Gebed voor Israël

‘Want de Heer zal zich over Jakob ontfermen en zal toch Israël uitkiezen en hen in hun eigen land vestigen. De vreemdelingen zullen zich bij hen voegen, en zij zullen zich vastklampen aan het huis van Jakob’ (Jesaja 14:1).

De nieuwe regering is in Israël met een krappe marge geïnstalleerd. De Israëlische Knesset heeft  de nieuwe regering-Bennett-Lapid goedge­keurd met een krappe meer­der­heid van 60 tegen 59 stemmen, en met één onthouding.

 • Dank God dat er eindelijk een nieuwe regering is geformeerd en dat er na drie jaar zonder een begroting weer budget kan worden gemaakt.
 • Bid voor de 35 nieuwe ambassadeurs die de nieuwe regering heeft beëdigd.
 • Bid voor Minister van Buitenlandse Zaken, Yair Lapid, die heeft aangekondigd dat hij van 29 tot 30 juni de Verenigde Arabische Emiraten gaat bezoeken.
 • Bid voor de commissie die onderzoek gaat doen naar de ramp in Meron. Een dergelijk onderzoek werd in de vorige regering tegengehouden door de ultra orthodoxe partijen in de regering.
 • Bid dat het aantal nieuwe Covid-19 besmettingen vanwege de Indiase Deltavariant niet verder zullen stijgen.
 • Dank God dat de jaarlijkse Jeruzalemse vlaggenmars vanwege de hereniging van Jeruzalem zonder incidenten is verlopen.
 • Bid dat de aanvallen met brandende ballonnen die vanuit Gaza werden gelanceerd zullen stoppen en dat er geen verdere escalatie van het conflict zal ontstaan.
 • Bid om de vrede van Jeruzalem en eenheid onder alle bewoners van Israël.
 • Bid voor de media en de ruim 200 journalisten die oproepen tot meer haat tegen Israël.

Gebed voor de Volken

‘Hij wijke af van het kwade en doe het goede, hij zoeke de vrede en jage die na, want de ogen des HEREN zijn op de rechtvaardigen’ (1 Petrus 3:11).

Tijdens de laatste confrontatie tussen Israël en de Gaza kregen Joodse leerlingen in Nederland op middelbare scholen het zwaar te verduren. Onder druk gezet, uitgescholden, verstoten uit de groep. Het overkwam de afgelopen weken diverse kinderen in vooral de Randstad. Er is heel veel angst voor het sterk opkomend wereldwijde antisemitisme.

 • Dank God dat het Duitse leger voor het eerst in bijna 100 jaar weer een rabbijn heeft geïnstalleerd en dat een Duitse mediagigant heeft gezegd: “wie tegen Israël is, hoeft niet bij ons te werken”.
 • Bid God dat wij in navolging van Duitsland ook in Nederland, als het gaat om Israël, kleur gaan bekennen. In de politiek, de media en het bedrijfsleven alsook in de traditionele kerken en evangelische gemeentes.
 • Bid voor de Joodse gemeenschap in Nederland en vooral de jongere generatie die aangeeft niet meer Joods te willen zijn.
 • Bid dat de angst voor het sterk opkomend wereldwijde antisemitisme er uiteindelijk toe zal leiden dat de Joden vanuit alle windhoeken van deze aarde naar Israël zullen emigreren.
 • Bid dat de donaties en kredieten zullen stoppen nu uit onderzoek blijkt dat de UNRWA antisemitische en anti-Israël informatie verspreidt in haar onderwijsmateriaal.
 • Bid om wereldwijde christelijke steun aan Israël nu blijkt dat onder jonge Amerikaanse evangelischen de steun voor Israël met ongeveer 50% is gedaald.
 • Bid voor de Palestijnse bevolking nu hun leiders 1,2 miljoen Pfizer-vaccins vanuit Israël hebben geweigerd vanwege opgezette complottheorieën door radicale groeperingen.
 • Bid voor de (atoom) dreiging vanuit Iran nu ‘hardliner’ Rashi, ook bekend als de ‘slager van Teheran’ tot nieuwe president van Iran is gekozen.
 • Bid voor de politieke situatie in Nederland nu er nog geen oplossing is gekomen voor de impasse waar de kabinetsformatie in zit.

Gebed voor de ICEJ in Jeruzalem en de afdeling in Nederland

‘Ik zal mijn oog op hen slaan, ten goede, en Ik zal hen naar dit land doen terugkeren; Ik zal hen bouwen en niet afbreken, hen planten en niet uitrukken’ (Jeremia 24:6).

Volgens Howard Flower, Aliyah-directeur van de ICEJ, heeft de Christelijke Ambassade op nieuwe en innovatieve manieren samengewerkt met het Joods Agentschap om de voortdurende Aliyah vanuit de voormalige Sovjetrepublieken te vergemakkelijken. Een initiatief is de nieuwe “Shabbaton” verlengde weekend Aliyah seminars. 

 • Dank u voor uw steun aan de ICEJ om ervoor te zorgen dat de kwetsbare Israëlische gemeenschappen aan de rand van Gaza worden beschermd.
 • Dank voor de uitnodiging van de Israëlische ambassadeur aan Jacob en Hennie Keegstra voor een uitgebreid gesprek met hem.
 • Het  thema van het Jaarlijks ICEJ Loofhuttenfeest is: De dagen van Elia. Vanwege corona wordt het loofhuttenfeestcongres anders. Bid dat de voorbereidingen voorspoedig zullen verlopen.
 • Dank God dat na vier verdeeldheid zaaiende verkiezingen het Israëlische volk recht heeft om horen dat evangelische christenen solidair met hen zijn, ongeacht wie hun land leidt, aldus ICEJ-voorzitter Dr. Jürgen Bühler in een verklaring.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ afdeling Nederland.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!
Zegen vanuit Jeruzalem en de ICEJ afdeling in Nederland.

Jan Posthumus