Wereldwijd Esther vasten voor Israël

Gebed voor Israël

‘Want Gij, o HERE, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen; want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen’ (Psalm 91:9-11).

Laat dit onze belijdenis zijn, dat de HERE onze God voor zowel Israël als ook voor ons een toevlucht mag zijn. En dat de gijzelaars geen onheil zal treffen.

 • Bid dat Hij een schild voor Zijn volk zal zijn.
 • Bid dat de diepe wonden genezen zullen worden.
 • Bid voor de ch@rediem om eenheid en doorbreking van vaste denkbeelden.
 • Dank dat ruim 2.000 ch@rediem jongeren zich hebben aangemeld voor het leger.
 • Bid voor de komst van de Vredevorst en dat velen een openbaring van Zijn liefde zullen ontvangen.
 • Bid voor de gijzelaars in hun benarde situatie.
 • Bid voor Emma & Yuli ( 3 jaar) voor Eitan (12 jaar) voor Amelia (5 jaar) en Kfir (9 maanden) en al die anderen die door Hamas zijn ontvoerd.
 • Bid voor de families van 311 gesneuvelde IDF-soldaten, evenals de families van 230 gijzelaars die door de IDF op de hoogte zijn gebracht.
 • Bid voor de IDF-soldaten die er alles aan doen om de gijzelaars naar huis terug te brengen – dit is hun uiteindelijke doel. IDF-soldaten vechten op dit moment in het veld om dit doel te bereiken.
 • Bid dat de bemiddelingsgesprekken over de vrijlating van de gijzelaars succes zal hebben.
 • Bid voor premier Netanyahu om de juiste beslissingen hierin te nemen, ook n.a.v. van een gesprek met families van de gijzelaars om in ruil voor de vrijlating alle Palestijnse gevangenen in Israël vrij te laten.

Gebed voor de Volken

‘O God, houd U niet stil, zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God. Want zie, uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op; zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen’ (Psalm 83:2-4).

Als voorbidders mogen we de God van Abraham, Izaäk en Jacob herinneren aan de woorden in deze bovengenoemde Psalm.

 • Bid dat het heropenen van een 2e waterleiding door Israël naar Gaza bij de Palestijnen terecht komt.
 • Bid dat de hulpgoederen in handen van de Palestijnen komen.
 • Bid dat de door Hamas in bezit zijnde honderdduizenden en zelfs miljoenen liters brandstof voor zijn voertuigen en raketten bij de Gazanen terecht komt.
 • Bid dat de grote voorraden aan voedsel, water, medische apparatuur en medicijnen uit de opslag in de bunkers van Hamas vrijkomen voor de bevolking in Gaza.
 • Bid dat de ondergrondse bunkers van Hamas bij het grootste ziekenhuis van Gaza (Shifa-ziekenhuis) worden ontmanteld.
 • Bid dat de Gazanen gehoor zullen geven aan de oproep van Israël om naar het zuiden te gaan.
 • Bid dat de Gazanen zullen gaan inzien dat ze als menselijk schild in deze oorlog door de Hamas worden misbruikt.
 • Bid dat de macht van Iran wordt verbroken in de naam van Jezus nu de Iraanse President Raisi heeft gezegd dat Israël door zijn misdaden de rode lijn heeft overschreden en oproept om tot actie over te gaan.
 • Bid ook dat de macht van Turkije wordt verbroken in de naam van Jezus nu ook Erdogan Israël van oorlogsmisdaden beschuldigd en flink heeft uitgehaald op een Pro-Palestijnse demonstratie.
 • Bid dat de Joden in de wereld en ook vooral in Europa zullen besluiten om naar Israël te gaan, mede gelet op de Pro-Palestijnse demonstraties en het bestormen van een Israëlisch vliegtuig in Dagestan (lees Rusland) gisteravond.
 • Bid voor de vergadering van de VN-Veiligheidsraad die vanavond om 20.00 uur op verzoek van de Verenigde Arabische Emeritaten bij elkaar komt omdat Israël zijn grondoperaties in Gaza heeft uitgebreid.
 • Bid dat de VN-instanties stoppen met het eenzijdig beschuldigen van Israël. Spreek je dan ook uit over de situatie in de oorlog van Rusland in Oekraïne.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Toen zeide Esther, dat men Mordekai zou antwoorden: Ga heen, vergader al de Joden die zich in Susan bevinden, en vast om mijnentwil: eet noch drinkt drie dagen, zo min des nachts als des daags. Ook ik en mijn dienaressen zullen op dezelfde wijze vasten en dan zal ik tot de koning gaan ondanks het verbod: kom ik om, dan kom ik om.’ (Esther 4:16).

Als Nederlandse afdeling van de ICEJ roepen wij je op om drie dagen te vasten en te bidden en wel op woensdag 1, donderdag 2 en vrijdag 3 november a.s. Via onze website kun je je daarvoor aanmelden.

 • Bid dat velen zich zullen aanmelden voor het driedaagse Esther-vasten van 1 t/m 3 november a.s.
 • Bid dat de gebedswhatsapp, die door Hennie geïnitieerd is, een vervolg krijgt nu de Whatsapp het maximale aantal deelnemers (op dit moment  2.050) heeft bereikt.
 • Bid in de 1ste plaats God om wijsheid en inzicht van hoe nu verder en als 2e vragen we om technische know-how op het gebied van Social-Media.
 • Bid om volharding voor de leiding (Jurgen Buhler) en de staf op het hoofdkantoor van de ICEJ in Jeruzalem.
 • Dank dat ze ons dagelijks van informatie voorzien over de situatie in Israël.
 • Bid voor de Joodse gemeenschap in ons land nu na de afgelopen 2 weken vanwege Pro-Palestijnse demonstraties blijkt dat er voor Joden in Europa en ook Nederland geen plaats meer is.
 • Bid dat met name de linkse partijen in de 2e Kamer een halt wordt toegeroepen die de leus ‘From the river to the sea, Palestine will be free’ goed keuren.
 • Bid dat in het deze week aangevraagde spoeddebat in de 2e Kamer een Pro-Israël geluid zal klinken zodat kiezers bij de komende 2e Kamerverkiezingen een politieke keuze kunnen maken op partijen die 100% achter Israël staan.
 • Bid dat de kerken en gemeentes in Nederland niet langer zullen zwijgen maar kleur gaan bekennen.
 • Bid dat kerken en gemeentes het profetisch Woord zullen gaan verkondigen en dat ze naast het volk van God gaan staan.
 • Bid dat de Pro-Palestijnse demonstraties zullen verstommen.
 • Bid voor de komende gebedsinitiatieven in deze week, waaronder die van de gezamenlijke Israëlorganisaties op het NEM landgoed in Voorthuizen a.s. donderdagmiddag vanaf 16.00 uur.
 • Bid voor de komende spreekbeurten en bijeenkomsten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Wereldwijde Vasten van Esther voor Israël

Sluit je aan bij het wereldwijde vasten van Esther voor Israël. Voor degenen die willen is het mogelijk om als Nederland gezamenlijk het bidden en vasten extra te benadrukken en wel van woensdag 1 t/m vrijdag 3 november a.s. Op onze website staat een pagina over het Esther vasten.

Laat ons even weten of je meedoet.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: 

https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RoshChodeshPanelist.

Gebedsapp ‘Israëlbidders’

Tweekeer per dag, ‘s morgens en ‘s avonds, plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten. Inmiddels hebben zich zo’n 2.050 bidders aangesloten en daarmee werd in 2 Whatsapp-groepen het maximumaantal deelnemers bereikt. Op Telegram is nu ook een extra (besloten) kanaal aangemaakt, omdat er meer mensen zijn die zich willen aanmelden en mee willen doen met onze gebedsinitiatieven.

Sluit je aan via Telegram (heeft onze voorkeur) op: https://t.me/+0XZ8QMrYTj5hMDA0. Toch liever via Whatsapp? Ga dan naar https://chat.whatsapp.com/Ld6ct2qUm2BFUlR8gCyHxm.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus