Gebed voor Israël

‘Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden’ (Mattheüs 26:28).

Deze maand viert het Joodse volk ook het Pesachfeest. Deze belangrijke Bijbelse feestdag vertelt over hun reis van slavernij in Egypte naar de vrijheid in de Exodus. Jezus en zijn discipelen vierden ook het feest van Pesach. Vlak voor zijn dood aan het kruis hield hij een Pesach-sedermaaltijd met zijn volgelingen (Mattheüs 26:17-30).

• Bid dat behoeftige Israëli’s Pesach met waardigheid en vreugde kunnen vieren.
• Bid dat de ICEJ in de weken voorafgaand aan de feestdag veel Pesach-cadeaupakketten kunnen uitdelen.
• Bid dat deze daden van liefde en troost een grote impact zullen hebben tijdens dit Pesach seizoen.
• Bid dat er in de aanloop naar Pesach geen spanningen zullen zijn tussen Joden en Arabieren.
• Bid voor de vrede van Jeruzalem en voor de veiligheid van Israël.
• Bid dat Israël alle toeristen zal blijven laten komen, en dat de stroom van christelijke reisgroepen die het land bezoeken gestaag zal toenemen.
• Bid vooral dat christenen gemakkelijk Israël kunnen binnenkomen voor het Loofhuttenfeest van de ICEJ in oktober.
• Bid voor de ontstane regeringscrisis in Israël. Coalitievoorzitter, en lid van Bennett’s Yamina partij kondigde aan uit de partij te stappen en naar de Likud over te stappen.

Gebed voor de Volken

‘Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten’ (Efeziërs 6:12).

Dank voor jullie gebed met ons over Oekraïne in de afgelopen maand. Sinds het conflict daar eind februari escaleerde, hebben we gezien hoe de verschrikkingen van de oorlog zo’n tien miljoen mensen uit hun huizen verdreven, waaronder vier miljoen die alles achterlieten en in veiligheid vluchtten naar landen ten westen van Oekraïne.

• Blijf bidden voor Oekraïne. Hoewel dit een fysieke oorlog is, weten we ook dat het een geestelijke oorlog is.
• Bid dat de oorlog in Oekraïne spoedig zal eindigen met een eerlijke, rechtvaardige en duurzame oplossing van het conflict.
• Bid dat een geest van nederigheid en berouw door zowel het Russische als het Oekraïense volk zal stromen.
• Bid dat dit zal leiden tot een opwekking in beide landen.
• Bid voor de veiligheid en het succes van het door de ICEJ gesponsorde team dat nu Holocaustoverlevenden uit de gevechten in Oekraïne redt.
• Bid voor alle Oekraïense oorlogsvluchtelingen, dat ze voorzieningen en veilige plekken zullen vinden om te verblijven terwijl ze weg zijn van hun huizen.
• Bid dat ze spoedig naar hun huizen zullen kunnen terugkeren.
• Bid voor het herstel en de wederopbouw van de verwoeste steden van Oekraïne.
• Bid dat God rechtvaardig zal handelen met de Russische leiders die deze invasie van Oekraïne lanceerden.
• Bid dat de weg van Iran naar kernwapens effectief wordt geblokkeerd.
• Bid dat Iran geen massale fondsen zal ontvangen als onderdeel van een nieuw leven ingeblazen nucleaire deal, die het zou kunnen gebruiken om meer bloedbaden en terreur in de regio te verspreiden.
• Bid voor een opwekking in Iran.
• Bid dat het radicale klerikale regime in Teheran omvergeworpen zal worden door een Iraans volk dat op zoek is naar vrijheid in Iran en vrede met al zijn regionale buren, inclusief Israël.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Ja, er is hoop voor uw toekomst, luidt het woord des HEREN, de kinderen zullen naar hun gebied terugkeren’ (Jeremia 31:17).

De Christelijke Ambassade bereidt zich voor om op tijd voor het Pesach-seizoen cadeaupakketten uit te kunnen delen aan duizenden behoeftige Joodse gezinnen in Israël.

• Bid dat de medewerkers al deze families kunnen bereiken met de middelen om dit belangrijke Bijbelse feest met waardigheid en vreugde te vieren.
• Bid dat deze Paasgeschenkpakketten een sterk getuigenis zullen geven van het verlangen van christenen in deze tijd om het Joodse volk te zegenen en te troosten en hen daardoor dichter bij God te brengen.
• Bid voor de ICEJ die momenteel betrokken is bij dringende Aliyah-inspanningen om Joden uit Oekraïne te evacueren en naar Israël te brengen.
• Bid voor deze vele activiteiten, inclusief dat er meer geld binnenkomt zodat we meer Oekraïense Joden kunnen helpen om veiligheid in Israël te bereiken.
• Bid in het bijzonder voor de inspanningen om oudere Holocaustoverlevenden uit gevaarlijke situaties te halen en ze naar het Joodse thuisland te brengen.
• Bid dat de massale Aliyah van zo’n 3.000 Ethiopische Joden weer op gang komt. Ook bij deze grote luchtbrug assisteert de ICEJ.
• Bid dat we meer Ethiopische Joden uit hun moeilijke situatie in dat land kunnen halen en hen kunnen helpen Israël te bereiken.
• Bid voor de voorbereidingen van de ICEJ met het plannen van het Loofhuttenfeest in oktober eind dit jaar.
• Bid dat er meer voorbidders zullen opstaan om te gaan deelnemen aan het maandelijkse Rosh Chodesh gebed.
• Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Bedankt dat je een deel bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62!

Jan Posthumus