‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!  Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest.’ (Psalm 91:1-3)

Beste trouwe vrienden en gebedspartners,

Vanmorgen, op 7 oktober rond 6.00 uur heeft Hamas vanuit Gaza een massale aanval op Israël ingezet. Duizenden raketten werden over het hele land afgevuurd. Een groot deel van de bevolking moest acuut in de schuilkelder. Tientallen terroristen zijn in Israël geïnfiltreerd en zoeken plekken om verderf te zaaien. Het is vandaag Simchat Thora, de bijzondere feestdag, waarop God gedankt wordt voor de gave van Zijn wet.

De ICEJ afdeling in Nederland roept christenen in Nederland dringend op om te bidden voor het volk van Israël terwijl ze worden geconfronteerd met een massale verrassingsinfiltratie van terroristische Hamas commando’s vanuit Gaza naar Zuid-Israël en golven van raketaanvallen op het zuiden en het centrum van het land.

Ze kwamen in vrachtwagens en op motorfietsen en overweldigden IDF-soldaten bij de grensovergangen voordat ze Israël binnenkwamen, terwijl anderen op paragliders over het grenshek vlogen. Vandaag is het Simchat Torah, de laatste van de hoge heilige dagen, en heel Israël was in rust voor de Sjabbat toen overal in de zuidelijke helft van het land sirenes werden gehoord die waarschuwden voor raketaanvallen vanuit Gaza.

  • Bid op deze dag van grote benauwdheid, dat de vijanden van Israël die samenspannen tegen de Heer en Zijn gezalfde om Israël te vernietigen, stoppen met deze zinloze actie.
  • We vragen u om alleen of met anderen op de knieën te gaan en God te bidden om bescherming.
  • Bid voor de medische zorg, voor wijsheid en daadkracht bij de behandelaars.
  • Bid voor bescherming en bevrijding van soldaten als ook burgers die Hamas gegijzeld heeft.
  • Bid voor de bewoners van de kibboets Carmiya (op enkele kilometers van Gaza) die door terroristen uit Gaza zijn overvallen.
  • Bid dat de Nederlandse delegatie, die onder leiding van Jacob en Hennie naar het Loofhuttenfeest zijn geweest, veilig terug zullen komen in Nederland.

Global Prayer Gathering

Gebed elke dag van de oorlog 15.00 uur via Zoom. Ga naar on.icej.org/ICEJ GlobalPrayer

Rosh Chodesh

Overweeg om ook deel te nemen aan het eerstvolgende Rosh Chodesh gebedsmoment op zondagavond 22 oktober van 20.00 – 21.00 uur (het ICEJ-team). Je kunt je aanmelden via:  https://on.icej.org/RoshChodeshPanelist

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus