ICEJ Israëlweekend 2024 - Herstelt u NU het Koningschap?

Gebed voor Israël

‘Nu dan, Israël, luister naar de verordeningen en de bepalingen die Ik u leer te doen; opdat u leeft en u het land dat de HEERE, de God van uw vaderen, u geeft, binnengaat en in bezit neemt’ (Deuteronomium 4:1).

Gebed voor de regering en bevolking:

 • Bid om eenheid binnen de regering en de legerleiding zeker nu er verontwaardiging is ontstaan over het besluit om vijftig gevangen genomen terroristen terug te laten keren naar Gaza.
 • Bid dat de strijd pas wordt beëindigd als alle doelen zijn bereikt en de vijanden verslagen zijn.
 • Bid voor de dreigende oorlogssituatie in het Noorden. Israëlische bronnen melden dat Israël Hezbollah een ultimatum heeft gesteld om de aanvallen op Noord-Israël te stoppen. Zo niet dan begint die oorlog in de 2e helft van juli.
 • Bid dat God voortijdig ingrijpt in deze dreiging vanuit Iran en Hezbollah en het volk massaal zal roepen tot God om zijn vijanden te verslaan.
 • Bid voor het ziekenhuispersoneel van het Rambam-ziekenhuis in Haifa die 2.000 bedden heeft opgezet in zijn ondergrondse faciliteiten ter voorbereiding op een oorlog met Hezbollah.

Gebed voor de gegijzelden:

 • Bid voor de geredde gijzelaar Noa Argamani wiens moeder helaas aan kanker is overleden.
 • Bid voor de veilige terugkeer van alle Israëliërs die nog steeds door Hamas in Gaza worden gegijzeld.
 • Bid dat zij en hun geliefden in goede gezondheid zullen zijn en niet de hoop verliezen dat ze snel naar huis zullen terugkeren.
 • Bid dat wereldleiders Hamas en haar sponsors in Iran en Qatar eindelijk onder druk zullen zetten om de Israëlische gijzelaars vrij te laten.

Gebed voor de IDF-soldaten en hun families:

 • Bid dat de IDF alle Hamas-terroristen in Zuid-Israël uit zal schakelen zodat ze geen raketten meer op Israël af kunnen vuren.
 • Dank dat de IDF een belangrijke Hezbollah commandant (Muhammad Nimah Nasser) bij een luchtaanval op Tyrus heeft kunnen uitschakelen.
 • Bid dat de Hamas strijders niet meer terug kunnen keren naar gebieden die al ‘ontruimd’ zijn.
 • Bid dat de IDF alle Hamas-terreurtunnels in centraal Gaza gaat vernietigen.
 • Bid voor de families van de omgekomen soldaten Yehuda Geto (21), Nadav Elchanan Koller (30) en Eyal Avnion (25).

Gebed voor de Volken

‘Laat heel de aarde voor de HEERE vrezen, laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor Hem. Want Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er’ (Psalm 33:8-9).

Gebed voor de buurlanden van Israël:

 • Bid dat de macht van Iran wordt verbroken die heeft gedreigd met een ‘vernietigingsoorlog’ als Israël Hezbollah aanvalt.
 • Bid dat de situatie in Libanon niet gaat escaleren, nadat een burger is gedood bij een Israëlische luchtaanval.
 • Bid voor de christenen, soennieten en druzen in Libanon die tegen een oorlog met Israël zijn.
 • Bid voor de dreigende situatie vanuit Jemen waar de Houthi’s hebben gezegd dat ze het vliegdekschip USS Theodore Roosevelt bij aankomst in de Rode Zee tot zinken zullen brengen.

Gebed voor de verenigde machtsblokken:

 • Bid voor de verkiezingen in Frankrijk waar moslims met Palestijnse vlaggen zwaaien en oproepen tot een ‘intifade’.
 • Bid dat de komende nationale verkiezingen in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en andere landen regeringen zullen brengen die gunstiger zijn voor Israël.
 • Bid dat mensen over de hele wereld meer sympathie zullen hebben voor de schok en pijn die Israëliërs de afgelopen acht maanden hebben geleden, en meer begrip voor hun vastberaden reactie om Hamas te vernietigen.
 • Bid dat mensen over de hele wereld de grote inspanningen zullen beseffen en erkennen die Israël levert om burgerlevens aan beide kanten van dit conflict te redden.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘De HEERE is hun kracht, Hij is de kracht achter de overwinningen van Zijn gezalfde. Verlos Uw volk en zegen Uw eigendom, weid hen en draag hen tot in eeuwigheid’ (Psalm 28:8-9).

Gebed voor ons land, overheid en kerken:

 • Bid om wijsheid voor de nieuwe ministersploeg die afgelopen dinsdag is beëdigd.
 • Bid dat er in ons land absoluut geen plaats meer zal zijn voor antisemitisme in welke vorm dan ook.
 • Bid om bescherming voor de Joodse gemeenschap in ons land.
 • Bid dat kerken en gemeentes zicht zullen krijgen op het profetisch Woord van God en niet langer zullen blijven zwijgen over Israël.
 • Bid dat God een Geest van genade en gebeden zal uitstorten over ons land.

Gebed voor de ICEJ:

 • Dank God dat we als ICEJ wereldwijd bijna negen maanden in de huidige oorlog in Gaza, een bron van licht en bemoediging mochten zijn voor Israël en Jeruzalem in onze dagelijkse wereldwijde gebedsbijeenkomsten.
 • Dank God voor de begaafde aanbiddingsleiders van over de hele wereld die de ICEJ in Jeruzalem elke dag in Gods aanwezigheid hebben geleid.
 • Dank God voor de trouwe gebedspanelleden die er dag na dag zijn geweest om onze smeekbeden voor de Heer te presenteren.
 • Dank God voor de standvastigheid van een ieder in het doen van voorbede voor Israël. In deze afgelopen tijd van crisis is gebed een reddingslijn geweest!
 • Dank voor de Trial conferentie die in Den Haag is gehouden waar rond 700 christenen vanuit verschillende landen bij aanwezig waren.
 • Bid voor de spreekbeurten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we volop bezig zijn met de voorbereidingen van het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid om troost voor Hennie en Jakob en alle familieleden na het overlijden van Hennie haar vader op 99 jarige leeftijd.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 9 juli van 19.00 – 21.00 uur (ICEJ-team).

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Drie maal per week plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.400 bidders aangesloten.

Je kunt je opgeven via een uitnodigingslink voor deze app via Telegram-kanaal en WhatsApp onder de naam  Israëlbidders.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus