gebed, jes 62

Gebed voor Israël

‘Help ons, o God van ons heil, omwille van de eer van Uw Naam; red ons en doe verzoening over onze zonden, omwille van Uw Naam’ (Psalm 79:9).

Gebed voor de regering en bevolking:

 • Bid voor premier Netanyahu die niet naar Europa gaat uit angst voor een arrestatiebevel door het Internationaal Strafhof te Den Haag.
 • Bid dat de 124 landen die lid zijn van het Strafhof af zullen zien van dit absurde bevel om Netanyahu op te pakken als hij zich op hun grondgebied bevindt.
 • Bid voor de kinderen van hun omgekomen vader en moeder die op de Golanhoogten zijn gedood door een raketaanval van Hezbollah. 
 • Bid voor een doorbraak en overwinning in deze oorlog en zegen de gesprekken over een akkoord die momenteel plaatsvinden.
 • Bid om eenheid in de regering. De ultraorthodoxe Minister van Financiën Smotrich dreigt de regering te verlaten als er een staakt het vuren komt. Oppositie leider Lapid heeft gezegd dan wel tot de regering te willen toetreden.
 • Bid dat de anti-regering-activisten stoppen met demonstreren om de regering van Netanyahu ten val te brengen.
 • Bid voor Boven Galilea en de Golan waar door raketaanvallen tientallen branden zijn uitgebroken waardoor bossen zijn afgebrand. Het zal tussen 10 en 15 jaar duren om te herstellen.
 • Bid dat de Israëliërs niet gaan emigreren zoals uit een recent onderzoek is gebleken.

Gebed voor de gegijzelden:

 • Bid voor de veilige terugkeer van alle Israëliërs die nog steeds door Hamas in Gaza worden gegijzeld.
 • Bid om een Goddelijk wonder.
 • Bid dat zij en hun geliefden in goede gezondheid zullen zijn en niet de hoop verliezen dat ze snel naar huis zullen terugkeren.
 • Bid dat wereldleiders Hamas en haar sponsors in Iran en Qatar eindelijk onder druk zullen zetten om de Israëlische gijzelaars vrij te laten.

Gebed voor de IDF-soldaten en hun families:

 • Bid voor de situatie in Khan Younis waar bij een luchtaanval op een VN-school onschuldige burgers zijn omgekomen.
 • Bid dat de macht van Hamas wordt verbroken die onschuldige burgers als een schild misbruiken.
 • Bid dat het leger de gehele Gazastrook onder controle krijgt.
 • Dank dat de IDF de luchtverdediging van Hezbollah diep in Libanon heeft kunnen aanvallen.
 • Bid dat de ultraorthodoxe Joden gehoor zullen geven aan de oproep voor de dienstplicht door Defensieminister Gallant.
 • Bid voor bataljonsleider Daniel Ela, die begin deze week in Rafah levensgevaarlijk gewond raakte.
 • Bid dat de IDF alle tunnels van Gaza naar Egypte onschadelijk maakt.
 • Bid voor de familie van soldaat Tal Lahat (21) die is gesneuveld.

Gebed voor de Volken

‘Waarom zouden de heidenvolken zeggen: Waar is hun God? Laat de wraak voor het vergoten bloed van Uw dienaren bekend worden voor onze ogen onder de heidenvolken’ (Psalm 79:10 ).

Gebed voor de buurlanden van Israël:

 • Bid voor de Gazanen die op bevel van het leger opnieuw moeten evacueren.
 • Bid dat de Gazanen aan deze oproep gehoor zullen geven en niet in zullen gaan op de waarschuwing van Hamas om op hun plek te blijven. Dan missen ze hen als schild.
 • Bid dat de Hamas zich overgeeft en er een einde komt aan deze zinloze oorlog.
 • Bid voor Egypte dat heeft beloofd te helpen bij het voorkomen van wapensmokkel naar Gaza als Israël akkoord gaat met een staakt het vuren.
 • Bid dat Iran geen kans en gelegenheid krijgt om een nieuw front tegen Israël te openen vanuit Syrië.
 • Bid dat de nieuw gekozen president in Iran tot inkeer komt. Hij heeft gezegd dat er geen legitimiteit is voor het bestaan van de zionistische entiteit.
 • Bid dat de productielocaties voor ballistische raketten in de buurt van Teheran in Iran zullen worden vernietigd.

Gebed voor de verenigde machtsblokken:

 • Bid voor de Joodse gemeenschap in Frankrijk die na de verkiezingen een golf van antisemitisme vrezen na de winst van de alliantie van linkse partijen.
 • Bid dat er een immigratiegolf op gang komt naar Israël vanuit Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en elders wegens het toenemende antisemitisme.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Want God, de HEERE, is een zon en een schild, de HEERE zal genade en eer geven, Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. HEERE van de legermachten, welzalig de mens die op U vertrouwt’ (Psalm 84:12-13).

Gebed voor ons land, overheid en kerken:

 • Bid om bescherming voor organisaties zoals de ICEJ en Christenen voor Israël.
 • Bid dat degenen die het gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk hebben beklad zullen worden gearresteerd en bestraft.
 • Bid dat ook de vandalen in Amsterdam worden opgepakt die het standbeeld van Anne Frank hebben beklad.
 • Bid dat er in ons land absoluut geen plaats meer zal zijn voor antisemitisme in welke vorm dan ook.
 • Bid om bescherming voor de Joodse gemeenschap in ons land.

Gebed voor de ICEJ:

 • Dank voor de Trial conferentie die in het World Forum te Den Haag is gehouden waar rond 400 christenen uit verschillende landen bij aanwezig waren.
 • Dank voor de inspirerende toespraken en krachtige lofprijs en aanbiddingsmomenten gedurende deze tweedaagse conferentie.
 • Bid dat de rechters van het Strafhof en Gerechtshof gehoor zullen geven aan de waarschuwende oproep in het aan hen uitgereikte decreet om Israël niet te verdelen.
 • Bid dat God dit op een bijzonder wijze gaat gebruiken ook omdat deze rechtspraken op Nederlands grondgebied worden uitgesproken.
 • Bid voor de spreekbeurten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid voor ons als Bestuur nu we volop bezig zijn met de voorbereidingen van het Israëlweekend van 30 augustus t/m 1 september.
 • Bid dat velen zich voor dit bijzondere weekend zullen opgeven.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De gebedsmomenten voor de komende periode zijn:

 • Iedere dinsdagavond van 19 – 20 uur; met uitzondering van de 2e dinsdag van de maand;
 • De 2e dinsdag van de maand is het van 19 – 20 uur en van 20 – 21 uur;
 • De 2e vrijdag van de maand van 21 – 22 uur;

Het eerstvolgende gebedsmoment is:

Dinsdagavond 16 juli van 19.00 – 20.00 uur (ICEJ-team).

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RCPanelist

Gebedsapp

Drie maal per week plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.400 bidders aangesloten.

Je kunt je opgeven via een uitnodigingslink voor deze app via Telegram-kanaal en WhatsApp onder de naam  Israëlbidders.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus