gaza waar terroristen van Hamas en de Islamitische Jihad verzameld waren.
 • Bid voor de families van de soldaten Omer Smadga (25), Saadia Yaakov Dery (27) en Malkia Gross (25) die in de strijd in de Gazastrook zijn gesneuveld.

Gebed voor de Volken

‘De tijd komt dat Ik alle heidenvolken en talen bijeen zal brengen. En zij zullen komen en Mijn heerlijkheid zien.’ (Jesaja 66:18)

Gebed voor de buurlanden van Israël:

 • Bid voor de bevolking in Gaza die als menselijk schild door Hamas wordt misbruikt. Terroristische organisaties blijven wapens te midden van de burgerbevolking plaatsen.
 • Bid dat het plunderen van humanitaire hulp, die naar Gaza gaat door criminele bendes of Hamas stopt. Er worden verse producten door Israël in centraal Gaza geleverd.
 • Bid voor de bevolking van Iran nu ze een nieuwe President moeten kiezen.
 • Bid dat de Iranese bevolking zal worden bevrijd van de Ayatollahs en ze zich zullen bekeren tot de God van Israël.
 • Bid voor de gespannen situatie in Libanon waar ambassadeurs van verschillende landen worden opgeroepen om Libanon onmiddellijk te verlaten.

Gebed voor de verenigde machtsblokken:

 • Bid voor Armenië die er ook voor heeft gekozen om officieel een Palestijnse staat te erkennen.
 • Bid dat de Amerikaanse regering de wapenleveranties aan Israël gaat bespoedigen, voordat de oorlog met Hezbollah in Libanon losbarst.
 • Bid voor de Joodse gemeenschap in de Russische provincie Dagestan waar IS-Jihadisten een aanslag hebben gepleegd op een orthodoxe kerk naast een synagoge. Er zijn minstens 3 doden en 9 gewonden.
 • Bid dat de wereld wakker wordt geschud voor een dreigende 3e wereldoorlog. Amerikaanse vliegdekschepen zijn op weg naar de Middellandse Zee.
 • Bid voor de Joodse gemeenschap in Berlijn waar het koosjere restaurant Bleiberg gaat sluiten vanwege de moeilijke gebeurtenissen van 7 oktober.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.’ (Markus 11:24).

Gebed voor ons land, overheid en kerken:

 • Bid om wijsheid voor de nieuwe ministersploeg die binnenkort wordt geïnstalleerd.
 • Bid dat er in ons land absoluut geen plaats meer zal zijn voor antisemitisme in welke vorm dan ook.
 • Bid om bescherming voor de Joodse gemeenschap in ons land.
 • Bid dat kerken en gemeentes zicht zullen krijgen op het profetisch Woord van God en niet langer zullen blijven zwijgen over Israël.
 • Bid dat God een Geest van genade en gebeden zal uitstorten over ons land.

Gebed voor de ICEJ:

 • Bid vooral voor onze vrijwilligers in Israël, die bij diverse projecten betrokken zijn.
 • Bid voor de leiding op het hoofdkantoor in Israël, en dan vooral ook voor Jürgen Bühler die door ernstige rugklachten is uitgeschakeld.
 • Bid voor de spreekbeurten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid vooral ook voor Jacob en Hennie die veel tijd en energie steken in het verzorgen van spreekbeurten en het bijwonen van (Israël) bijeenkomsten in ons land.
 • Bid dat er meer uitnodigingen voor spreekbeurten binnen mogen komen.
 • Bid dat de boodschap in Nederland via social media meerdere kijkers zal bereiken.
 • Dank dat de boodschap via social media ook de overzeese gebiedsdelen bereikt.
 • Dank dat er veel positieve reacties binnenkomen op het boek ‘Zicht op verborgen Parels’ en dat dit boek ook een positieve uitwerking heeft op de eerder verschenen boeken.
 • Bid dat de Engelse vertaling van dit boek voorspoedig zal verlopen.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we volop bezig zijn met de voorbereidingen van het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 25 juni van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team).

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Drie maal per week plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.400 bidders aangesloten.

Je kunt je opgeven via een uitnodigingslink voor deze app via Telegram-kanaal en WhatsApp onder de naam  Israëlbidders.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus