Gebed voor Israël

‘En de HERE zeide tot Abram, nadat Lot zich van hem gescheiden had: Sla toch uw ogen op, en zie van de plaats, waar gij zijt, naar het noorden, zuiden, oosten en westen, want het gehele land dat gij ziet, zal Ik u en uw nageslacht voor altoos geven’ (Genesis 13:14-15).

De landbelofte heeft nooit afgedaan en geldt nog steeds voor Israël! Dat is diezelfde belofte waaruit het volk van Israël, tot op de dag van vandaag, leeft. Het vooruitzicht naar een eigen staat waarin ze in vrede kunnen leven. Laat deze landbelofte aan Abram (Genesis 13:14) Izaäk (Genesis 26:3-4) en Jacob (Genesis 35:12) ons uitgangspunt zijn als het gaat om de vraag: van wie is het land!

 • Bid dat we op grond van Gods Woord deze landbelofte van God aan Zijn volk in onze gebeden en gesprekken als uitgangspunt zullen gaan belijden.
 • Bid dat we om Sions wil niet langer zullen zwijgen, totdat  zijn heil opgaat als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel. (Jesaja 62:1).
 • Bid dat de (vijandige) volkeren Jeshua zullen zien en alle wereldleiders Zijn heerlijkheid. (Jesaja 62:2).
 • Bid om een Godswonder bij de bevrijding van de gijzelaars.
 • Bid voor de families van de 7 gegijzelden die volgens Hamas bij een bombardement zijn omgekomen.
 • Bid voor Emma & Yuli ( 3 jaar) voor Eitan (12 jaar) voor Amelia (5 jaar) en Kfir (9 maanden) en al die anderen die door Hamas zijn ontvoerd.
 • Bid ook voor de families die in angst en spanning zitten af te wachten over wat er met de gijzelaars gaat gebeuren.
 • Bid voor de soldaten van de IDF die op de grond in Gaza vechten met de strijders van Hamas.
 • Bid om troost voor de families van de 16 jonge militairen die in de Gazastrook zijn omgekomen. Helaas moet Israël een hoge prijs betalen voor het krachtige optreden diep in de Gazastrook.
 • Bid voor de leiding van de land, zee en luchtmacht.
 • Bid om wijsheid voor premier Netanyahu en zijn oorlogskabinet.

Gebed voor de Volken

‘Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen’ (Zacharia 12:2-3).

Dat is precies wat we nu zien gebeuren. Volkeren rondom Israël en Jeruzalem gaan tekeer. Deze zelfde gedachte komen we ook tegen in Ezechiël 38 en 39. Ook daar lezen we over een coalitie van volkeren die zich keren tegen Jeruzalem.

 • Bid voor de vrede van Jeruzalem nu steeds meer duidelijker wordt dat de volkeren zich uiteindelijk tegen Jeruzalem gaan keren in hun strijd om de stad van de grote Koning.
 • Dank dat Egypte de grens heeft geopend waardoor minimaal 320 vluchtelingen de Gazastrook konden verlaten.
 • Bid dat de plannen voor een humanitaire corridor over zee van Cyprus naar Gaza doorgaan.
 • Bid dat de Hamasstrijders in de onderaardse gangen zullen worden ontmanteld.
 • Bid voor de minister van Buitenlandse Zaken Blinken van de VS die vrijdag weer voor gesprekken naar het Midden-Oosten komt. Er zal worden gesproken over: de militaire doelen van Israël; over de steun aan Israël voor het recht om zichzelf te verdedigen; over voorzorgsmaatregelen om het aantal burgerslachtoffers te beperken; over een rol van Hamas in het Bestuur van Gaza na de oorlog.
 • Bid dat de raketbeschietingen door Hezbollah vanuit Libanon stoppen.
 • Bid om bescherming voor de bewoners in Judea en Samaria.
 • Bid voor Jordanië die zijn ambassadeur uit Israël heeft teruggeroepen.
 • Bid ook voor landen als Columbia, Bolivia en Chili die hun betrekkingen met Israël hebben verbroken vanwege de Israëlische aanvallen op de Gazastrook.
 • Bid dat de marineschepen van Israël vroegtijdig de aanvallen van de Houthi’s, die opereren vanuit Jemen, in de Rode Zee kan keren.
 • Bid dat de Pro-Palestijnse protesten in Europa zullen stoppen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen is brand gesticht op een Joodse begraafplaats, en werden hakenkruisen en antisemitische leuzen op een buitenmuur gekalkt.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Is dit niet het vasten dat Ik verkies: de boeien der goddeloosheid los te maken, de banden van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken?’ (Jesaja 58:6).

Het is geweldig en bemoedigend dat inmiddels ruim 150 deelnemers zich hebben aangemeld om drie dagen mee te doen aan het Esther vasten. We willen bidden en vasten voor de situatie in Israël, Gaza en het Midden-Oosten en ook voor de Christenen in Gaza en Libanon.

 • Dank dat velen deelnemen aan deze bijzondere 3 dagen van bidden en vasten.
 • Dank God voor Zijn woord die ons de weg wil wijzen in het bidden en vasten aan de hand van Esther, Ezra, Joël en andere Godsmannen en vrouwen.
 • Dank alvast voor de wonderen en tekenen die ons als gelovigen zullen volgen.
 • Bid dat de gijzelaars als door een wonder vrijkomen.
 • Bid in deze dagen dat niet alleen het volk Israël, maar ook wij als Nederland terug zullen keren naar de God van Abraham, Izaäk en Jacob.
 • Bid dat de leiders van Israël, met premier Netanyahu voorop, net zoals koning Josafat in zijn strijd tegen de Moabieten en Ammonnieten hulp zullen vragen aan de HERE (2 Kronieken 20:1-30).
 • Bid dat we deze vastenperiode komende vrijdagavond gezamenlijk via een TEAMS-meting kunnen afsluiten en dat de verbindingen technisch gaan werken.
 • Bid dat er deelnemers vanuit deze vastenperiode zullen opstaan die met hun gaven en talenten in actie gaan komen.
 • Bid voor de komende spreekbeurten en bijeenkomsten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur en de vele vrijwilligers van de ICEJ-afdeling in Nederland.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: https://on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De eerstvolgende gebedsmomenten zijn:

 • Vrijdagavond 3 november van 21.00 – 22.00 uur (Huis van gebed Zwolle)
 • Dinsdagavond 14 november  van 21.00 – 22.00 uur (ICEJ-team)
 • Vrijdagmorgen 17 november van 11.00 – 12.00 uur (ICEJ-team)
 • Maandagavond 20 november van 20.00 – 21.00 uur (ICEJ-team)

Je kunt je aanmelden via: https://on.icej.org/RoshChodeshPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.050 bidders aangesloten.

Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt. Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger.

Als je al Telegram hebt vragen we je om over te gaan naar ons ‘Israëlbidders kanaal’: https://t.me/+OXZ8QMrYTj5hMDAO. Mocht dit te ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen, Jan Posthumus, gebedscoördinator ICEJ Nederland